Oneiric bg

From

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Current revision as of 20:25, 5 February 2012

Kubuntuguide преведени на български от Google

Ако само част от страницата е преведено, щракнете върху Презареждане (Обнови) бутона, за да превежда повече от това.

Personal tools
Sponsor
   CuBox