Ubuntu:Feisty RO/EyeCandy

From

< Ubuntu:Feisty RO(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Current revision as of 16:24, 26 October 2007

Contents

Eye Candy

Cum se instalează Compiz / Desktop Effects

 • In Feisty, Compiz este instalat în mod implicit. Este însă experimental şi deci pentru mulţi utilizatori s-ar putea ca unele efecte să nu funcţioneze pentru unii utlizatori.
 • Pentru a activa aceste efecte duceţi-vă la:
System--> Preferences --> Desktop Effects
 • Pentru a schimba configurarea Compiz (nerecomandat momentan):
 • Activaţi Configuration Editor:
Click dreapta Applications-->Edit Menus-->System Tools-->Configuration Editor (bifat)
 • Rulaţi Configuration Editor:
Applications-->Edit Menus-->System Tools-->Configuration Editor
apps-->compiz--> ??

Cum se instalează Compiz Fusion

Înainte de a instala
Nvidia
ATI
Intel
 • În mod normal nu există probleme cu chipseturile Intel. Pentru a lansa Compiz Fusion in locul comenzii :
compiz -- replace
 • Utilizaţi :
LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1 INTEL_BATCH=1 compiz --replace --indirect-rendering --sm-disable ccp &
 • Dacă totuşi Compiz nu funcţionează corespunzător va trebui să folosiţi XGL. Pentru a instala XGl citeşte #Cum se instalează XGL Pentru a folosi compiz fusion va trebui să utilizaţi sesiunea XGL.
 • Dacă folosiţi XGL pentru a lansa Compiz Fusion in locul comenzii :
compiz -- replace
 • Utilizaţi :
INTEL_BATCH=1 compiz --replace ccp&
Instalarea propriu-zisă
 • Pentru început trebuie sa dezinstalaţi toate pachetele care au legatură cu Compiz,Beryl sau Emerald. Pentru asta executaţi :
sudo apt-get remove compiz* beryl* emerald* && sudo apt-get autoremove
 • De asemenea dezactivaţi/ştergeţi arhivele referitoare la Compiz sau Beryl. Pentru asta executaţi :
sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • În acelaşi fişier adăgaţi la sfarşitul lui următoarea linie :
deb http://ppa.dogfood.launchpad.net/amaranth/ubuntu feisty main
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior.
 • Pentru a reimprospata cache-ul apt rulaţi
sudo apt-get update
 • Acum pentru a instala pachetele necesare rulaţi :
 • Pentru ubuntu :
sudo apt-get install compiz compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-extra compizconfig-settings-manager sexy-python
 • Pentru kubuntu :
sudo apt-get install compiz-kde compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-extra compizconfig-settings-manager sexy-python
 • Pentru Xubuntu :
sudo apt-get install compiz-plugins compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-extra compizconfig-settings-manager sexy-python emerald emerald-themes
 • Acum pentru a porni Compiz Fusion apsaţi ALT + F2 şi introduceţi :
compiz --replace
 • Dacă vreţi să folosiţi emerald în loc de marginile de fereastră standard apăsaţi ALT+ F2 şi introduceţi :
emerald --replace
 • Dacă totul funcţionează corespunzător şi doriţi ca efectele să pornească odată cu sistemul :
System->Preferences->Desktop Effects->Apăsaţi "Enable Desktop Effects"
 • Pentru a alege pluginurile active rulaţi :
ccsm 

Cum se instalează XGL

sudo apt-get install xserver-xgl
sudo gedit /usr/bin/startxgl.sh
 • În fişierul nou creat introduceţi liniile următoare :
 • Pentru Ubuntu :
#!/bin/sh 
Xgl :1 -fullscreen -ac -accel xv:pbuffer -accel glx:pbuffer &
DISPLAY=:1
dbus-launch --exit-with-session gnome-session
 • Pentru Kubuntu :
#!/bin/sh 
Xgl :1 -fullscreen -ac -accel xv:pbuffer -accel glx:pbuffer &
DISPLAY=:1
exec startkde
 • Pentru Xubuntu :
#!/bin/sh 
Xgl :1 -fullscreen -ac -accel xv:pbuffer -accel glx:pbuffer &
DISPLAY=:1
exec xfce4-session
 • Faceţi fişierul executabil :
sudo chmod +x /usr/bin/startxgl.sh
 • Adăugăm o sesiune pentru XGL :
sudo gedit /usr/share/xsessions/xgl.desktop
 • În fişierul nou creat introduceţi liniile următoare :
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Xgl
Comment=Start an Xgl Session
Exec=/usr/bin/startxgl.sh
Icon=
Type=Application
 • Pentru a folosi XGL când porniţi sistemul , la ecranul de login alegeţi ca sesiune XGL.
Personal tools