Ubuntu:Edgy RO/EyeCandy

From

< Ubuntu:Edgy RO
Revision as of 14:32, 8 August 2007 by ThunderM (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Eye Candy

Cum se instalează Xgl/Compiz (Nvidia)sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Găseşte această secţiune
Section "Module"
	Load	"i2c"
	Load	"bitmap"
	...
	Load	"type1"
	Load	"vbe"
EndSection
 • Decomentează liniile care conţin dri şi GLcore (dacă acestea există)
#	Load	"dri"
#	Load	"GLcore"
 • Asiguraţi-vă că modulul glx se va încărca
	Load	"glx"
 • Gaseşte această secţiune (pe sistemul tau pot fi alte valori)
Section "Device"
	Identifier	"NVIDIA Corporation NV34M [GeForce FX Go5200]"
	Driver		"nv"
	BusID		"PCI:1:0:0"
EndSection
 • Înlocuieşte-o cu liniile următoare, lăsând Identifier şi BusID neschimbate
Section "Device"
	...
	Driver		"nvidia"
	...
	Option		"RenderAccel"		"true"
	Option		"AllowGLXWithComposite" "true"
EndSection
 • Gaseşte această secţiune
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"NVIDIA Corporation NV34M [GeForce FX Go5200]"
	Monitor		"Generic Monitor"
	DefaultDepth	16
 • Asiguraţi-vă că DefaultDepth este setat la 24
	DefaultDepth	24
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior
 • Instalaţi Xgl/Compiz astfel :
sudo cp /etc/gdm/gdm.conf-custom /etc/gdm/gdm.conf-custom-backup
gksudo gedit /etc/gdm/gdm.conf-custom
 • Înlocuieşte întregul conţinut al fişierului cu liniile următoare
# GDM Configuration Customization file.
#
# This file is the appropriate place for specifying your customizations to the
# GDM configuration.  If you run gdmsetup, it will automatically edit this
# file for you and will cause the daemon and any running GDM GUI programs to
# automatically update with the new configuration. Not all configuration
# options are supported by gdmsetup, so to modify some values it may be
# necessary to modify this file directly by hand.
# 
# To hand-edit this file, simply add or modify the key=value combination in
# the appropriate section in the template below. Refer to the comments in the
# gdm.conf file for information about each option. Also refer to the reference
# documentation.
# 
# If you hand edit a GDM configuration file, you should run the following
# command to get the GDM daemon to notice the change. Any running GDM GUI
# programs will also be notified to update with the new configuration.
#
# gdmflexiserver --command="UPDATE_CONFIG <configuration key>"
#
# For example, the "Enable" key in the "[debug]" section would be specified by
# "debug/Enable".
#
# You can also run gdm-restart or gdm-safe-restart to cause GDM to restart and
# re-read the new configuration settings. You can also restart GDM by sending
# a HUP or USR1 signal to the daemon. HUP behaves like gdm-restart and causes
# any user session started by GDM to exit immediately while USR1 behaves like
# gdm-safe-restart and will wait until all users log out before restarting GDM.
# 
# For full reference documentation see the gnome help browser under
# GNOME|System category. You can also find the docs in HTML form on
# http://www.gnome.org/projects/gdm/
# 
# NOTE: Lines that begin with "#" are considered comments.
# 
# Have fun!

[daemon]

[security]

[xdmcp]

[gui]

[greeter]

[chooser]

[debug]

[servers]# Override display 1 to use Xgl
0=Xgl 

[server-Xgl] 
name=Xgl server 
command=/usr/bin/Xgl :0 -fullscreen -ac -accel glx:pbuffer -accel xv:fbo 
flexible=true
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior
 • Editează fişierul sources.list (sudo gedit /etc/apt/sources.list) şi adaugă următoarea linie la sfârşitul fişierului :
deb http://gandalfn.club.fr/ubuntu edgy dev
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior
gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 0x483170E9 ; gpg --export -a 0x483170E9 | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install compiz compiz-extra compiz-plugins compiz-extra-plugins gnome-compiz-manager gnome-compiz-manager-extra xserver-xgl
 • Pentru a rula compiz în sesiunea curentă
compiz-tray-icon
 • Ar trebui sa vezi icon-ul Compiz pe panoul Gnome. Click dreapta pe el şi alege "GL Desktop".
 • Pentru a încărca compiz la pornirea calculatorului
  • System -> Preferences -> Sessions
  • Startup Programs -> Add
compiz-tray-icon
 • Depanare
  • Dacă Xgl/Compiz nu funcţionează sau generează erori restartează calculatorul.
  • Dacă mutarea ferestrelor încetineşte sistemul, rulează gconf-editor din terminal. Găseşte apps/compiz/general/screen0/options. Dezactivează detect_refresh_rate şi setează rata de refresh la 60. Acum totul ar trebui sa funcţioneze corespunzător...
  • Dacă foloseşti un alt aranjament al tastaturii decât cel standard (altă limbă), poţi trece la aranjamentul standard dacă tastatura răspunde ciudat din System/Settings/Keyboard.
  • De asemnea poţi seta tasta Windows ca Super-key tot acolo.
  • Dacă nu doreşti panoul extins din partea de jos scrie "killall gnome-panel" în terminal.
 • Trucuri
  • Schimbă fereastra activă = Alt + Tab
  • Aranjează şi afişează toate ferestrele = F12 porneşte sau opreşte; dând click pe o fereastră o va face activă
  • Trecere la un alt desktop folosind cubul = Ctrl + Alt + Sageata stânga/dreapta
  • Trecere la un alt desktop folosind cubul - urmărind fereastra activă = Ctrl + Shift + Alt + Sageata stânga/dreapta
  • Roteşte manual cubul = Ctrl + Alt + click stânga
  • Setarea transparenţei ferestrei = momentan este posibilă doar cu utilitarul "transset"
  • Măreşte o singură data = Super-key click de dreapta
  • Măreşte manual = Super-key + Scroll de mouse in sus
  • Micşorează manual = Super-key + Scroll de mouse in jos
  • Mută fereastra = Alt + left-click
  • Mută fereastra (cu snap la margini) = Ctrl + Alt + click stânga
  • Redimensionează fereastra = Alt + click dreapta

