Ubuntu:Edgy RO/Windows

From

< Ubuntu:Edgy RO(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Current revision as of 11:17, 10 August 2007

Contents

Windows

Cum se face montarea manuală a partiţiilor Windows (NTFS) doar cu drepturi de citire


Notă : Se presupune că /dev/hda1 este locaţia partiţiei Windows (NTFS)
Folderul unde se va face montarea: /media/windows
 • Penetru a monta partiţia Windows
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
 • Penetru a demonta partiţia Windows
sudo umount /media/windows/

Cum se face montarea manuală a partiţiilor Windows (FAT) cu drepturi de scriere/citire

Notă : Se presupune că /dev/hda1 este locaţia partiţiei Windows (FAT)
Folderul unde se va face montarea: /media/windows
 • Penetru a monta partiţia Windows
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
 • Penetru a demonta partiţia Windows
sudo umount /media/windows/

Cum se face montarea automată a partiţiilor Windows (FAT) la pornire cu drepturi de scriere/citire

Notă : Se presupune că /dev/hda1 este locaţia partiţiei Windows (FAT)
Folderul unde se va face montarea: /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
sudo gedit /etc/fstab
 • Adaugă următoarea linie conţinutului deja existent Append the following line at the end of file
/dev/hda1  /media/windows vfat iocharset=utf8,umask=000 0  0

Cum se face montarea automată a partiţiilor Windows (NTFS) la pornire doar cu drepturi de citire

Notă : Se presupune că /dev/hda1 este locaţia partiţiei Windows (NTFS)
Folderul unde se va face montarea: /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
sudo gedit /etc/fstab
 • Adaugă următoarea linie conţinutului deja existent
/dev/hda1  /media/windows ntfs nls=utf8,umask=0222 0  0

Cum se face montarea automată a partiţiilor Windows (NTFS) la pornire cu drepturi de scriere/citire

sudo apt-get install ntfs-3g
 • Creaţi un folder-ul unde se va face montarea şi editaţi fişierul fstab pentru a monta partiţiile în acest folder.
Se presupune că /dev/hda1 este locaţia partiţiei Windows (NTFS)
Folderul unde se realizează montarea: /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
sudo gedit /etc/fstab
 • Adăugaţi următoarea linie conţinutului deja existent
/dev/hda1  /media/windows  ntfs-3g  defaults,locale=en_US.utf8  0  0
 • Salvează fişierul editat anterior.
 • După restartarea sistemului toţi utilizatorii vor putea scrie pe partiţia ntfs. Dacă doriţi ca schimbările efectuate să fie realizate imediat fără a mai restarta ,execută următoarea comandă, ignorând erorile depre nedemontarea "/" şi a altora.
sudo modprobe fuse && sudo umount -a && sudo mount -a
Personal tools