Ubuntu:Edgy RO/Hardware

From

Jump to: navigation, search

Contents

Hardware

Mouse

Activează butoanele laterale în FireFox

Asta se poate poate obţine prin adăugarea a doar 2 linii în cadrul fişierului xorg.conf. Această metodă ar trebui să funcţioneze cu majoritatea mouse-urilor cu 5 butoane.

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

Puteţi mări numărul de butoane dacă mouse-ul dumneavoastră are mai mult de 7, modificând secţiunea respectivă ţinând cont de numărul de butoane (înainte/înapoi, wheel click & înclinare stânga/dreapta sunt toate considerate ca fiind butoane)

 • Găseşte următoarea secţiune :
Section "InputDevice"
	Identifier "Configured Mouse"
	Driver "mouse"
	Option "CorePointer"
	...
	Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
	...
	Option "Emulate3Buttons"    "true"
EndSection
 • Înlocuieşte cu urmatoarele rânduri :
Section "InputDevice"
  Identifier   "Configured Mouse"
  Driver     "mouse"
  Option     "CorePointer"
  Option     "Device" "/dev/input/mice" 
  Option     "Protocol" "ExplorerPS/2"
  Option     "ZAxisMapping" "4 5"
  Option     "Emulate3Buttons" "true"
  Option     "Buttons" "7" 
  Option     "ButtonMapping" "1 2 3 6 7"
EndSection

Dacă doreşti să utilizezi rotiţa de scroll în locul butoanelor laterale pentru a face scroll în firefox setează "ZAxisMapping" "6 7" şi "ButtonMapping" "1 2 3 4 5".

Pentru aplica schimbările este necesară o restartare a calculatorului sau a xserver-ului (Ctrl-Alt-BackSpace) . În Nautilus nu vor funcţiona respectivele butoane dacă nu aveţi instalat daemon-ul imwheel.

Cum se instalează şi configurează IMWheel

 • Pentru a instala IMWheel
sudo apt-get install imwheel
 • Editează fişierul de configurare IMWheel
sudo gedit /etc/X11/imwheel/imwheelrc
 • Adaugă următoarele linii conţinutului deja existent :
".*"
None, Up, Alt_L|Left
None, Down, Alt_L|Right 

"(null)"
None, Up, Alt_L|Left
None, Down, Alt_L|Right


 • Creează un script start-up pentru IMWheel
sudo mkdir /home/login
sudo gedit /home/login/mouse
  • Inserează urmatoarele linii în cadrul noului fişier
#!/bin/sh
exec xmodmap -e "pointer = 1 2 3 6 7 4 5" &
exec imwheel -k -b "67" &
exec $REALSTARTUP
 • Acordă drept de execuţie a acestui script tuturor
sudo chmod +x /home/login/mouse
 • Configurează rularea scriptului la pornirea calculatorului
  1. Selectează 'System' > 'Preferences' > 'Sessions'
  2. Click pe tab-ul StartUp
  3. Click Add, iar apoi adaugă: /home/login/mouse
  4. Click OK, şi apoi Close
 • Pentru aplica schimbările este necesară o restartare a calculatorului sau a xserver-ului (Ctrl-Alt-BackSpace) .

Plăci video

Cum se instalează driverul pentru placa video (NVIDIA)

sudo apt-get install nvidia-glx nvidia-kernel-common
sudo nvidia-glx-config enable
 • Dacă ultima instrucţiune nu a reuşit să activeze driverul nvidia :
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Şi înlocuiţi "nv" cu "nvidia"

Cum se activează nVidia XvMC

 • Creeaţi fişierul de configurare executând :
sudo gedit /etc/X11/XvMCConfig
 • Inserează următoarea linie în cadrul fişierului nou creat
libXvMCNVIDIA_dynamic.so.1
 • Pentru a folosi XvMC pentru accelerarea redării fişierelor video folosiţi următoarele argumente. Vezi [[1]] pentru mai multe detalii.
xine -V xxmc filename.ts
mplayer -vo xvmc -vc ffmpeg12mc filename.ts

