Hardy no

From

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Current revision as of 20:38, 18 January 2012

Kubuntuguide oversatt til norsk av Google

Hvis bare en del av siden er oversatt, klikk Reload (Oppdater)-knappen for å gjøre mer av det.

Personal tools
Sponsor