Cum se instalează Xgl/Beryl (ATI)

(Luat de aici)

Pentru început asiguraţi-vă că accelerarea 3D este disponibilă intr-o sesiune normala gnome Există mai multe modalitaţi de a verifica acel lucru . Puteţi găsi destule folosind Google. Daxă comanda glxinfo arată direct rendering: yes , atunci puteţi să continuaţi.Altfel XGL şi Beryl nu vor funcţiona

 • Realizaţi un update la sistem
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
 • Pregătiţi şi updataţi arhivele
sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Adaugaţi următorele linii la sfârşitul fişierului
##BERYL REPOSITORIES
deb http://ubuntu.beryl-project.org edgy main
deb-src http://ubuntu.beryl-project.org edgy main
##BERYL SVN REPOSITORIES
deb http://download.tuxfamily.org/3v1deb edgy beryl-svn
deb-src http://download.tuxfamily.org/3v1deb edgy beryl-svn
 • Downloadează şi importă cheia gpg a arhivei
wget http://ubuntu.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add -
wget http://download.tuxfamily.org/3v1deb/DD800CD9.gpg -O- | sudo apt-key add -
 • Updataţi lista de arhive
sudo apt-get update
 • Instalaţi pacheteţe necesare
 sudo apt-get install xserver-xgl libgl1-mesa xserver-xorg libglitz-glx1 beryl \
beryl-core beryl-manager beryl-plugins beryl-plugins-data beryl-settings emerald \
emerald-themes
 • Realizaţi un script de pornire pentru XGL
sudo gedit /usr/bin/startxgl.sh
 • Adăugaţi următoarele linii în cadrul fişierului nou creat
#!/bin/sh
Xgl :1 -fullscreen -ac -accel xv:pbuffer -accel glx:pbuffer &
DISPLAY=:1
exec dbus-launch --exit-with-session gnome-session
 • Faceţi scriptul executabil
sudo chmod 755 /usr/bin/startxgl.sh
 • Creeaţi o sesiune XGL pentru managerul de login
sudo gedit /usr/share/xsessions/xgl.desktop
 • Adăugaţi următoarele linii în cadrul fişierului nou creat
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Xgl
Comment=Start an Xgl Session
Exec=/usr/bin/startxgl
Icon=
Type=Application
 • Adăugaţi beryl-manager la programele de startup ale gnome. ( system -> preferences -> sessions -> tab-ul startup programs tab )
 • Restartaţi sistemul
 • La ecranul de login acum puteţi alege o sesiune numit Xgl
 • Când sunteţi întrebat dacă doriţi să setaţi Xgl ca sesiunea implicită refuzaţi (dacă ceva nu merge cum ar trebui atunci următoarea dată când veţi intra va fi folosind sesiunea standard)
 • Dacă totul merge bine o puteţi seta ca sesiunea implicită , însă ţineţi minte că puteţi oricând să intraţi într-o sesiune Gnome normală.
 • Dacă placa video este un radeo din seria x şi aveţi probleme cu stabilitatea sistemului citiţi următorul post.

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=150854

Notă pentru toate plăcile: glxinfo va reporta faptul că direct rendering nu este disoponibil atunci cand rulaţi dintr-o ssiune Xgl. Acesta este un comportament normal.

Cum se instalează Beryl/AIGLX (Nvidia)

(Luat de aici)

 • Instalaţi metapachetul *ubuntu-desktop specific sistemului dumneavoastră ex. sudo apt-get install ubuntu-desktop
 • Realizaţi un update la sistem
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
 • Adăugaţi arhivele necesare
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Adaugaţi următorea linie la sfârşitul fişierului (doar pentru x86 şi AMD64)
deb http://ubuntu.beryl-project.org/ edgy main
 • Downloadează şi importă cheia gpg a arhivei
wget http://ubuntu.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add -
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior
sudo apt-get update
 • Instalează Berzl
 sudo apt-get install beryl emerald-themes
 • Realizaţi o copie a fişierului xorg.conf
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Adăugaţi următoarele linii în cadrul secţiunii "Screen"
# Enable 32-bit ARGB GLX Visuals
  Option "AddARGBGLXVisuals" "True"

