Ubuntu:Lucid sr

From

Jump to: navigation, search

Contents

Uvod

 • 29-tog Aprila 2010, izdat je Ubuntu 10.04.
 • Kodnog imena "Lucid Lynx", naslednik je verzije Karmic Koala (9.10) (Karmic+1).
 • Ubuntu 10.04 je LTS ( t.j. izdanje sa dugom podrškom - Long Term Support). Biće podržan sa bezbednosnim zakrpama do Aprila 2013 za desktop verziju i do Aprila 2015 za server verziju.

Opšte

Opšte

 • Ovo je originalni "Ubuntuguide". Slobodni ste da kopirate ovaj vodič, ali ne da ga prodajete u celosti ili bilo koji njegov deo. Autorska prava imena "Ubuntuguide" vezana su isključivo za ovaj web sajtom. Ovaj vodič nije ni prodavan ni distribuiran na bilo kom drugom medijumu. Kopije koje se prodaju ili se slično zovu nisu ni podržane niti mogu biti sankcionisane od strane ovog uputstva. "Ubuntuguide" nije povezan sa "Canonical Ltd", niti sa bilo kojim komercijalnim kompanijama.
 • Ubuntu omogućava korisniku da izvrši svakodnevne poslove ili iz GUI-ija Grafički korisnički interfeJs (GUI) ili putem tekstualnog unosa komandi org / viki / Komandno-line_interface interfeJs komandne liniJe (CLI). U Ubuntu-u, interfejs komandne linije se naziva terminal, a nalazi se u: Applications -> Accesories -> Terminal.
Tekst unutar sivog okvira kao što je ovaj treba staviti u komandnu liniju terminala.
 • Mnoge promene na operativnom sistemu mogu se obaviti samo ako ste korisnik sa posebnim "privilegijama". 'Sudo' daje običnom korisniku Administratorske povlastice privremeno (tj. prilikom instalacije programa ili prilikom vršenja izmena na OS-u). Primer:
sudo bash
 • 'gksudo' bi trebao biti korišten umesto 'sudo'-a prilikom otvaranja Grafičkih Aplikacija kroz "Run Command" okvir za dijalog. Primer:
gksudo gedit / etc / apt / sources.list
 • "man" komanda se može koristiti za traženje pomoći za komande. Na primer, "man sudo", prikazaće man stranicu za "sudo" komandu:
man sudo
 • Dok su "apt-get" i "aptitude" su brzi načini instaliranja programa / paketa, možete koristiti i Synaptic, GUI metod za instaliranje programa / paketa. Većina (ali ne svi) programi / paketi koji su dostupni preko komande "apt-get install" će takođe biti dostupni sa "Synaptic Package Manager"-om. U ovom priručniku, kad vidite
sudo apt-get installpaket

možete tražitipaketu Synaptic i instalirati ga preko Synaptic-a.

 • Mnoga uputstva koristite uređivač teksta "nano" (koji je univerzalno dostupan u GNU/Linux-u). Međutim u Ubuntu-u, često je lakše koristiti uređivač teksta "gedit".
 • "Applications" znači klik na dugme u donjem levom (ili gornjem levom) uglu, srodno je dugmetu Start u OS Microsoft Windows.
 • Ako koristite 64-bitnu verziju, zameniti sve "i386" sa "amd64"


Ostale verzije

Kako pronaći podatak o tome koju verziju Ubuntu-a koristite

Otvorite terminal i otkucajte sledeće:

lsb_release -a

Kako da saznate koji kernel koristite

uname -r

Novije verzije Ubunta

 • Ubuntu izlazi na svakih šest meseci, jedno izdanje u Aprilu i jedno u Oktobru.
 • Maverick Meerkat (10.10), planira se za Oktobar 2010 i to neće biti LTS verzija.

Starije verzije Ubunta

Ostali resursi

 • Ubuntu Forum ima veliku zajednicu kod koje je moguće pronaći dosta rešenja za probleme u radu sa Ubuntu-om.

Ubuntu resursi

Gnome Projekat

 • Gnome je podrazumevano okruženje u Ubuntu-u.

Ubuntu snimci ekrana i skrinkasti

Resursi za nove aplikacije

Ostali *buntu vodiči i uputstva

Instaliranje Ubuntu-a

Upozorenje: Instaler Ubuntu Desktop izdanja ne dozvoljava više izmenjenu instalaciju GRUB-a, i sada koristi GRUB2 (koji dozvoljava samo male izmene). NEMOJTE KORISTITI 10.04 Desktop izdanje ako koristite "boot" partciju, više OS-ma (više od 2), ili "chainload bootloaders". Instaler Ubuntu-a će prepisati vaš MBR i kasnije ćete biti primorani da ga ponovo pravitet. This is a serious flaw in Karmic Koala. Use the Ubuntu Server edition instead (and then later add the ubuntu-desktop). To je ozbiljan propust u 10.04. Umesto toga, koristite Ubuntu server izdanje (a kasnije dodajte ubuntu-desktop).

