Hardy ph

From

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Current revision as of 19:43, 18 January 2012

Kubuntuguide isinalin sa Filipino sa pamamagitan ng Google

Kung lamang ang bahagi ng pahina ay isinalin na, i-click ang I-reload (I-refresh) na pindutan upang isalin more ng ito.

Personal tools
Sponsor
LinuCity