Template:Ubuntu Edgy pl/DodatkoweProgramy

From

Jump to: navigation, search

Contents

Jak zainstalować EasyUbuntu
 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Easy Ubuntu to bardzo mały i pomocny program, za jego pomocą można łatwo i przyjemnie zainstalować m.in kodeki, czcionki, player Flash oraz Javę.
wget http://easyubuntu.freecontrib.org/files/easyubuntu-3.023.tar.gz
tar -zxf easyubuntu-3.023.tar.gz
cd easyubuntu
cp packagelist-dapper.pot packagelist-edgy.pot
cp packagelist-dapper.xml packagelist-edgy.xml
sudo python easyubuntu.in
 • Z okna EasyUbuntu odzaczamy "ptaszkami" interesujące nas dodatki.
 • Użytkownicy starszej wersji EasyUbuntu 3.0 mogą mieć problemy z instacją Flash'a i Javy.
 • Jeśli chcesz, aby program EasyUbuntu uaktualniał się samoczynnie, wykonaj poniższe instrukcje:
sudo gedit /etc/apt/sources.list

Na końcu pliku dodaj:

deb http://easyubuntu.cafuego.net main easyubuntu
Jak odinstalować EasyUbuntu
sudo apt-get remove easyubuntu
 • Usuń folder easyubuntu
Jak zainstalować Automatix2 na Ubuntu, Kubuntu, i Xubuntu
 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Automatix2 to Automatix napisany w języku python, z interfejsem przyjaźniejszym użytkownikowi i lepiej zaprojektowanym do automatycznej instalacji najbardziej poszukiwanych aplikacji na Ubuntu, Kubuntu, i Xubuntu
sudo gedit /etc/apt/sources.list 
 • Dodaj ten fragment na końcu pliku:
## Automatix repo
deb http://www.getautomatix.com/apt edgy main
 • UWAGA: Użytkownicy Kubuntu/Xubuntu będą musieli odkomentować (usunąć # przed słowem "deb") wszystkie dodatkowe źródła tak jak dodane repozytorium Automatix.
 • Uzyskaj i dodaj klucz GPG
wget http://www.getautomatix.com/apt/key.gpg.asc
gpg --import key.gpg.asc
gpg --export --armor 521A9C7C | sudo apt-key add -
 • Uaktualnij Apt
sudo apt-get update

 • Aby zainstalować Automatix2 wykonaj poniższe polecenie
sudo apt-get install automatix2

 • Automatix2 można uruchomić z Menu
Menu -> System -> Automatix
 • Automatix2 może być uruchamiany z Terminalu przez wpisanie:
automatix2
Inny skrypt do instalacji dodatkowego oprogramowania

Uwaga: Wiele z zawartych w nim programów jest już w Automatix2.

wget http://www.iki.fi/kuparine/comp/ubuntu/install.sh
sh install.sh

Więcej informacji na temat metod instalacji znajdziesz na http://www.iki.fi/kuparine/comp/ubuntu/install.html

Aktualizacja Ubuntu

Jak "ręcznie" dokonać aktualizacji Ubuntu

Aktualizacje bieżącej dystrybucji (wiersz poleceń)
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dselect-upgrade
Aktualizacje bieżącej dystrybucji (za pomocą GUI)

Użyj menedżera aktualizacji: System -> Administracja -> Menedżer aktualizacji

Aktualizacja do nowszej dystrybucji (GUI)
gksu "update-manager -c"
Aktualizacja do nowszej dystrybucji (CD jako źródło aktualizacji)
gksu "sh /cdrom/cdromupgrade" 
Aktualizacja nowej dystrybucji (wiersz poleceń)
sudo nano /etc/apt/sources.list

w powyższym pliku każde oznaczenie 'dapper' zastąp 'edgy' (zmieni to repozytoria na adekwatne do nowszej dystrybucji)

Uaktualnij nową dystrybucję wpisując w konsoli następujące polecenia

 sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade && sudo apt-get dist-upgrade

Aplikacje Add-On (wtyczki)

Java i niemultimedialne wtyczki do przeglądarki

Jak zainstalować J2SE Runtime Environment (JRE) z pluginem do Firefoksa

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

sudo apt-get install sun-java5-jre sun-java5-plugin
 • Gdy zostaniesz zapytany o licencję, zaakceptuj ją. Po oknie z licencją należy poruszać się za pomocą przycisku "tab". Po przełączeniu na "OK", zatwierdzamy tekst licencji eneterem.
 • Aby ustawić J2SE jako domyślny JVM (konieczne do programów Frostwire, RSSOwl i jako plugin do Mozilla Firefox):
sudo update-alternatives --config java

Następnie wybierz opcję odpowiednią dla J2SE (zazwyczaj jest to 3 opcja).

Jak zainstalować JRE v5.0 Update 10

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Autmatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

Wybierz "Java Runtime Environment (JRE) 5.0 Update 10" i kliknij na "Download"
Zaakceptuj licencję 
Ściągnij plik "Linux self-extracting file"
 • Zainstaluj potrzebne narzędzia :
sudo apt-get install java-package
 • Utwórz paczkę dla Ubuntu :
fakeroot make-jpkg jre-1_5_0_10-linux-i586.bin
 • Zainstaluj paczkę wynikową :
sudo dpkg -i sun-j2re1.5_1.5.0+update10_i386.deb


 • Zrestartuj Firefoxa
 • W przypadku, gdy pojawi się błąd spróbuj zmienić wyrażenie numer wersji '10' w nazwie pliku na odpowiedni.

