Ubuntu:Edgy RO/Troubleshooting

From

< Ubuntu:Edgy RO
Revision as of 12:59, 10 December 2006 by ThunderM (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Depanare

Cum se dezactivează resetarea orei/datei la UTC (GMT)

sudo cp /etc/default/rcS /etc/default/rcS_backup
sudo gedit /etc/default/rcS
 • Găseşte linia
...
UTC=yes
...
 • Înlocuieşte-o cu linia următoare
UTC=no
 • Salvează fişierul editat anterior
 • System -> Administration -> Time and Date
Setează ora/data corectă
sudo /etc/init.d/hwclock.sh restart

Cum se configurează sunetul pentru a funcţiona cerespunzător în GNOME

sudo killall esd
sudo cp /etc/esound/esd.conf /etc/esound/esd.conf_backup
sudo gedit /etc/esound/esd.conf
 • Găseşte următoarea secţiune
...
auto_spawn=0
spawn_options=-terminate -nobeeps -as 5
...
 • Înlocuieşte cu urmatoarele rânduri
auto_spawn=1
spawn_options=-terminate -nobeeps -as 2 -d default
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo apt-get install libesd-alsa0
sudo gedit /etc/asound.conf
 • Inserează urmatoarele linii în cadrul noului fişier
pcm.card0 {
type hw
card 0
}

pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
}

pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1025
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 2048
buffer_size 32768
rate 48000
}
bindings {
0 0
1 1
}
}
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo ln -fs /usr/lib/libesd.so.0 /usr/lib/libesd.so.1
System -> Preferences -> Sound
Sound preferences
General Tab -> Sounds for events (nebifat)
 • Salvează şi închide toate aplicaţiile şi apoi restartează calculatorul

Cum se goleşte forţat Trash în GNOME

sudo rm -fr $HOME/.Trash/

Cum se şterg meniurile şi itemii meniurior duplicat GNOME

rm -f $HOME/.config/menus/applications.menu

Cum se reînprospătează meniul Places în GNOME (daca se montează la /media/ în /etc/fstab nu va apărea)

sudo /etc/init.d/dbus restart

Cum se configurează o conexiune wireless (WLAN) cu adresa statică (sub KDE)

 • Se presupune că ai reuşit să configurezi cu succes conexiunea WLAN sub Windows
 • Pentru a activa dispozitivul de reţea urmăriţi următorii paşi
 • K-menu -> System Settings -> Network Settings
 • Activează modul de Administrator
 • Selectează fişa Network Interfaces şi interfaţa de reţea wireless (de obicei ath0)
 • Click pe Configure Interface...
 • Alege Manual or Automatic. Alege Manual
 • INtrodu adresa de IP a calculatorului şi netmask. Alege să fie activată la pornirea calculatorului
 • Click pe Advanced Settings pentru mai multe opţiuni
 • Din cadrul fişei Routes introduce-ţi adresa de IP pentru gateway
 • Asiguraţi-vă că este selectată corect interfaţa în meniul din dreapta (ex. ath0)
 • Click pe apply
 • Pentru a alege o conexiune wireless urmăriţi următorii paşi
 • K-menu -> Internet -> Wireless Assistant
 • Click dreapta pe ssid-ul conexiunii preferate
 • Alege şi completează câmpurile pentru conexiunea Manuala
 • Click pe Ok
 • Creează un fişier de configurare al conexiunii
sudo gedit /etc/wpa_supplicant.conf
 • Inserează urmatoarele linii în cadrul noului fişier
network={
ssid="YOUR_PREFERRED_CONNECTION_SSID"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
psk="STRING_TO_GENERATE_PASSWORD"
#psk=123456789 #you have option to use connection key instead of connection password
}
 • Salvează fişierul editat anterior
 • Creează un script pentru activarea conexiunii
sudo gedit /etc/init.d/wifi_wpa.sh
 • Inserează urmatoarele linii în cadrul noului fişier
#! /bin/sh
# wifi: wpa_supplicant init
echo " * [Wifi]: Enabling WPA supplicant..."
if [ -x /sbin/wpa_supplicant ]; then
/sbin/wpa_supplicant -B -i ath0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -D madwifi -w
fi
exit 0
 • Salvează fişierul editat anterior
 • Asigură-te că ambele fişiere pot fi accesate şi executate
sudo chmod +r /etc/wpa_supplicant.conf
sudo chmod +x /etc/init.d/wifi_wpa.sh
 • Setează pornirea conexiunii automat la pornirea calculatorului
sudo ln -s /etc/init.d/wifi_wpa.sh /etc/rcS.d/S40netwifiwpa
 • Restartează calculatorul

Cum se poate folosi rezoluţia de 1400x1050

Personal tools