Ubuntu Intrepid sl

From

Revision as of 15:57, 2 April 2009 by Perspectoff (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ubuntuguide prevedeni v Slovenskih Google

Če le del strani je prevedena, kliknite Reload (Osveži) prevesti več.

Personal tools
Sponsor