Jak zainstalować Java Development Kit (JDK) v5.0

sudo apt-get install sun-java5-jdk
 • Zaakceptuj licencję, która się pojawi.
 • Ustaw wersję javy produkcji Sun jako domyślną:
sudo update-java-alternatives -s java-1.5.0-sun
 • Edytuj /etc/jvm i przesuń wpis /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun na samą górę w pliku:
gksudo gedit /etc/jvm

Jak zainstalować wtyczkę Flash Player (Macromedia Flash) dla Mozilla Firefox

sudo apt-get install flashplugin-nonfree
sudo update-flashplugin

Uwaga: Jeśli pojawi się błąd sygnalizujący, że paczka nie została znaleziona spróbuj zainstalować Gnash (GNU Flash substitute)

sudo apt-get install libflash-mozplugin
 • Zrestartuj Firefoksa


Uwaga: Jeśli Firefox zawiesi się podczas otwierania strony zawierającej animacje flash, wykonaj poniższe polecenie:

sudo gedit /usr/bin/firefox

i dodaj na końcu tego pliku poniższą linię:

export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1

Teraz Firefoks nie powinien się zawieszać (Opis błędu pod adresem: [1])

 • Zrestartuj Firefoksa


Uwaga: jeśli nie słyszysz dźwięku w animacji flash (na przykład na stronie serwisu YouTube), wykonaj poniższe polecenia:

sudo apt-get install alsa-oss
gksudo gedit /etc/firefox/firefoxrc

Zmień w powyższym pliku wpis:

FIREFOX_DSP=""

Na:

FIREFOX_DSP="aoss"
 • Zrestartuj Firefoksa. Teraz powinien pojawić się dźwięk podczas odtwarzania animacji flash.
Jak uaktualnić wtyczkę do odtwarzania animacji flash do wersji 9 beta (dla Firefoksa)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

wget http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer9_update/FP9_plugin_beta_101806.tar.gz
tar xvzf FP9_plugin_beta_101806.tar.gz
sudo cp flash-player-plugin-9.0.21.55/libflashplayer.so /usr/lib/flashplugin-nonfree/ 
 • Zrestartuj Firefoksa

Jak zainstalować czytnik plików PDF (Adobe Reader) wraz z wtyczką dla Firefoksa

sudo apt-get install acroread mozilla-acroread acroread-plugins
 • Aplikacje -> Office -> Adobe Reader
 • Zrestartuj Firefoksa

Uwaga: Adobe Reader 7.0 nie uruchomi się jeśli jest uruchomiony SCIM. SCIM jest uruchomiony jeśli instalowałeś dodatkowe języki za pomocą System -> Administracja -> Języki. Aby obejść tą niedogodność wykonaj poniższe polecenia:

gksudo gedit /usr/bin/acroread

Zmień:

#!/bin/sh
#

na:

#!/bin/sh
#
GTK_IM_MODULE=xim

Zapisz plik. Teraz Acrobat Reader powinien działać.

Zobacz także:

Jak zainstalować Google Toolbar for Firefox

Obecna wersja Google Toolbar działa dobrze z Firefox 1.5.0.5 w Ubuntu 6.06

Używając Firefoksa kliknij poniższy link:

http://www.google.com/tools/firefox/toolbar/

po załadowaniu strony naciśnij na przycisk "download google toolbar".

Internet

Jak zainstalować przeglądarkę internetową (Opera)

sudo apt-get install opera
 • Aplikacje -> Internet -> Opera
 • Paczka może nie zostać odnaleziona w repozytorium. Drugą opcją jest pobranie paczki .deb ze [strony Opery].
 • Aby włączyć Javę przechodzimy do Narzędzia->Preferencje->Zaawansowane->Treść-> Zaznacz "Włącz Javę". Click the "Enable Java..." button enter "/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/lib/i386" (for sun java) in the new dialog and then click the "Validate Java Path" button.

Jak zainstalować menadżer pobierania plików (Downloader for X)

sudo apt-get install d4x
 • Aplikacje -> Internet -> Downloader for X
Jak odinstalować menadżer pobierania plików (Downloader for X)
sudo apt-get remove d4x

Jak zainstalować klienta FTP (gFTP)

sudo apt-get install gftp
 • Aplikacje -> Internet -> gFTP
Jak odinstalować klienta FTP (gFTP)
sudo apt-get remove gftp

Jak zainstalować klienta IRC (XChat)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

sudo apt-get install xchat xchat-systray 
 • Aplikacje -> Internet -> XChat IRC
Jak odinstalować klienta IRC (XChat)
sudo apt-get remove xchat xchat-systray

Jak zainstalować klienta poczty (Mozilla Thunderbird)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

sudo apt-get install mozilla-thunderbird
 • Aplikacje -> Internet -> Thunderbird Mail Client

Jak zainstalować czytnik grup dyskusyjnych (Pan)

sudo apt-get install pan
 • Aplikacje -> Internet -> Pan Newsreader

Jak zainstalować czytnik kanałów RSS/RDF/Atom (RSSOwl)

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
sudo tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
sudo chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gksudo gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh
 • Wprowadź poniższe linie do nowo utworzonego pliku
export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
./run.sh
 • Zapisz plik
sudo chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh
gksudo gedit /usr/share/Aplikacje/RSSOwl.desktop
 • Wprowadź poniższe linie do nowo utworzonego pliku
[Desktop Entry]
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Internet -> RSSOwl

Jak zainstalować Internet Explorer + Flash 9 (IEs4Linux)

Poniższa instrukcja opisuje instalację Internet Explorer 6 z wtyczką Flash 9, a także IE 5.5/5.01 pod WINE.

