Ubuntu:Gutsy pl/AktualizacjaUbuntu

From

< Ubuntu:Gutsy pl(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Current revision as of 19:17, 15 June 2007

Contents

Aktualizacja Ubuntu

Apt - podstawowe narzędzie pakietów

Są tu podstawowe inforamcje na temat apt. Więcej dowiesz się czytając poradnik:

man apt-get
 • Instalacja pakietów
sudo aptitude install <nazwa_paczki>

Przykład:

sudo aptitude install mpd sbackup
 • Usuwanie pakietów
sudo aptitude remove <nazwa_paczki>

Przykład:

sudo aptitude remove mpd sbackup
 • Szukanie pakietów
sudo aptitude search <hasło>

Przykłady:

sudo aptitude search Music MP3
sudo aptitude search "Text Editor"
 • Odświeżanie bazy apt
sudo aptitude update
 • Aktualizacja pakietów
sudo aptitude upgrade
 • Aktalizacja dystrybucji
sudo aptitude dist-upgrade

Paczki .deb

 • Instalowanie pobranych paczek .deb
sudo dpkg -i paczka.deb
 • Usuwanie paczek .deb
sudo dpkg -r package
 • Rekonfiguracja/naprawa paczek .deb
sudo dpkg-reconfigure package

Przykład:

sudo dpkg-reconfigure mpd

Archiwa

Rozpakowanie archiwów ".tar.gz":

tar xvzf package.tar.gz

Tworzenie archiwów ".tar.gz":

tar cvfz package.tar.gz folder

Rozpakowanie archiwów ".tar.bz"

tar xvjf package.tar.bz

Tworzenie archiwów ".tar.bz":

tar cvjf package.tar.bz folder
 • Rozpakowanie archiwów ".bz"
bunzip2 file.bz
 • Rozpakowanie archiwów ".gz"
gunzip file.gz

Kompilacja ze źródeł

Potrzebujesz do kompilacji wielu narzędzi (m.in. biblioteki, kompilatory)

sudo aptitude install build-essential
sudo aptitude install linux-headers-`uname -r`

Rozpakowanie archiwum

tar xvzf nazwa_paczki.tar.gz

Komendy kompilujące

cd /miejsce/położenia/paczki
./configure
make
make install

Jeśli kompilacja zakończyła się sukcesem, rozważ stworzenie paczki .deb do późniejszego użytku:

Instalacja potrzebnych narzędzi:

sudo aptitude install checkinstall

Kompiluj ponownie z użyciem "checkinstall":

cd /miejsce/położenia/paczki
./configure
make
checkinstall

Zachowaj stworzoną paczkę .deb do późniejszego użytku. Możesz ją zainstalować:

sudo dpkg -i package.deb

Jak ręcznie zaktualizować Ubuntu

sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade
sudo aptitude dist-upgrade

albo

Użyj Menedżera Aktualizacji: System -> Administracja -> Menedżer Aktualizacji

Personal tools
Sponsor
     Asus 1015E