Ubuntu:Gutsy pl/Windows

From

< Ubuntu:Gutsy pl
Revision as of 12:11, 14 November 2007 by Mikrobart (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Windows

Jak ręcznie zamontować/odmontować partycje Windows (NTFS), zezwalając wszystkim użytkownikom tylko na odczyt


np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (NTFS)
Lokalny folder montowania /media/windows
 • Montowanie partycji Windows
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
 • Odmontowanie partycji Windows
sudo umount /media/windows/

Jak ręcznie zamontować/odmontować partycje Windows (FAT), zezwalając wszystkim użytkownikom na zapis/odczyt

np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (FAT)
Lokalny folder montowania /media/windows
 • Montowanie partycji Windows
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
 • Odmontowanie partycji Windows
sudo umount /media/windows/

Jak montować partycje Windows (NTFS) przy starcie systemu, zezwalając wszystkim użytkownikom tylko na odczyt


np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (FAT)
Lokalny folder montowania /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Dodaj następującą linijkę na końcu pliku
/dev/hda1  /media/windows ntfs nls=utf8,umask=0222 0  0

Jak montować partycje Windows (FAT) przy starcie systemu, zezwalając wszystkim użytkownikom na zapis/odczyt

np.: Zakładając, że /dev/hda1 to położenie partycji Windows (FAT)
Lokalny folder montowania /media/windows
sudo mkdir /media/windows
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gksudo gedit /etc/fstab
 • Dodaj następujacą linijkę na końcu pliku
/dev/hda1  /media/windows vfat iocharset=utf8,umask=000 0  0

Jak montować partycje Windows (NTFS) przy starcie systemu, zezwalając wszystkim użytkownikom na zapis/odczyt

 • Aplikacje -> Dodaj usuń -> szukaj 'NTFS', Powinieneś znaleźć 'NTFS Configuration Tool', zainstaluj je.
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> NTFS Configuration Tool -> Włącz zapis
Personal tools
Sponsor
  System76