 • Uwaga: zainstalowany plugin Flash 9 NIE będzie działał w innych przeglądarkach niż IE.
 • Zainstaluj Cabextract. Otwórz terminal i wpisz
sudo apt-get install cabextract
 • Otwórz terminal i wykonaj:
wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-2.0.tar.gz -O - | tar xvzf -
 • Jeśli nie zadziała spróbuj tego:
wget http://modzer0.cs.uaf.edu/~hardwarehank/files/ies4linux-2.0.tar.gz -O - | tar xvzf -
 • Teraz uruchom to:
cd ies4linux-2.0
sh ies4linux

Nie uruchamiaj tego jako root (nie używaj sudo). Jeśli to zrobisz zostaną utworzone global symlinks, which is fine if you want that. Otherwise, it will use ~/bin. Przeczytaj README:

less README

Jak zainstalować komunikator (Skype)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • Skype nie nie znajduje się już w repozytoriach Edgy, więc:
sudo apt-get install libqt3-mt
wget http://www.skype.com/go/getskype-linux-deb
sudo dpkg -i skype_debian-*.deb
 • By uruchomić: Aplikacje -> Internet -> Skype
Metoda alternatywna instalowania Skype (z oficjalnego repozytorium) Skype)
sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Na końcu pliku dodaj
## Official Skype Repository
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free
 • Następnie
sudo apt-get update
sudo apt-get install skype
 • By uruchomić: Aplikacje -> Internet -> Skype

Jak zainstalować komunikator Kadu (protokół GG)

sudo sh -c "echo 'deb http://deb.svx.pl edgy main universe' >> /etc/apt/sources.list"
wget http://poczta.prezu.one.pl/miastoplusa_sms/gpg.txt
apt-key add gpg.txt
rm gpg.txt
sudo apt-get update
sudo apt-get install kadu
 • Dostępne są następujące moduły
kadu-alsasound
kadu-amarok
kadu-aosound
kadu-artssound
kadu-dcopexport
kadu-dev
kadu-esdsound
kadu-extinfo
kadu-filedesc
kadu-lednotify
kadu-mail
kadu-miastoplusasms
kadu-nassound
kadu-pcspeaker
kadu-spellchecker
kadu-tabs
Jak poprawić wygląd komunikatora Kadu

Uwaga: Porada skierowana jest dla użytkowników Ubuntu z środowiskiem graficznym innym od KDE.

sudo apt-get install msttcorefonts

Po zainstalowaniu pakietu w systemie pojawią się dodatkowe czcionki, np. Verdana.

 • Wybieramy w kadu czcionkę z polskimi znakami diakrytycznymi np. Verdana.
Kadu->Menu->Konfiguracja->Wygląd->Czcionki
 • Instalujemy qtconfig oraz skórkę "polymer"
sudo apt-get install qt3-qtconfig
wget http://download.ubuntu.pl/_Dapper_Drake/themes/polymer_0.3.2-1_i386.deb
sudo dpkg -i polymer_0.3.2-1_i386.deb
rm polymer_0.3.2-1_i386.deb
 • Uruchamiamy qtconfig
qtconfig
 • Wybieramy nowo zainstalowaną skórkę "polymer"
Apperance:Select Gui Style = Polymer
 • Wybieramy w ustawieniach QT czcionkę z polskimi znakami diakrytycznymi np. Verdana.
Fonts:Default Font Family = Verdana
 • Zapisujemy ustawienia:
ctrl+s
kadu-tclscripting
kadu-weather
kadu-xmms
kadu-xosdnotify 
 • Oraz dodatkowe zestawy ikon:
kadu-themecrystal16
kadu-themecrystal22
kadu-themenuvola16
kadu-themenuvola22

Uwaga: interfejs komunikatora Kadu jest oparty na bibliotece QT, która jest częścią środowiska graficznego KDE, Użytkownicy Ubuntu muszą ją zainstalować.

Jak zainstalować komunikator Gnu Gadu 2 (protokoły GG, Jabber, Tlen)

Należy dodać repozytorium Gnu Gadu, otwieramy plik:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Na koniec pliku wklejamy linijkę:

deb http://www.gnugadu.org/packages/ubuntu/ edgy main

Zapisujemy plik i wykonujemy w konsoli polecenie:

sudo apt-get update
sudo apt-get install gg2P2P

Jak zainstalować klienta Direct Connect (LinuxDC++)

wget -c http://easylinux.info/uploads/linuxdcpp.tar.gz
sudo tar zxvf linuxdcpp.tar.gz -C /opt
gksudo gedit /usr/share/Aplikacje/linuxdcpp.desktop
 • Wstaw poniższe linie do nowego pliku:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=LinuxDC++
Exec=linuxdcpp
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=true
Icon=/opt/linuxdcpp/pixmaps/linuxdcpp.png
Categories=Application;Network;
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Internet -> LinuxDC++
 • Jeśli chciałbyś skompilować najnowszą wersję z repozytorium CVS użyj tej wskazówki

Uwaga: Istnieje jeszcze jedna możliwość zainstalowania klienta DC. Niedawno powstał projekt instalatora klienta DC dla Linuksa. Znajduje się on na stronie Instalator DC. Zwróć uwagę na zależności jakich wymaga pakiet Linux DC.

