Template:Ubuntu Edgy pl/Windows

From

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Smalu (Talk | contribs)
(literówka)

Current revision as of 17:48, 13 February 2007

Contents

Windows

Jak ręcznie zamontować/odmontować partycje Windows (NTFS), zezwalając wszystkim użytkownikom tylko na odczyt

np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (NTFS)
Lokalny folder montowania /media/windows
 • By zamontować partycję Windows
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
 • By odmontować partycję Windows
sudo umount /media/windows/

Jak ręcznie zamontować/odmontować partycje Windows (FAT), zezwalając wszystkim użytkownikom na zapis/odczyt

np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (FAT)
Lokalny folder montowania /media/windows
 • By zamontować partycję Windows
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
 • By odmontować partycję Windows
sudo umount /media/windows/

Jak montować partycje Windows (NTFS) przy starcie systemu, zezwalając wszystkim użytkownikom tylko na odczyt

np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (NTFS)
Lokalny folder montowania /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Dodaj następującą linijkę na końcu pliku
/dev/hda1  /media/windows ntfs nls=utf8,umask=0222 0  0

Jak montować partycje Windows (FAT) przy starcie systemu, zezwalając wszystkim użytkownikom na zapis/odczyt

np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (FAT)
Lokalny folder montowania /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Dodaj następującą linijkę na końcu pliku
/dev/hda1  /media/windows vfat iocharset=utf8,umask=000 0  0

Jak montować partycje Windows (NTFS) przy starcie systemu, zezwalając wszystkim użytkownikom na zapis/odczyt

Ostrzeżenie: Oprogramowanie, które będziesz używał jest wciąż w fazie Beta. Nie powinieneś używać tego na urządzeniach produkcyjnych

sudo apt-get install ntfs-3g
 • Stwórz lokalny folder montowania i edytuj plik fstab by montować dyski do tego folderu.
np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (NTFS)
Lokalny folder montowania /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
gksudo gedit /etc/fstab
 • Dodaj następującą linijkę na końcu pliku
/dev/hda1  /media/windows  ntfs-3g  defaults,locale=en_US.utf8  0  0
 • Możesz poprawić wpis 'locale' by odpowiadał Twojemu językowi. Wykonaj w terminalu 'locale -a' by dowiedzieć się jaki język jest używany w Twoim systemie
 • Zapisz plik
 • Jeśli ponownie uruchomisz komputer, każdy użytkownik będzie mógł dokonywać zapisu na dysku. Jeśli chcesz, bu zmiany nastąpiły natychmiast (bez restartowania), wykonaj następującą komendę, ignorując błędy dotyczące "/" i innych nie zamontowanych.
sudo umount -a && sudo mount -a


Personal tools
Sponsor
     Asus X200CA