Ubuntu:Feisty RO/UserAdministration

From

< Ubuntu:Feisty RO
Revision as of 13:55, 3 October 2007 by ThunderM (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Administrare Utilizatori

Cum se setează/schimbă/activează parola de root

sudo passwd root

Cum se dezactivează contul de root

sudo passwd -l root

Cum se permite autentificarea ca root în GNOME

System -> Administration -> Login Window-->Preferences
Security -> Allow local system administrator login (Bifat)

Cum se trece la utilizatorul root în consolă

Pentru a deveni root atunci când sunteţi în consolă

sudo -i

sau

sudo su -

Pentru a deveni root păstrând însă directorul curent şi alte setări ale utilizatorului curent :

sudo -s -H

sau

sudo su

Cum se adaugă/editează/şterg utilizatori

System -> Administration -> Users and Groups
Users -> Add User... /Properties/Delete
sau
sudo useradd jim
sudo userdel jim
  • Pentru mai multe informaţii citeşte
man usermod

Cum se adaugă/editează/şterg grupuri

System -> Administration -> Users and Groups
Groups -> Add Group.../Properties/Delete

Cum se setează autentificarea automată în GNOME (nu este sigur)

System-->Administration-->Login Window
Security-->Enable Automatic Login
Alege un utilizator din cadrul listei.

Cum se permite mai multor utilizatori să efectueze comanda sudo

export EDITOR=gedit && sudo visudo
  • Adaugă urmatoarea linie conţinutului deja existent
system_username	ALL=(ALL) ALL
  • Salvează fişierul editat anterior

SAU , fiindcă toţi cei din grupul admin pot folosi sudo:

sudo adduser un_username admin

Astfel veţi adăuga utilizatorul în grupul admin iar în acest mod va avea drepturi de a executa sudo.

Cum se foloseşte "sudo" fară a se cere parola (nu este sigur)

export EDITOR=gedit && sudo visudo
  • Găseşte această linie
...
system_username	ALL=(ALL) ALL
...
  • Înlocuieşte-o cu linia următoare
system_username	ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
  • Salvează fişierul editat anterior

Cum se încheie explicit sesiunea "sudo"

sudo -K

Cum se schimbă permisiunile asupra fişierelor/directoarelor

Click dreapta pe fişiere/foldere -> Properties
Fişa Permissions -> Read/Write/Execute (Bifează permisiunile pentru Owner/Group/Others)

Cum se schimbă posesorul fişierelor/directoarelor

sudo chown nume_utilizator /locaţia_fişierelor_sau_folderelor
  • Pentru a schimba posesorul a tuturor fişierelor dintr-un folder (recursiv)
sudo chown -R nume_utilizator /locaţia_fişierelor_sau_folderelor

Cum să schimbi grupul posesor al fişierelor/directoarelor

sudo chgrp nume_grup /locaţia_fişierelor_sau_folderelor
  • Pentru a schimba posesorul a tuturor fişierelor dintr-un folder (recursiv)
sudo chgrp -R nume_grup /locaţia_fişierelor_sau_folderelor
Personal tools
Sponsor
Going Tribal