Jak zainstalować klienta sieci P2P BitTorrent (Azureus)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

sudo apt-get install azureus
 • Aplikacje -> Internet -> Azureus
(Alternatywna metoda)
Powyższa metoda pozwala na instalację Azureusa wraz wersją gcj javy, alternatywą dla wersji firmy Sun.
wget http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/azureus/Azureus_2.5.0.0_linux.tar.bz2
sudo tar jxvf Azureus_2.5.0.0_linux.tar.bz2 -C /opt/
sudo gedit /usr/share/Aplikacje/azureus.desktop
 • Dodaj poniższe linie do nowego pliku
[Desktop Entry] 
Name=Azureus
Comment=Java BitTorrent Client
Exec=/opt/azureus/azureus
Icon=/opt/azureus/Azureus.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Internet -> Azureus
Jak odinstalować Azureusa
sudo apt-get remove azureus

Jak zainstalować klienta sieci P2P BitTorrent (Bittornado)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

sudo apt-get install bittornado bittornado-gui
 • Aplikacje -> Internet -> Bittornado Client
Jak odinstalować Bittornado

sudo apt-get remove bittornado bittornado-gui

Jak zainstalować lekkiego klienta sieci P2P Bittorrent (Transmission)

Dodajemy repozytorium dla Transmission:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Na końcu dodajemy repozytorium:

deb http://acorbeaux.free.fr/ubuntu edgy transmission

Zapisujemy plik i wpisujemy w konsoli:

sudo apt-get update
sudo apt-get install transmission

Program uruchamiamy:

Aplikacje -> Internet -> Transmission

Jak zainstalować klienta sieci P2P ed2k (aMule)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

sudo apt-get install amule
 • Aplikacje -> Internet -> aMule
Jak odinstalować aMule
sudo apt-get remove amule

Jak zainstalować klienta sieci P2P Gnutella (FrostWire)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

wget -c http://www.users.on.net/~stubby/FrostWire-4.10.9-2.i586.deb
sudo dpkg -i FrostWire-4.10.9-2.i586.deb
 • Aplikacje -> Internet -> FrostWire

Jak używać uTorrent

Zakładam, że ściągnąłeś uTorrent i zainstalowałeś wine

  sudo gedit /usr/bin/utorrent

Wklej do tego pliku ten tekst:

  #!/bin/sh
  cd ~/TWOJAŚCIEŻKA/utorrent
  if [ "$1" != "" ]; then
  var="`echo $1 | sed 's/\//\\\/g'`"
  var="Z:${var}"
  wine utorrent.exe "$var"
  else
  wine utorrent.exe
  fi

Zastąp "TWOJAŚCIEŻKA" położeniem uTorrent. Zapisz i wyjdź, a następnie wpisz następujące polecenie by zrobić go wykonywalnym:

  sudo chmod a+x /usr/bin/utorrent

Multimedialne odtwarzacze i wtyczki do przeglądarek

Jak zainstalować kodeki do odtwarzania multimediów

sudo apt-get install gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-gl gstreamer0.10-plugins-base \
gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-bad gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse \
gstreamer0.10-plugins-ugly gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse w32codecs

Jakie pakiety zainstalować aby umożliwić odtwarzanie DVD

ironss: gstreamer dvd plugin jest dostępne jako cześć paczki plugins-bad (albo ugly?) i nie działa solidnie. Jednakże, Totem działa z wtyczką do odtwarzania DVD dla xine. To powinno działać dopóki gstreamer nie będzie miał możliwości odtwarzania DVD. Weż pod uwagę że nie musisz instalować xine-ui czy mplayer co jest czasami sugerowane.

sudo apt-get install libdvdread3 
sudo /usr/share/doc/libdvdread3/install-css.sh
sudo apt-get install totem-xine

Stubby: gstreamer dvd plugin nie przeportowany jeszcze na Dappera. Wykonanie instrukcji ponizej nie pozwoli działać poprawnie DVD.

sudo apt-get install libdvdcss2

Jak zainstalować serwer dźwięku MIDI (Timidity++)

 • Timidity pozwala odtwarzać MIDI tym, którzy nie posiadają sprzętowego wsparcia dla MIDI lub nie mają procesora MIDI wbudowanego w kartę dźwiękową (czyli dla większości użytkowników), wykorzystując syntezator programowy
 • Zainstaluj Timidity
sudo apt-get install timidity
 • Ustaw Timidity by uruchomiało się wraz ze startem systemu
sudo gedit /etc/default/timidity
 • Odkomentuj następującą linijkę (usuń znak "#")
#TIM_ALSASEQ=true
 • Ustaw także moduły do załadowania
sudo gedit /etc/modules
 • Dodaj następujące moduły na końcu pliku
snd-seq-device
snd-seq-midi
snd-seq-oss
snd-seq-midi-event
snd-seq
 • Zrestartuj komputer

Jak zainstalować odtwarzacz multimediów (xine-ui)

sudo apt-get install xine-ui libxine-extracodecs
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> xine

Jak zainstalować odtwarzacz multimediów (VLC) wraz z wtyczką do Firefoksa

sudo apt-get install vlc vlc-plugin-* mozilla-plugin-vlc
 • Aby przesyłać w sieci pliki video zainstaluj poniższe pakiety:
apt-get install avahi-daemon
apt-get install avahi-utils
Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> VLC Media Player

Jak zainstalować odtwarzacz multimediów (Mplayer) wraz z wtyczką do Firefoksa

sudo apt-get install mozilla-mplayer
Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> MPlayer Movie Player

Jak zainstalować odtwarzacz multimediów (Totem) wraz z wtyczką do Firefoksa

sudo apt-get install totem-gstreamer-firefox-plugin
 • Zrestartuj Firefoksa

Jak zainstalować odtwarzacz muzyki (XMMS)

sudo apt-get install xmms xmms-skins
wget -c http://easylinux.info/uploads/xmms-wma_1.0.4-2_i386.deb
sudo dpkg -i xmms-wma_1.0.4-2_i386.deb
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> XMMS

Jak zainstalować odtwarzacz multimedialny (Songbird)

Najpierw ściągnij ten skrypt powłoki z Psychocats.net Otwórz Terminal i wpisz te polecania za jednym podejściem

cd Desktop
chmod +x installsongbird.sh
./installsongbird.sh
 • Applications -> Sound & Video -> Songbird

By usunąć skorzystaj z tego skryptu powłoki i użyj z tych samych instrukcji, użytych przy instalacji Songbirda ale zamiast install wpisz remove