Cum se instalează driverul BETA pentru placa video (NVIDIA)

sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Adaugaţi una din liniile următoare (în funcţie de arhitectură) la sfarşitul fişierului :
deb http://www.albertomilone.com/drivers/edgy/latest/32bit binary/
deb http://www.albertomilone.com/drivers/edgy/latest/64bit binary/
deb http://www.albertomilone.com/drivers/edgy/newlegacy/32bit binary/
deb http://www.albertomilone.com/drivers/edgy/newlegacy/64bit binary/
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior
 • Downloadează şi importă cheia gpg a arhivei
wget http://albertomilone.com/drivers/tseliot.asc
gpg --import tseliot.asc
gpg --export --armor albertomilone@alice.it | sudo apt-key add -
 • Updataţi lista de arhive şi instalaţi pachetele necesare
sudo apt-get update
sudo apt-get install nvidia-glx
sudo apt-get upgrade
 • Acest update ar trebui să updateze şi pachetele linux-restricted-modules şi linux-restricted-modules-common
sudo nvidia-xconfig
 • Adaugaţi o opţiune pentru Nvidia Settings în meniu :
sudo gedit /usr/share/applications/NVIDIA-Settings.desktop
 • Inseraţi următoarele linii în cadrul fişierului nou creat
[Desktop Entry]
Name=NVIDIA Settings
Comment=NVIDIA Settings
Exec=nvidia-settings
Icon=
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;System;
 • Restartaţi sistemul
 • Testaţi cu următoarele programe
glxinfo
glxgears

Cum se setează pivot (rotaţia ecranului) cu driverele implicite X.org (nv)

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Găseşte această secţiune
Section "Device"                                
    Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
    Driver     "nv"
 • Adaugă următoarea linie imediat după ea
    Option "Rotate" "CW"

Unde opţiunea "Rotate" are două valori posibile în funcţie de orientarea ecranului :

 1. CW - roteşte imaginea în sens orar
 2. CCW - roteşte imaginea în sens antiorar

Cum se setează pivot (rotaţia ecranului) cu driverele proprietare (nvidia)

 • Unele monitoare LCD sunt echipate cu funcţia pivot . Pentru a profita de pe urma acestei funcţii imaginea trebuie rotită 90 de grade . Direverele proprietare nVidia suportă rotirea în mod hardware folosind extensia Xrandr.
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Găseşte această secţiune
Section "Device"                                
    Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
    Driver     "nvidia"
 • Adaugă următoarea linie imediat după ea
    Option     "RandRRotation" "on"
 • Ecranul poate fi apoi rotit :
 1. Setând proprietatea "Rotation" la "Left" sau "Right" din dialogul "System > Preferences > Screen Resolution"
 2. Executând comanda "xrandr -o left" sau "xrandr -o right"

Cum se dezactivează logo-ul NVIDIA de la pornirea calculatorului

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Găseşte această secţiune
...
Section "Device"
	Identifier	"NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
	Driver		"nvidia"
	BusID		"PCI:1:0:0"
...
 • Adaugă următoarea linie imediat după ea
  Option		"NoLogo"

Cum se instalează driverul pentru placa video (ATI)

Cum se instalează driverul pentru placa video (Intel)

Notă: Acest driver este numai pentru chipset-urile Intel® 82830M, 82845G, 82852GM, 82855GM, 82865G, şi 82915G/GM .

wget -c http://downloadmirror.intel.com/df-support/8211/eng/dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm
sudo alien dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm
sudo dpkg -i dri-i915_v1.1-20041218_i386.deb

Cum se corectează rezoluţia ecranului (Intel)

 • Chipset-urile Intel 915g, 945g, etc. au initial doar un număr restrâns de rezoluţii instalate implicit în ciuda faptului că driverul este instalat şi detectat corespunzător.
 • Instalaţi unealta de modificare a rezoluţiei :
sudo apt-get install 915resolution
 • Pentru a vedea rezoluţiile dispinibile rulaţi:
915resolution -l
 • Alegeţi o rezoluţie pe care nu o folosiţi pentru a o înlocui . De exemplu pentru a înlocui 1920x1440 cu 1920x1200 executaţi :
915resolution 5c 1920 1200
 • Astfel rezoluţia va fi adăugată în "System>Preferences>Screen Resolution".
 • Dacă funcţionează corect atunci puteţi face schimbarea permanentă :
sudo gedit /etc/rc.local
 • Găseşte această linie
exit 0
 • Şi inserează înaintea ei comanda pentru rezoluţia dorită . De exemplu :
915resolution 5c 1920 1200

