Ubuntu:Feisty Cat/UbuntuUpdates

From

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Cinglalls (Talk | contribs)
(Apt, Programari i Nocions bàsiques sobre paquets)

Current revision as of 00:00, 26 April 2007

Actualitzacions d'Ubuntu

Apt, Programari i Nocions bàsiques sobre paquets

Aquí trobarem informació básica de com usar l'eina Apt de gestió de paquets de programari.

  • Per instal·lar un paquet:
sudo aptitude install <nomdelpaquet>

Exemples:

sudo aptitude install mpd sbackup
  • Per desintal·lar un paquet:
sudo aptitude remove <nomdelpaquet>

Exemples:

sudo aptitude remove mpd sbackup
  • Per buscar algún paquet:
sudo aptitude search <paraules clau>

Exemples:

sudo aptitude search Music MP3
sudo aptitude search "Text Editor"
Personal tools
Sponsor