Jak zainstalować odtwarzacz muzyki (amaroK)

sudo apt-get install amarok
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> amaroK
Jak odinstalować amaroK
sudo apt-get remove amarok

Jak zainstalować Menadżer i odtwarzacz muzyki (Banshee)

sudo apt-get install banshee


 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> Banshee
Jak odinstalować Banshee
sudo apt-get remove banshee

Jak zainstalować odtwarzacz multimediów (RealPlayer 10)

sudo apt-get install realplay
Uwaga: Jeżeli korzystasz z repozytoriów PLF, powyższe polecenie zainstaluje RealPlayer w wersji 10. W przeciwnym przypadku zostanie zainstalowany RealPlayer 8 z repozytoriów multiverse.
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> RealPlayer 10
 • Dodatkowo zostaną zainstalowane wszystkie niezbędne wtyczki do oglądania plików real video w przeglądarce Firefox
 • Aby uniknąć migotania lub przyciemniania obrazu podczas przełączania okien idź do
 • RealPlayer 10 -> Tools -> Preferences -> Hardware -> Odznacz XVideo


Alternatywne źródło

Jak zainstalować Stream Directory Browser (streamtuner)

sudo apt-get install streamtuner
sudo apt-get install streamripper
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> streamtuner
Jak odinstalować Stream Directory Browser
sudo apt-get remove streamtuner streamripper

Jak zainstalować Internet TV (DemocracyTV beta)

 • Jeżeli twój komputer jest wyposażony w procesor 32 bitowy wpisz w konsoli:
wget http://ftp.osuosl.org/pub/pculture.org/democracy/linux/ubuntu/democracyplayer-data_0.9.0.2-1ubuntupcf_all.deb
wget http://ftp.osuosl.org/pub/pculture.org/democracy/linux/ubuntu/democracyplayer_0.9.0.2-1ubuntupcf_i386.deb
sudo apt-get upgrade
sudo dpkg -i democracyplayer-data_0.9.0.2-1ubuntupcf_all.deb
sudo apt-get install mozilla-browser mozilla-psm mozilla-dev
sudo dpkg -i democracyplayer_0.9.0.2-1ubuntupcf_i386.deb


 • Jeżeli masz komputer z procesorem 64 bitowym (amd64) wpisz:
wget http://ftp.osuosl.org/pub/pculture.org/democracy/linux/ubuntu/democracyplayer-data_0.9.0.2-1ubuntupcf_all.deb
wget http://ftp.osuosl.org/pub/pculture.org/democracy/linux/ubuntu/democracyplayer_0.9.0.2-1ubuntupcf_amd64.deb
sudo apt-get upgrade
sudo dpkg -i democracyplayer-data_0.9.0.2-1ubuntupcf_all.deb
sudo apt-get install mozilla-browser mozilla-psm mozilla-dev
sudo dpkg -i democracyplayer_0.9.0.2-1ubuntupcf_amd64.deb

 • W obu przypadkach może pojawić się konieczność doinstalowania zależności:
sudo apt-get -f install
 • Aby uzyskać wsparcie dla dodatkowych formatów musisz zainstalować libxine-extracodecs (sprawdź Restricted Formats dla więcej informacji)
sudo apt-get install libxine-extracodecs

Możesz też użyć innej metody: kliknij dwa razy (albo prawy przycisk, z menu wybierz "Otwórz za pomocą gdebi) na poniższych plikach deb, najpierw democracyplayer-data_0.9.0.2-1ubuntupcf_all.deb a potem democracyplayer_0.9.0.2-1ubuntupcf_i386.deb (jeżeli masz procesor 32 bitowy) albo democracyplayer_0.9.0.2-1ubuntupcf_amd64.deb (jeżeli masz procesor 64 bitowy).

 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> Democracy TVMultimedialne edytory i inne narzędzia

Jak zainstalować Music Organizer (Cowbell)

sudo apt-get install cowbell
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> Cowbell Music Organizer
Jak odinstalować Cowbell
sudo apt-get remove cowbell

Jak zainstalować edytor tagów ID3 (EasyTAG)

sudo apt-get install easytag
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> EasyTAG
Jak odinstalować EasyTAG
sudo apt-get remove easytag

Jak zainstalować edytor filmów (Kino)

sudo apt-get install kino
sudo apt-get install kinoplus
sudo apt-get install kino-timfx
sudo apt-get install kino-dvtitler
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> Kino Video Editor
Jak odinstalować Kino
sudo apt-get remove kino kinoplus kino-timfx kino-dvtitler

Jak zainstalować edytor audio (Audacity)

sudo apt-get install audacity
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> Audacity
Jak odinstalować Audacity
sudo apt-get remove audacity

Jak zainstalować program do komponowania muzyki (NoteEdit)

sudo apt-get install noteedit lilypond
sudo gedit /usr/share/applications/noteedit.desktop
 • Wklej do nowego pliku następujący fragment
[Desktop Entry]
Name=NoteEdit
Comment=A free music score editor
Exec=noteedit
Icon=/usr/share/app-install/icons/noteedit.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;AudioVideo;
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> NoteEditEdytory, przeglądarki (itp.) grafiki

Jak zainstalować przeglądarkę zdjęć (digiKam)

sudo apt-get install digikam digikamimageplugins kipi-plugins
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> digikam

Jak zainstalować menadżer zdjęć (Picasa)

gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Dodaj poniższy tekst na koniec pliku
# Google Picasa for Linux repository
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free
 • Zapisz edytowany plik
sudo apt-get update
sudo apt-get install picasa
 • Aplikacje -> Graphics -> Picasa

Jak zainstalować edytor grafiki wektorowej (Inkscape)

sudo apt-get install inkscape


Alternatywna metoda:

