Oneiric sk

From

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Current revision as of 20:54, 5 February 2012

Kubuntuguide preložené do slovenskej spoločnosti Google

Ak len časť stránky je preložený, kliknite na Obnoviť (Refresh) previesť viac ju.

Personal tools
Sponsor
     Asus 1015E