Monotorizare temperatura/viteze ventilatoare

Cum se afişează temperatura GPU-ului nVidia (nvidia-settings)

Într-un terminal executaţi :

nvidia-settings

Cum se detectează temperatura procesorului , vitezele ventilatoarelor şi voltajele (lm-sensors)

sudo apt-get install lm-sensors

Ceeaţi un fişier numit mkdev.sh, şi inseraţi urmatoarele linii în cadrul fisierului nou creat

#!/bin/bash

# Here you can set several defaults.

# The number of devices to create (max: 256)
NUMBER=32

# The owner and group of the devices
OUSER=root
OGROUP=root
# The mode of the devices
MODE=600

# This script doesn't need to be run if devfs is used
if [ -r /proc/mounts ] ; then
if grep -q "/dev devfs" /proc/mounts ; then
echo "You do not need to run this script as your system uses devfs."
exit;
fi
fi

i=0;

while [ $i -lt $NUMBER ] ; do
echo /dev/i2c-$i
mknod -m $MODE /dev/i2c-$i c 89 $i || exit
chown "$OUSER:$OGROUP" /dev/i2c-$i || exit
i=$[$i + 1]
done
#end of file

Faceţi fişierul executabil şi apoi rulaţi-l

sudo chmod +x mkdev.sh
sudo ./mkdev.sh

Pentru a detecta senzorii executaţi următoarele comenzi , răspunzând cu "y" la toate întrebarile.

sudo sensors-detect
sudo modprobe i2c-sensor
sudo modprobe i2c-viapro
sudo modprobe i2c-isa
sudo modprobe it87
sudo depmod -a < s-ar putea să nu fie necesar >
sudo update-modules < s-ar putea să nu fie necesar >

sudo sensors -s

Pentru a vedea rezultatele :

sudo sensors

Cum se controlează viteza ventilatoarelor (lm-sensors)

Mai întâi instalaţi şi configuraţi lm-sensors , aşa cum este descris în secţiunea de mai sus. Apoi rulaţi pwmconfig pentru a testa ventilatoarele :

pwmconfig

Dacă controlul vitezei ventilatoarelor este posibil puteţi continua. Creeaţi fişierul /etc/init.d/fancontrol, şi inseraţi urmatoarele linii în cadrul fisierului nou creat

#!/bin/sh
#
# Fancontrol start script.
#

set -e

# Defaults
DAEMON=/usr/sbin/fancontrol
PIDFILE=/var/run/fancontrol-pid
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

test -f $DAEMON || exit 0

. /lib/lsb/init-functions


case "$1" in
    start)
        log_begin_msg "Starting fancontrol daemon..."
        start-stop-daemon --start -o -q -m -b -p $PIDFILE -x $DAEMON
        log_end_msg $?
        ;;
    stop)
        log_begin_msg "Stopping fancontrol daemon..."
        start-stop-daemon --stop -o -q -p $PIDFILE
        log_end_msg $?
        ;;
    force-reload|restart)
        sh $0 stop
        sh $0 start
        ;;
    *)
        log_success_msg "Usage: /etc/init.d/fancontrol {start|stop|restart|force-reload}"
        log_success_msg " start - starts system-wide fancontrol service"
        log_success_msg " stop - stops system-wide fancontrol service"
        log_success_msg " restart, force-reload - starts a new system-wide fancontrol service"
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

Faceţi fişierul executabil

sudo chmod +x /etc/init.d/fancontrol

Testaţi-l :

/etc/init.d/fancontrol start

şi

/etc/init.d/fancontrol stop

Dacă funcţionează corespunzător îl puteţi încărca odată cu sistemul . Pentru asta inseraţi în cadrul fişierului /etc/rc.local, înainte de "exit 0" următoarea linie

/etc/init.d/fancontrol start

Cum se monitorizează temperatura procesorului , GPU-ului, vitezele ventilatoarelor şi voltajele (GKrellM)

 • Instalaţi hddtemp pentru a monitoriza temperaturile hardiscurilor
sudo apt-get install hddtemp

GKrellM este un program de monitorizare a hardware-ului care poate afişa temperatura procesorului şi a GPU-ului , vitezele ventilatoarelor ,voltajele, gradul de folosire a procesorului , gradul de folosire a conexiunii la reţea, activitatea şi temperatura discurilor, gradul de ocupare a memoriei şi a swap-ului . Instalarea sa este foarte uşoară şi la fel este şi configurarea. Puteţi chiar şi să îl setaţi să vă anunţe în cazul în care temperatura procesorului sau a hardiscului trece peste un prag stabilit de înainte. În plus cu ajutorul unor plugin-uri puteţi adăuga şi funcţii suplimentare precum rapoarte meteorologice.