1. Pobierz oficjalny instalator Inkscape dla Linuxa .
2. Wybierz mirror i zapisz plik na twoim Desktop.
3. Kliknij prawym przyciskiem, wybierz "Properties --> Permissions --> Owner:Execute" i zamknij okno dialogowe. (One-time procedure)
4. Double-click it and follow the instructions.
5. Install the support code system-wide, if you have the root password. (One-time procedure)

NOTA: Możesz i powinieneś zainstalować to jako user, zamiast jako Root. To jest łatwo zakończone drugą metodą.Programowanie i rozwój

Jak zainstalować edytor stron internetowych (Nvu)

sudo apt-get install nvu
sudo rm -f /usr/share/Aplikacje/nvu.desktop
gksudo gedit /usr/share/Aplikacje/nvu.desktop
 • Wprowadź poniższe linie do nowo utworzonego pliku
[Desktop Entry]
Name=Nvu
Comment=Web Development Editor
Exec=nvu
Icon=nvu.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Development;
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Internet -> Nvu

Jak zainstalować progrgam do toworzenia stron internetowych (Bluefish)

sudo apt-get install bluefish
 • Aplikacje -> Programowanie -> Bluefish

Jak zainstalować Web Development Environment (quanta plus)

sudo apt-get install quanta
 • Aplikacje -> Programowanie -> Quanta Plus

Jak zainstalować Project Management Application (Planner)

sudo apt-get install planner
 • Aplikacje -> Office -> Project Management

Jak zainstalować jedit

wget -c http://optusnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/jedit/jedit_4.3pre6_all.deb
sudo dpkg -i jedit_4.3pre6_all.deb
 • Aplikacje -> Programming -> Programmers text editor jedit

Jak zainstalować Python Development Tools

Python Dev Tools

sudo apt-get install gcc libc6-dev python-dev python-setuptools python2.4-profiler

Zainstaluj EZ Setup (Narzędzie do instalowania Pythonowych rzeczy)

wget http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py
sudo python ez_setup.py

Upgrade Setup Tools

sudo easy_install -U --script-dir /usr/local/bin setuptools

Zainstaluj TurboGears Framework (opcjonalnie)

sudo easy_install --script-dir /usr/local/bin TurboGears

Jak zainstalować Integrated Development Environment (Anjuta)

sudo apt-get install anjuta
 • Aplikacje -> Programming -> Anjuta IDE

Jak zainstalować C# Integrated Development Environment (MonoDevelop)

sudo apt-get install mono mono-gmcs mono-gac mono-utils monodevelop

Jak zainstalować Java Integrated Development Environment (Eclipse)

sudo apt-get install eclipse
 • Aplikacje -> Development -> Eclipse

Jak zainstalować Basic Compilers (build-essential)

sudo apt-get install build-essentialFinanse

Jak zainstalować Accounting Application (GnuCash)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

sudo apt-get install gnucash
 • Aplikacje -> Biuro -> GnuCash

Jak zainstalować program do prowadzenia księgowości (Eqonomize!)

sudo apt-get install eqonomize
sudo gedit /usr/share/applications/eqonomize.desktop
 • Dodaj następujący fragment do nowego pliku
[Desktop Entry] 
Name=Eqonomize!
Comment=Personal Accounting Software
Exec=eqonomize %i %m -caption "%c"
Terminal=false
Type=Application
MimeType=application/x-eqonomize
Categories=Application;Office;
X-DCOP-ServiceType=Unique
X-DCOP-ServiceName=eqonomize
X-KDE-StartupNotify=true
Comment=Personal finances manager / bookkeeping software
X-Ubuntu-Gettext-Domain=desktop_eqonomize
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Biuro -> Eqonomize!

Nagrywanie i zgrywanie CD/DVD

Jak zainstalować DVD Ripper (dvd::rip)

sudo apt-get install dvdrip vcdimager cdrdao subtitleripper
sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/rar-2.80
gksudo gedit /usr/share/Aplikacje/dvdrip.desktop
 • Umieść poniższy wpis w nowym pliku
[Desktop Entry]
Name=dvd::rip 
Comment=dvd::rip
Exec=dvdrip
Icon=/usr/share/perl5/Video/DVDRip/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;AudioVideo;
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> dvd::rip

Jak zainstalować ripper DVD(AcidRip)

sudo apt-get install acidrip


Uwaga: AcidRip nie rozpozna dvd jeżeli dma jest włączone. W takim wypadku cofnij proces #Jak przyspieszyć CD/DVD-ROM.

Jak zainstalować CD Ripper (Goobox)

sudo apt-get install goobox
sudo rm -f /usr/share/Aplikacje/goobox.desktop
gksudo gedit /usr/share/Aplikacje/goobox.desktop
 • Umieść poniższy wpis w nowym pliku
[Desktop Entry]
Name=CD Player & Ripper
Comment=Play and extract CDs
Exec=goobox
Icon=goobox.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;AudioVideo;
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> CD Player & Ripper

Jak zainstalować aplikację do nagrywania płyt CD/DVD (GnomeBaker)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

sudo apt-get install gnomebaker
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> GnomeBaker

Jak zainstalować aplikację do nagrywania płyt CD/DVD (K3b)

sudo apt-get install k3b libk3b2-mp3
 • Aplikacje -> Dźwięk i obraz -> K3b

Sieć

Jak zainstalować klienta dialup PPP (GNOME PPP)

sudo apt-get install gnome-ppp
 • Aplikacje -> Internet -> GNOME PPP

Jak zainstalować klienta szerokopasmowego internetu ADSL/PPPoE (RP-PPPoE)

wget -c http://easylinux.info/uploads/rp-pppoe-3.6.tar.gz
sudo tar zxvf rp-pppoe-3.6.tar.gz -C /opt/
sudo chown -R root:root /opt/rp-pppoe-3.6/
gksudo gedit /usr/share/Aplikacje/RP-PPPoE.desktop
 • Dodaj te linijki do nowego pliku:
[Desktop Entry]
Name=RP-PPPoE
Comment=RP-PPPoE
Exec=gksudo /opt/rp-pppoe-3.6/go-gui
Icon=pppoeconf.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Internet -> RP-PPPoE

Jak używać Bluetooth do dzielenia się plikami

sudo apt-get install bluez-utils gnome-bluetooth
 • Otwórz: Aplikacje -> Akcesoria -> Blouetooth file sharing
 • W tej chwili możesz otrzymywać pliki z innych urządzeń korzystających z Bluetooth
 • By wysłać plik: znajdź pożądany plik, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Wyślij do...", poczekaj, aż urządzenie zostanie wykryte i kliknij "Wyślij".

