Oneiric al

From

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Current revision as of 20:59, 5 February 2012

Kubuntuguide përkthyer në Shqip nga Google

Në qoftë se vetëm një pjesë të faqes është e përkthyer, kliko Ringarko (Rifresko) të përkthyer e më shumë atë.

Personal tools
Sponsor
     Asus X200CA