sudo apt-get install gkrellm

Pentru a rula programul :

Click Applications -> System Tools -> GKrellM

Pentru a-l configura,

Click dreapta pe GKrellM -> Configuration

Pentru a adăuga o alertă audio (pas opţional): Pentru început aveţi nevoie de un fişier audio pe care să îl folosiţi drept alertă . Apoi vă duceţi la :

Configuration -> Builtins folder (în partea stângă)-> Sensors -> Temperatures folder (în partea dreaptă)-> CPU -> Butonul Button

Executaţi una din comenţile următoare într-un terminal pentru a testa mai întai fişierul . Dacă aveţi două plăci de sunet puteţi folosi opţiunea "-ao oss:/dev/dsp1" ca în a doua comandă pentru a trimite sunetul către a doua placă de sunet. Modificaţi calea şi numele fişierului în cele corespunzătoare fişierului vostru.

mplayer /home/myfolder/alert_messages/heat_alert.mp3
mplayer -ao oss:/dev/dsp1 /home/myfolder/alert_messages/heat_alert.mp3

Dacă puteţi auzi sunetul atunci copiaţi acea comandă într-unul din campurile de comenzi din fereastra Alerts a GKrellM.

CPU

Cum se activează capabilităţile procesorului de scalare a frecvenţei

Intră în BIOS în timpul bootării şi verificaţi ca ACPI şi Cool'n'Quiet (AMD) sau SpeedStep (Intel) să fie activate. Unele versiuni de BIOS nici măcar nu au această opţiune . În acele cazuri de obicei opţiunea este activată implicit . Alte versiuni de BIOS au opţiunea însă aceasta poartă altă denumire . Pentru aceste cazuri uitaţi-vă în manualul BIOS-ului.

 • Pasul 2: Dezinstalaţi software-ul de scalare Userspace

powernowd

sudo apt-get remove powernowd

cpudyn

sudo apt-get remove cpudyn
 • Pasul 3: Instalaţi Modulul CPU

Identificaţi procesorul rulând comanda

cat /proc/cpuinfo

De asemenea puteţi verifica următoarele pagini AMD CPU Chart - [[2]] Intel CPU Chart - [[3]]

AMD Sempron/Athlon/MP ( K7 )

Socket Types: A, Slot A

sudo modprobe powernow-k7

AMD Duron/Sempron/Athlon/Opteron 64 ( K8 )

Socket Types: 754, 939, 940, S1 ( 638 ), AM2 ( 940 ), F ( 1207 )

sudo modprobe powernow-k8

Intel Core Duo

sudo modprobe speedstep-centrino

Intel Pentium M

sudo modprobe speedstep-centrino

Intel Pentium 4

sudo modprobe p4_clockmod

Others (Unknown)

Dacă procesorul nu este unul din cele de mai sus încercaţi :

sudo modprobe acpi-cpufreq
 • Pasul 4: Instalaţi modulele de scalare
sudo modprobe cpufreq_conservative
sudo modprobe cpufreq_ondemand
sudo modprobe cpufreq_powersave
sudo modprobe cpufreq_stats
sudo modprobe cpufreq_userspace
 • Pasul 5: Testare / Configurare

Arată guvernatorii disponibili

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors

Ar trebui să vezi ceva asemănător cu

powersave conservative ondemand performance
 • Pasul 6: Încarcă modulele la boot

Adaugă următoarele linii la sfarşitul fişierului /etc/modules

cpufreq_conservative
cpufreq_ondemand
cpufreq_powersave
cpufreq_stats
cpufreq_userspace

De asemenea adaugă şi modulul ales la pasul 3

 • Pasul 7: Instalează cpufrequtils

Aceasta este o unealtă simplă şi eficientă cu ajutorul cărora puteţi utiliza modulele din cadrul unei linii de comandă

sudo apt-get install cpufrequtils

Verificaţi că funcţionează

cpufreq-info
 • Pasul 8: Alegeţi un guvernator

Diverşii guvernatori controlează modul în care frecvenţa procesorului este scalată. Opţiunile sunt :

ondemand

Precvenţa procesorului este scalată în funcţie de gradul de încărcare .

conservative

Se comportă asemănea guvernatorului "ondemand" governor, însă în loc sa sară la frecvenţa maximă atunci când se înegistrează o încărcare a procesorului creşte doar frecvenţa. Acest mod este mult mai potrivit pentru laptopuri decat ondemand.

performance

Procesorul rulează la frecvenţă maximă indiferent de gradul de încărcare.

powersave

Procesorul rulează la o viteză minimă indiferent de gradul de încărcare.