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoje urządzenie jest wspierane, zajrzyj na tę stronę: http://www.holtmann.org/linux/bluetooth/features.html

System

Jak zainstalować menadżer bootowania (BUM)

sudo apt-get install bum
 • System -> Administracja -> Boot-Up Manager

Jak zainstalować menadżer partycji (GParted)

sudo apt-get install gparted
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> GParted

Jak zainstalować dodatkowe czcionki

sudo apt-get install xfonts-intl-arabic
sudo apt-get install xfonts-intl-asian
sudo apt-get install xfonts-intl-chinese
sudo apt-get install xfonts-intl-chinese-big
sudo apt-get install xfonts-intl-european
sudo apt-get install xfonts-intl-japanese
sudo apt-get install xfonts-intl-japanese-big
sudo apt-get install xfonts-intl-phonetic
sudo apt-get install gsfonts-x11
sudo apt-get install msttcorefonts
sudo fc-cache -f -v


Uwaga: Ubuntu Dapper posiada czcionki DejaVu (derived from Bitstream Vera) i wspiera znaki łacińskie, greckie oraz cyrylicę.

Bezpieczeństwo

Jak zainstalować Firewall (Firestarter)

sudo apt-get install firestarter
 • Aplikacje -> System Tools -> Firestarter

Jak zainstalować analizator ruchu sieciowego (Ethereal)

sudo apt-get install ethereal
 • Aplikacje -> Internet -> Ethereal

Jak zainstalować analizator ruchu sieciowego (Wireshark)

sudo apt-get install wireshark
 • Aplikacje -> Internet -> Wireshark

Jak zainstalować skaner bezpieczeństwa (Nessus)

sudo apt-get install nessus
sudo apt-get install nessusd
sudo nessus-adduser
sudo ln -fs /etc/init.d/nessusd /etc/rc2.d/S20nessusd
sudo /etc/init.d/nessusd start
gksudo gedit /usr/share/Aplikacje/Nessus.desktop
 • Wklej poniższy tekst
[Desktop Entry]
Name=Nessus
Comment=Nessus
Exec=nessus
Icon=/usr/share/pixmaps/nessus.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;System;
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Nessus

Programy do archiwizacji / paczek / kompresji

Jak zainstalować archiwiaztor 7z ( .7)

sudo apt-get install p7zip-full

Jak zainstalować archiwizator RAR (rar)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

sudo apt-get install rar 
sudo apt-get install unrar
 • Aplikacje -> Akcesoria -> Zarządca archiwów

Jak zainstalować konwerter pakietów .rpm na .deb (Alien)

sudo apt-get install alienGry

Jak zainstalować Jak zainstalować grę Tuxracer

sudo apt-get install planetpenguin-racer planetpenguin-racer-data planetpenguin-racer-extras
 • Aplikacje -> Gry -> planetpenguin-racer

Jak zainstalować Jak zainstalować grę Frozen-Bubble

sudo apt-get install frozen-bubble
 • Aplikacje -> Gry -> Frozen-Bubble

Jak zainstalować Jak zainstalować grę Scorched3D

sudo apt-get install scorched3d
gksudo gedit /usr/share/Aplikacje/scorched3d.desktop
 • Wprowadź poniższe linie do nowo utworzonego pliku
[Desktop Entry]
Name=Scorched 3D
Comment=A 3D Remake Of Scorched Earth
Exec=scorched3d
Icon=
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Jak zainstalować grę;ArcadeGame;
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Gry -> Scorched 3D

Jak zainstalować strategię czasu rzeczywistego globulation 2 (alpha21)

wget http://globulation2.org/releases/0.8.21/glob2_alpha21_i386.deb
sudo dpkg -i glob2_alpha21_i386.deb

Możesz także potrzebować w przypadku błędu uzyć komendy:

sudo apt-get -f install

aby zagrać użyj polecenia

glob2

Jak zainstalować KDE Edutainment

sudo apt-get install kdeedu
 • Aplikacje -> Edukacja -> ...

Bez kategorii

Jak zainstalować 3D modeling tool (Blender 3d)

sudo apt-get install blender
 • Aplikacje -> Graphics -> Blender 3D modeller

Jak zainstalować Chinese Input Method (SCIM)

The following advices are outdated and it could be hard to revert to normal afterwards. Please follow instead the official Ubuntu 6.06 Dapper Drake guide HERE

Please note that scim is now installed by default in Dapper, and installing Chinese, Japanese or Korean Support is done using System>Administration>Language Support. The wiki details the method more thoroughly

sudo apt-get install scim
sudo apt-get install scim-chinese
sudo apt-get install scim-config-socket
sudo apt-get install scim-gtk2-immodule
sudo apt-get install scim-tables-zh
wget -c http://easylinux.info/uploads/fireflysung-1.3.0.tar.gz
sudo tar zxvf fireflysung-1.3.0.tar.gz -C /usr/share/fonts/truetype/
sudo chown -R root:root /usr/share/fonts/truetype/fireflysung-1.3.0/ 
sudo fc-cache -f -v
 • System -> Preferences -> SCIM Input Method Setup
 • To activate SCIM
Press 'Ctrl + Space'