Hardverske zahtevnosti

Ubuntu 10.04 radiće i sa 384 MB RAM-a. (Za instalaciju zahteva minimum 256 MB RAM-a, dok se alternativni instalacioni program može pokrenuti korišćenjem samo 192 MB RAM-a). netbukovi mogu takođe koristiti Ubuntu 10.04.

Instalacija zauzima 3-4 GB prostora na hard disku, a 8-10 GB će biti potrebno za udobniji rad.

Ako imate stariji računar sa manje memorije od navedenoga, uzmite u obzir Xubuntu (ako imate između 256 MB i 512 MB RAM) i PuppyLinux ili DSL (ako imate manje od 256 MB RAM-a).

Sveža instalacija

Preuzmite naJnoviJe ISO slike sa Ubuntu 10.04. Vidite ovo uputstvo za narezivanje na CD i Pokrenite živi CD da pokrenete instalaciju.

Dual-Booting Windows-a i Ubuntu-a

Retko, korisnik može iskusiti probleme sa instalacijom Ubuntu i Vindovs jednim pored drugog. U principu, Windows OS bi trebalo da bude prvi instaliran, jer je njegov "bootloader" dosta zahtevan. Instalacija OS Windows-a obično zauzme ceo hard disk, tako da se ta particija mora smanjiti, kako bi se dobio slobodan prostor za Ubuntu. (Trebalo bi očistiti nepotrebne fajlova i defragmentirati disk pre promene veličine) Pogledajte kako promeniti veličinu Windows particije.

Nakon smanjivanja Windows particije, trebalo bi jednom pokrenuti Windows pre instalacije Ubuntu-a ili daljeg manipulisanja particijama. Ovo će omogućiti Windows-u da automatski skenira smanjenu particiju (koristite chkdsk) i upiše izmene u svoje datoteke za pokretanje. (Ako ovo ne uradite, možda ćete kasnije morati popravljati datoteke za pokretanje pomoću Windows Recovery Console).

Ukoliko se radi na ovaj način, neće biti problema pri instaliranju Ubuntu-a kao drugog OS-a.

Windows particiju treba da bude najmanje 20 GB (preporučuje se 30 GB za Vistu / Windows 7), a Ubuntu particiju naJmanje 10 GB (preporučuJe se 20 GB). Naravno, ako imate dovoljno prostora na disku, napravite veću particiju za vaš omiljeni OS. Za preporučene šeme particionisanja, pogledajte ovaj odeljak.

Alternative su:

 • Wubi (Windows Ubuntu instaler), zvanično podržana instalacija Ubuntu-a koja omogućava da se Ubuntu pokrene montiran na virtuelni disk u Windows okruženju (što može da izazove blagu degradaciju u performansama). Ovo zahteva funkcionalni Windows sistem, i preporučljivo je da Ubuntu instalirate na ovaj način samo za kratkoročno radi uvida u to kako Ubuntu izgleda i radi. Stalna Ubuntu instalacija treba da bude instalirana u svojoj particiji, sa svojim fajl sistemom, a ne da se oslanja na Windows.
 • EasyBCD, besplatan Windows program koji vam omogućava da dvojno pokrenete Ubuntu i Windows Vistu (kao i druge operativne sisteme) tako što omogućava konfigurisanje Vista bootloadera.

Instalacija više OS-a na jednom kompjuteru

Upozorenje: LiveCD instaler Ubuntu Desktop izdanja više ne dozvoljava custom instalaciju GRUB-a, i sada koristi GRUB2 (koji težak za modifikovanje). NE KORISTITE Karmic Koala Desktop izdanje LiveCD-a kao instaler ako koristite boot particiju, koristite više od dva operativna sistema, ili chainload bootloader. Ubuntu instaler će prepisati tvoj MBR i kasnije ćeš biti primoran da ga ponovo napraviš. Ovo je ozbiljna mana u Karmic Koala Desktop izdanju instalera. Koristite Ubuntu Server izdanje umesto Desktop (i onda kasnije dodajte ubuntu-desktop).

Ako želite da instalirate više od dva operativna sistema na jednom kompjuteru, pogledajte these tips.

Koristi Startup Manager da bi promenio Grub podešavanja

Grub je alat za bootup koji kontrolira koji OS da podigne kao glavni i druga bootup podešavanja. Možete promeniti Grub podešavanja iz Startup Manager:

System -> Administration -> Startup Manager

Ako Startup Manager nije instaliran, instalirajte ga sa:

sudo apt-get install startupmanager
Beleška: Grub podešavanj možete podešavati takođe manually iz command-line interfejsa.

Aptitude

Aptitude Aptitude je paket menadžer zasnovan na terminalu koji može da se koristi umesto apt-get. Aptitude označava pakete koji se automatski instaliraju i otklanja ih ako nijedan drugi paket ne zavisi od njih. Ovo nam olakšava da kompletno uklonimo aplikacije.Da bi koristio Aptitude, zameni apt-get sa aptitude u command line-u. Npr: sudo aptitude install packagename sudo aptitude remove packagename sudo aptitude update sudo aptitude upgrade Za ncurses-based grafički interfejs, kucajte sudo aptitude Za više informacija, vidi the aptitude documentation. the aptitude documentation.

Personal tools
Sponsor
     Asus X200CA