Vezi [[4]] pentru mai multe detalii.

Pentru a seta pe ondemand de exemplu executaţi :

cpufreq-set -g ondemand

Dacă aveţi mai multe procesoare pentru a seta guvernatorul pentru al doilea procesor executaţi (-c 2 pentru al treilea etc.):

cpufreq-set -c 1 -g ondemand

Pentru a vedea câte procesoare aveţi executaţi:

ls /sys/devices/system/cpu/ 
 • Pasul 9: Configuraţi cpufrequtils să încarce automat la fiecare pornire guvernatorul

Deschideţi fişierul /etc/default/cpufrequtils. Schimbaţi linia:

ENABLE="false"

în

ENABLE="true"

Setaţi valoarea GOVERNOR la numele guvernatorului dorit.

Reţelistică

Cum se identifică chipset-ul Modem-ului

wget -c http://easylinux.info/uploads/scanModem.gz
gunzip -c scanModem.gz > scanModem
chmod +x scanModem
sudo cp scanModem /usr/bin/
 • Pentru a identifica chipset-ul Modemul-ui
sudo scanModem
gedit Modem/ModemData.txt

Cum se instalează Driverele de Windows pentru dispozitivele Wireless (Ndiswrapper)

 • Citeşte #Note Generale
 • Pentru a instala ndiswrapper vei avea nevoie de o copie a driverelor de Windows pentru dispozitivul de reţea.
 • Acest procedeu de instalare este menid doar pentru acele cazuri în care dispozitivul nu este suportat de către Ubuntu. Click aici pentrua vedea o lista cu dispozitivele wireless suportate de Ubuntu.
 • Deasemenea uitaţivă şi pe această Lista oficială de dispozitive suportate de Ndiswrapper înainte de a continua.
 • Mai întâi aflaţi dacă aveţi încrcat modulul acx. Din cauza faptului că acesta intră în coflict cu driverul de windows dacă este găsit trebuie descărcat.
lsmod | grep acx
 • Descărcaţi modulul acx doar dacă acest modul a fost găsit. Deasemenea ar putea fi acx_pci sau ceva similar. Notă: Update-urile de kernel vor reîncărca înapoi automat modulul acx . De aceea repetaţi umătoarele două comenzi ori de câte ori realizaţi un update de kernel.
sudo rmmod acx
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist
 • Adăugaţi o nouă listă la sfârşitul fişierului astfel :
# drivers wireless ACX
blacklist acx
 • Instalaţi ndiswrapper şi driverele
sudo apt-get install ndiswrapper-utils
sudo ndiswrapper -i /cale_către_driverul_dispozitivului_wireless/driver-ul_tău.inf
sudo ndiswrapper -l
sudo modprobe ndiswrapper
 • Pentru a configura încărcarea ndiswrapper la pornire
sudo ndiswrapper -m
gksudo gedit /etc/modules
 • Adaugă următorul modul în listă
ndiswrapper
 • Acum poţi configura dispoyitivul wireless folosind ifconfig şi iwconfig.
e.g. Presupunând că wlan0 este dispozitivul wireless.
sudo iwconfig wlan0 essid "AP" key ababababababababab mode Managed
iwconfig
 • După aceea vei putea vedea adresa MAC a punctului de acces şi calitatea semnalului.