Jak zainstalować Desktop Applets (gDesklets)

Uwaga: Instalacja tego pakietu jest przeprowadzana przez Automatix2. Jeśli korzystałeś już z Automatix2 to pakiet ten może być już zainstalowany

sudo apt-get install gdesklets
sudo apt-get install gdesklets-data

Jak zainstalować wirtualne planetarium (Stellarium)

sudo apt-get install stellarium
gksudo gedit /usr/share/Aplikacje/stellarium.desktop
 • Wprowadź poniższe linie do nowo utworzonego pliku
[Desktop Entry]
Name=Stellarium
Comment=Virtual planetarium
Exec=stellarium
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Education;
Icon=stellarium
 • Aplikacje -> Education -> Stellarium

Druga metoda instalacji method: (version 0.6.2)

1. Pobierz instalator Stellarium.
2. Zapisz plik na twój pulpit.
3. Naciśnij na niego prawym klawiszem myszki, zaznacz "ptaszkiem" "Właściwości --> Uprawnienia --> Wykonanie:Zezwól na uruchamianie pliku jako programu" i zamknij okno dialogowe.
4. Kliknij podwójnie na plik i postępuj zgodnie z wskazówkami.
5. Install the support code system-wide, if you have the root password. (One-time procedure)

NOTE: You can and should install the program as a User, rather than Root. This is easily accomplished with the second method.

Jak zainstalować Google Earth

wget -c http://dl.google.com/earth/GE4/GoogleEarthLinux.bin
sudo sh GoogleEarthLinux.bin
 • Pozostaw /usr/local/google-earth jako domyślną ścieżkę instalacji
 • Po instalacji naciśnij Exit. Jeżeli wcisnąłeś przycisk run przeczytaj notkę poniżej.
sudo cp /usr/local/google-earth/googleearth.desktop /usr/share/Aplikacje/
 • Aplikacje -> Internet -> Google Earth
 • Note: If you run Google Earth for the first time from the installer, it will require root privileges to run the next time. To fix that:
sudo chmod 777 -R ~/.googleearth

Jak zainstalować menadżer maszyny wirtualnej (VMware)

 • Zarejestruj konto tutaj, by otrzymać darmowy numer serial. Numer zostanie Ci wysłany emailem.
sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential xinetd
wget -c http://download3.vmware.com/software/vmserver/VMware-server-1.0.1-29996.tar.gz
tar xzf VMware-server-1.0.1-29996.tar.gz -C /tmp
cd /tmp/vmware-server-distrib
sudo ./vmware-install.pl
 • Zaakceptuj wszystkie domyślne ustawienia i podaj serial
 • Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> VMware Server Console
 • Zobacz ten wątek, jeśli będziesz miał problemy: Ubuntu Forums

Jak zainstalować aplikacje przeznaczone dla systemu Windows w Linuksie (Wine)

Wine Is Not an Emulator (Wine nie jest emulatorem). Wine jest implentacją Otwartego Oprogramowania API Windowsa dla powłoki X oraz Unix'a. Wine jest kompatybilną powłoką dla programów Windowsa. Wine nie wymaga Microsoft Windows i jest darmową altermatywą implementacji Windows API posiadającą 100% kodu spoza Microsoft, ponadto Wine opcjonalnie może używać natywnych DLL Windowsa jeżeli są dostępne.

Innymi słowy, Wine pozwala ci uruchamiać aplikacje Windowsa.

 • Najpierw dodaj do repozytoriów WINE:
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Na końcu pliku dodaj te linijki:
# Repozytoria WINE
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main
deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main
 • Zapisz plik
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine

Jak zainstalować zwijaną konsolę znaną z pierwszoosobowych strzelanek (tilda)

sudo apt-get install tilda
 • Domyślnym klawiszem zwijającym/rozwijającym konsolę jest F1. Aby to zmienić wykonaj w zwykłym terminalu
tilda -C 

lub naciśnij prawym klawiszem myszki na tildę, a z menu kontekstowego wybrać Preferencję. W preferencjach tildy można ustawić klawisz zwijania/rozwijania, kolory, czcionki, przezroczystość, wielkość terminala itp.

Jak zainstalować menadżer haseł (Revelation)

sudo apt-get install revelation
 • Aplikacje -> Akcesoria -> Revelation Password Manager
Jak odinstalować VMware
sudo apt-get remove revelation

Jak włączyć ciągłą i automatyczną zmianę tapety wykorzystując obrazy Flickr

Zajrzyj tu po tapety Chcesz zmienić wygląd biurka Ubuntu by stało się bardziej kolorowe i piękne - to dla Ciebie!

Jak zainstalować WinPopup (LinPopUp)

sudo apt-get install linpopup
gksudo gedit /usr/share/Aplikacje/linpopup.desktop
 • Wklej poniższe linie do nowego pliku
[Desktop Entry]
Name=LinPopUp
Comment=LinPopUp
Exec=linpopup
Icon=/usr/share/pixmaps/linpopup.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Utility;
 • Zapisz plik
 • Aplikacje -> Accessories -> LinPopUp

Jak zainstalować aplikację DTP (Scribus)

sudo apt-get install scribus
 • Aplikacje -> Biuro -> Scribus

Jak zainstalować edytor diagramów (Dia)

sudo apt-get install dia-gnome
 • Aplikacje -> Grafika -> Dia

Jak zainstalować przeglądarkę plików CHM (xCHM)

sudo apt-get install xchm
 • Aplikacje -> Grafika -> xCHM
Personal tools
Sponsor