Ubuntu Hardy se

From

Revision as of 17:23, 2 April 2009 by Perspectoff (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ubuntuguide översatts till svenska av Google

Om endast en del av sidan är översatt klickar du på Uppdatera (Refresh) att översätta mer.

Personal tools
Sponsor