# If you are using an older version of compiz that
# does not support rendering into the Composite
# Overlay Window, you will need to disable clipping
# of GLX rendering to the X Root window with this
# option, or you will get a blank screen after
# starting compiz:
  Option "DisableGLXRootClipping" "True"
 • Adăugaţi următoarea linie în cadrul secţiunii "Device"
Option     "TripleBuffer" "true"
 • Restartaţi X-serverul folosind ctrl-alt-backspace
 • Porniţi Beryl
beryl-manager
 • Porniţi Emerald (dacă nu porneşte el automat)
emerald --replace
 • Pentru a încărca beryl şi emerald la pornirea calculatorului
  • System -> Preferences -> Sessions
  • Startup Programs -> Add
beryl-manager

şi

emerald --replace
  • Dacă după restartarea calculatorului meniurile nu apar corespunzător (nu le puteţi vedea deoarece apar in spatele ferestrei) efectuaţi click dreapta pe icon-ul 'Beryl Manager' din panou (are aspect de piatră roşie) şi selectaţi 'Reload Window Manager'. Această problemă va fi rezolvată după un restart.
 • Unii utilizatori au probleme cu ultima versiune a beryl . Pentru a le folosi pe cele vechi:

Deschideţi Synaptic package manager, caătaţi cuvântul beryl, apăsaţi ctrl+e şi selectaţi versiunea 0.1.99.2 Trebuie sa faceţi această operaţie pentru pachetele beryl, beryl-core, beryl-manager, beryl-plugins, beryl-plugins-data, beryl-settings, beryl-settings-binding, libberyldecoration0 şi libberylsettings0

Cum se instalează Beryl/AIGLX (Intel i915)

Urmăreşte ghidul de aici.

Dacă nu funcţionează atunci verifică dacă direct rendering este activ

glxinfo | grep direct

Rezultatul comenzii de mai sus ar trebui să fie :

direct rendering: Yes

Dacă în schimb comanda returnează No, verifică dacă ai managerul de direct rendering încărcat :

lsmod|grep 915

Rezultatul comenzii de mai sus ar trebui să fie :

i915  21632 3
drm  74644 4 i915
tsdev  9152 0

Dacă afişează doar linia tsdev , poţi încerca să configurezi manual fişierul xorg.conf încât să folosească i810, restartezi, apoi schimbi în i915 şi restartezi încă odată. Uneori ajută

Cum se instalează compiz-freedesktop fără XGL / AIGLX (NVIDIA)

 • Realizaţi un update la sistem
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
 • Adăugaţi arhivele necesare
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Adaugaţi următorele linii la sfârşitul fişierului pentru versiunea stabilă
## compiz-freedesktop stable
deb http://gandalfn.club.fr/ubuntu edgy stable
 • Sau următorele linii pentru versiunea de dezvoltare
## compiz-freedesktop dev
deb http://gandalfn.club.fr/ubuntu edgy stable dev
 • Sau următorele linii pentru versiunea experimentală (foarte instabilă)
## compiz-freedesktop git
deb http://gandalfn.club.fr/ubuntu edgy stable dev git
 • Downloadează şi importă cheia gpg a arhivei
gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 0x483170E9 ; \
gpg --export -a 0x483170E9 | sudo apt-key add -
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior
sudo apt-get update
 • Instalează compiz-freedesktop
sudo apt-­get install compiz-­freedesktop compiz­-freedesktop-­gnome gnome-­compiz-­manager
 • Realizaţi o copie a fişierului xorg.conf
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Gaseşte această secţiune
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"NVIDIA Corporation NV34M [GeForce FX Go5200]"
	Monitor		"Generic Monitor"
	DefaultDepth	16
 • Asiguraţi-vă că DefaultDepth este setat la 24
	DefaultDepth	24
 • Activaţi 32-bit ARGB GLX Visuals
  Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior
 • Restartaţi X apăsând Ctrl+Alt+Backspace
 • Logon
 • Apăsaţi Alt-F2 pentru a deschide fereastra Run Application şi introduceţi:
compiz­-tray-­icon
 • Apăsaţi Run pentru a executa comanda
 • Ar trebui sa vezi icon-ul Compiz pe panoul Gnome. Click dreapta pe el şi alege "GL Desktop".
 • Pentru a modifica setările click dreapta pe icon-ul compiz şi alege 'Preferences


Cum se instalează un alt ecran de boot

 • Citeşte #Note Generale
 • Se va instala un ecran de boot minimalistic care va aparea atunci cand calculatorul porneste sau se inchide.
sudo apt-get install usplash
wget -c http://www.users.on.net/~stubby/usplash-minimalistic_0.1.deb
sudo dpkg -i usplash-minimalistic_0.1.deb
sudo update-alternatives --config usplash-artwork.so
 • Alege ecranul minimalistic (/usr/local/lib/usplash/minimalastic.so) introducând numărul corespunzător. Dacă vrei sa revii la ecranul original alege /usr/lib/usplash/usplash-default.so
Personal tools
Sponsor
     Asus 1015E