Ubuntu:Precise sl

From

Revision as of 05:25, 13 February 2012 by Perspectoff (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ubuntuguide prevedeni v Slovenskih Google

Če le del strani je prevedena, kliknite Reload (Osveži) prevesti več.

Personal tools