Ndiswrapper pentru chipsetul wireless Broadcom 43xx

 • Chipsetul wireless Broadcom 43xx (bcm43xx) este unul dintre cele mai răspandite ,motiv pentru care a fost creeat un scirp special pentru instalarea driverelor.
 • Urmăreşte această secţiune doar dacă ai un dispozitiv bcm43xx. Pentru a verifica rulează în terminal :
lspci | grep Broadcom\ Corporation

Dacă rezultatul este ceva asemănător cu

0000:02:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller (rev 03)

atunci ai un dispozitiv wireless Broadcom şi poţi continua cu instrucţiunile de mai jos.

wget http://compwiz18.blackhole.cx/bcm4318/get.php?file=bcm4318.all.tar.gz tar -xf bcm4318*.tar.gz sudo ./ndiswrapper_setup

Placa wireless ar trebui să funcţioneze acum. Dacă nu atunci restartaţi sistemul. Dacă aveţi probleme citiţi următorul thread : http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=197102&highlight=install+ndiswrapper

Cum se activează WPA cu driver-ul Ndiswrapper

 • Pentru început asiguraţi-vă că driver-ul Ndiswrapper funţionează şi în mod normal , fără criptare.
 • Creeaţi fişierul /etc/wpa_supplicant.conf, şi introduceţi următoarele linii în cadrul lui modificând valorile ssid şi psk .
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
 network={
  ssid="SSID-ulTauWIFI"
  psk="ParolaTaWiFi"
  key_mgmt=WPA-PSK
  proto=WPA
  pairwise=TKIP
 }
 • Testaţi conexiunea. Asiguraţi-vă că router-ul vostru transmite SSID-ul său.
sudo wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -dd
 • Dacă WPA funcţionează pentru a o încărca odată cu sistemul executaţi
gksudo gedit /etc/network/interfaces
 • Schimbaţi secţiunea wlan0 Cu următoarele linii:

Dacă aveţi o adresă statică:

auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.20
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
pre-up wpa_supplicant -Bw -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf
post-down killall -q wpa_supplicant

sau liniile următoare dacă obţineţi o adresă prin DHCP.

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
pre-up wpa_supplicant -Bw -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf
post-down killall -q wpa_supplicant
 • Restartaţi sistemul

Cum se instalează driver-ul pentru Modem (SmartLink)

uname -r (must be 2.6.10-5-386)
wget -c http://easylinux.info/uploads/sl-modem-modules-2.6.10-5-386_2.9.9a-1ubuntu2+2.6.10-34_i386.deb
sudo dpkg -i sl-modem-modules-*.deb
sudo apt-get install sl-modem-daemon

Palm

Cum se configurează un dispozitiv PalmOS

sudo gedit /etc/udev/rules.d/10-custom.rules
 • Inserează următoarea linie în cadrul fişierului nou creat
BUS="usb", SYSFS{product}="Palm Handheld*", KERNEL="ttyUSB*", NAME{ignore_remove}="pilot", MODE="666"
 • Salvează fişierul editat anterior
 • Adaugă applet-ul pilot la taskbar efectuând click dreapta pe un loc liber
 • Urmăriţi instrucţiunile de pe ecran

Hard disk

Cum se afişează o listă cu partiţiile sistemului

sudo fdisk -l
 • De asemenea poţi folosi System -> Administration -> Disks

Cum se afişează gradul de folosinţă a partiţiilor

df -T -h
 • De asemenea poţi folosi System -> Administration -> Disks

Cum se afişează o listă cu dispozitivele montate

mount

Cum se remontează /etc/fstab fără a restarta calculatorul

sudo mount -a

USB

Cum se afişează o listă cu dispozitivele USB

lsusb

Soluţie pentru problema deconectării întamplătoare a dispozitivelor pe USB

Această problemă ţine de kernel. O soluţie constă în pornirea sistemului cu opţiunea "irqpoll" în grub, însă nu funcţionează întotdeauna şi se presupune că încetineşte sistemul. O altă soluţie este aceea de a dezactiva suportul pentru USB 2.0. Astfel însă vitezele de scriere şi citire ale device-urilor vor fi mai mici însă conexiunea va fi mai stabilă.

