Ubuntu:Gutsy pl/BootMenu

From

< Ubuntu:Gutsy pl
Revision as of 12:12, 14 November 2007 by Mikrobart (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Boot Menu

Jak uzyskać dostęp do konta root bez logowania

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Najprostsza metoda (nie zadziała jeśli menu GRUB jest zabezpieczone hasłem)
  • Uruchom komputer computer
  • Jeśli menu GRUB jest ukryte, naciśnij 'Esc' aby wejść do menu GRUB
  • Wybierz
Ubuntu, kernel 2.6.10-5-386 (recovery mode)

Jak zmodyfikować argumenty startowe jądra aby uzyskać prawa dostępu użytkownika root

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Uruchom komputer
 • Jeśli menu GRUB jest ukryte, naciśnij 'Esc' aby wejść do menu GRUB
 • Jeśli hasło GRUB jest ustawione, naciśnij 'p' aby odblokować menu GRUB
 • Wybierz
Ubuntu, kernel 2.6.10-5-386
 • Naciśnij 'e' aby wyedytować to polecenie przed uruchomieniem
 • Wybierz
kernel /boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash
 • Naciśnij 'e' aby wyedytować wybrane polecenie w sekwencji uruchomienia systemu
 • Dodaj "rw init=/bin/bash" na końcu linii argumentów
grub edit> kernel /boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash rw init=/bin/bash
 • Naciśnij 'b' aby uruchomić

Jak użyć płyty instalacyjnej Ubuntu, aby zyskać dostęp do konta roota

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Włóż płytę Ubuntu do napędu, ustaw bootowanie płyty i uruchom ponownie komputer.
 • W poleceniu "boot:", dodaj argument "rescue"
boot: rescue
 • Postępuj wedle instrukcji na ekranie

Jak zmienić zapomniane hasło roota/głównego użytkownika

# passwd root
 • Aby zmienić hasło głównego użytkownika
# passwd system_main_username

Jak zmienić zapomniane hasło do menu GRUBA

grub
grub> md5crypt
Password: ****** (ubuntu)
Encrypted: $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (encrypted password)
grub> quit
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Znajdź tę linię:
...
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
...
 • Zastąp znalezioną linię poniższą:
password --md5 $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (encrypted password above)
 • Zapisz plik

Jak odzyskać GRUB po instalacji Windows

Super Grub Dysk
Grub

Jeśli uruchomiłeś swoją dystrybucję linuksa za pomocą Super Grub Disk lub live CD i chcesz odzyskać swojego gruba, wykonaj poniższe instrukcje:

 • Jako root (lub używając sudo), wpisz grub
 • Kiedy pojawi się znak zachęty gruba wpisz find /boot/grub/stage2
 • To powinno spowodować wyszukanie partycji zawierającej twojego starego gruba i wyświetlenie czegoś wyglądającego podobnie do (hd0,2)
 • Aby ustawić twoją starą partycję bootującą jako bootującą wpisz root (hd0,2). To jest właśnie ten dysk twardy i partycja, na której zainstalowany jest twój linux...
 • Póżniej, aby skonfigurować gruba wpisz setup (hd0)
 • Skończyłeś, więc wyjdź wpisując quit

Jak zidentyfikować nazwę dysku uruchamiającego (hd0, hd1, hd2, etc)

Naciśnij "c" w menu startowym. Jeśli nie widzisz menu startowego naciśnij naciśnij najpierw 'Esc' wyświetlić menu startowe.

Wpisz:

root (hd0,0)

Najpewniej zobaczysz "(hd0,0) ext2fs", co powinno pokazać twój aktualny dysk z linuksem. Teraz zmień hd0 na hd1 aby zobaczyć co tam jest.

root (hd1,0)

Jeśli otrzymasz "(hd1,0) filesystem type unknown, partition type 0x7", to oznacza, że hd1 jest dyskiem z Windowsem.

Teraz zmień hd1 na hd2, i tak dalej aż dojdziesz do hd7.

Jak dodać Windowsa do menu GRUBA

e.g. Domyślną lokacją partycji Windows jest /dev/hda1
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Wklej poniższe linie na końcu pliku
title		Microsoft Windows
rootnoverify	(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
 • Zapisz plik

Jak uruchomić Windows zainstalowany na osobnym dysku SATA

Ta konfiguracja dotyczy osób które zainstalowały Linuksa na dysku IDE oraz Windowsa na osobnym dysku SATA. Dysk IDE startuje jako pierwszy, więc aby uruchomić Windows potrzebujemy dodać wpis do menu startowego znajdującego się na dysku z Linuksem. Zakładamy, że Windows jest zainstalowany na dysku hd1. Jeśli nie jesteś tego pewien skorzystaj z linków umieszczonych powyżej aby się upewnić.

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Dodaj poniższe liniena końcu pliku
title      Windows XP na dysku SATA
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader (hd1,0)+1
 • Zapisz edytowany plik
Personal tools
Sponsor
LinuCity