Pentru a dezactiva USB 2.0 :

sudo modprobe -r ehci_hcd

Dacă vreţi să dezactivaţi suportul pentru USB 2.0 încă de la pornirea calculatorului :

sudo sh -c 'echo blacklist ehci_hcd > /etc/modprobe.d/blacklist-ehci'
sudo update-initramfs -u -k `uname -r`

CD-ROM/DVD-ROM

Cum se măreşte viteza unităţii CD-ROM/DVD-ROM

Notă : Se presupune că unitatea optică este montată la /dev/cdrom
sudo hdparm -d1 /dev/cdrom
sudo cp /etc/hdparm.conf /etc/hdparm.conf_backup
sudo gedit /etc/hdparm.conf
 • Adaugă următoarele linii conţinutului deja existent
/dev/cdrom {
  dma = on
}
 • Salvează fişierul editat anterior

Cum se montează demontează unitatea CD/DVD-ROM manual

Notă : Se presupune că unitatea optică este montată la /media/cdrom0/
 • Pentru a monta unitatea CD/DVD-ROM
sudo mount /media/cdrom0/ -o unhide
 • Pentru a demonta unitatea CD/DVD-ROM
sudo umount /media/cdrom0/

Cum se forţează demontarea unităţii CD/DVD-ROM

Notă : Se presupune că unitatea optică este montată la /media/cdrom0/
sudo umount /media/cdrom0/ -l

Monitoare

Cum se activează suportul pentru monitoarele cu ecran lat

 • Monitoarele cu ecran lat de 24/23" uneori au probleme când rulează la rezoluţia 1920x1200.
 • De exemplu: Dell 2405, HP 2335 sau Apple Cinema .
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Adăugaţi următoarea linie în cadrul secţiunii "Monitor" corespunzătoare
Modeline	"1920x1200" 154 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235

De exemplu pentru un monitor HP2335 secţiunea va trebui să arate astfel :

Section "Monitor"
	Identifier	"hp L2335"
	Option		"DPMS"
	Modeline	"1920x1200" 154 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235
EndSection

Cum se activează ieşirea CRT la un notebook (Intel)

Notă: Funcţionează numai pentru chipset-uri video Intel®

sudo apt-get install i810switch

Pentru a activa ieşiera CRT

i810switch crt on

Pentru a dezactiva ieşiera CRT

i810switch crt off

Sunet

Cum se pot folosi boxele surround (5.1 şi altele) cu ALSA

gedit ~/.asoundrc
 • Inserează următoarele linii în cadrul noului fişier
pcm.!default {
  type plug
  slave.pcm "surround51"
  slave.channels 6
  route_policy duplicate
}
 • Astfel Alsa va reda sunetul în mod surround eventual duplicând sunetele stereo către toate cele 6 canale.

Cum se alege placa de sunet implicită

 • Vezi o listă cu plăcile de sunet executând
sudo asoundconf list
 • Vei vedea ceva asemanator cu :
Names of available sound cards:
 Live
 V8237
 • Shimbă placa de sunet folosită în mod implicit executând
sudo asoundconf set-default-card nume_placă

Diverse

Cum se afişează o listă cu dispozitivele PCI

lspci

Cum se instalează o tabletă Wacom

Pentru un ghid detaliat care are şi capturi de ecran despre "Extended input devices" (alte dispozitive de intrare) în aplicaţiile de grafică, citiţi ghidul Dapper oficial de la https://wiki.ubuntu.com//Wacom

De la versiunea (0.7.2) a driverului Linux pentru tableta Wacom în Ubuntu 6.06 Dapper Drake dacă deconectezi tableta de la sistem aceasta nu va mai funţiona atunci când o conectezi înapoi şi va trebui să restartezi X. Din această cauză este mai bine să laşi tableta conectată tot timpul. Această limitare va fi înlăturată atunci când versiunea (0.7.4) va fi inclusă în Ubuntu.

 • 1. utilizând managerul Synaptic , verifică dacă pachetele xserver-xorg-input-wacom şi wacom-tools sunt deja instalate - dacă nu, instalaţi-le .Dacă preferaţi să utilizaţi linia de comandă pentru asta atunci executaţi :
   sudo apt-get install xserver-xorg-input-wacom wacom-tools
 • 2. Reaşizaţi o copie a fişierului /etc/X11/xorg.conf :
   sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
 • Apoi editaţi-l executând în linia de comandă :
   sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 • şi schimbaţi toate apariţiile textului /dev/wacom în /dev/input/wacom (creat de scriturile wacom-tools), iar apoi salvaţi fişierul editat anterior.
 • Tableta va funcţina după o restartare a X. Nu uitaţi să configuraţi "Extended input devices" în aplicaţiile de grafică (Gimp, Inkscape). Chiar şi fără această configurare puteţi totuşi verifica dacă tableta este funţională mişcând stylus-ul pe tabletă : cursorul ar trebui să se mişte pe ecran.
Personal tools
Sponsor
     Asus X200CA