Ubuntu:Edgy RO/Servers

From

Jump to: navigation, search

Contents

Servere

Server LAMP (Linux,Apache,Mysql,PHP)

Obţinera unui server LAMP (Linux, Apache, MySQL and PHP) automat in aproximativ 15 minute, este posibilă dacă folosiţi varianta Server a Ubuntu această opţiune apărând în timpul instalării.

http://www.debianadmin.com/ubuntu610-edgy-lamp-server-installation-with-screenshots.html Instalarea unui Server LAMP cu poze]

Server AntiVirus

Cum se instalează Serverul Antivirus ClamAV

sudo apt-get install clamav

Cum se face manual update pentru noi semnaturi de virusi

sudo freshclam

Cum se scanează manual pentru viruşi fişiere/foldere

sudo clamscan -r /cale_către_fişier_sau_folder

Cum se scanează automat pentru viruşi fişiere/foldere

Notă : Se setează scanarea fişierelor/folderelor automat zilnic la miezul nopţii
* * * * * semnifică minutmeans minute hour date month year
export EDITOR=gedit && sudo crontab -e
 • Adaugă următoarea linie conţinutului deja existent
00 00 * * * sudo clamscan -r /location_of_files_or_folders
 • Salvează fişierul editat anterior

Server de monotorizare

Dacă doriţi să monotorizaţi sistemele voastre privind gradul de încărcare a memoriei ,gradul de încărcare a procesorului ,gradul de încărcare a discurilor, monotorizare Mysql, gradul de încărcare a reţelei etc. acesta este ghidul bun pentru voi

Monitorizarea sistemelor Ubuntu folosind Munin

Server de imprimare (cupsd)

Cum se instalează cupsd

Cupsd în mod normal este instalat odată cu instalarea sistemului.Verifică dacă există fişierul "/etc/init.d/cupsys". Dacă vrei să-l instalezi manual execută
 sudo apt-get install cupsys*

Cum se adaugă o imprimantă

Sub GNOME click pe "System/Administration/Printing şi alege "Add printer". Un "vrăjitor de adăgare a imprimantei" va apărea şi te va ghida pe parcurs.

Cum se imprimă pe un sistem la distanţă Ubuntu de pe un alt sistem Ubuntu

 • Asigură-te că imprimanta de pe sistemul Ubuntu la distaţă este configurată corespunzător.
 • Activează partajarea în reţea a imprimantei locale - System -> Administration -> Printing -> Meniul Global Settings -> Share printers
 • Adresa de IP a serverului: 192.168.0.1
 • Adresa de IP a clientului: 192.168.0.23
  • Configurarea serverului
 sudo cp /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf.backup
 sudo gedit /etc/cups/cupsd.conf
Găseşte secţiunea
<Location />
 ...
 Allow localhost
 ...
</Location>
şi adaugă următoarea linie în cadrul ei
 Allow 192.168.0.23
Restartează serverul cups.
 sudo /etc/init.d/cupsys restart
  • Configurarea clientului
 sudo cp /etc/cups/client.conf /etc/cups/client.conf.backup
 sudo gedit /etc/cups/client.conf
şi adaugă următoarea linie în cadrul ei
 ServerName 192.168.0.1
Restartează cups.
 sudo /etc/init.d/cupsys restart
Acum încearcă "lpq" şi vei vedea ceva asemănător cu
 vitek@lightfox:~$ lpq
 HPLJ6P is ready
 no entries

Cum se imprimă pe un calculator la distanţă Ubuntu de pe un calculator Windows

Cum se setează un server de imprimare cu 4 porturi
 • Duceţi-vă la System, Administration, Printing.
 • Click pe Add a printer
 • Click pe Network Printer şi alege HP JetDirect
 • La Host introdu adresa ta de IP .
 • La Port introduceţi 9100 pentru primul port USB. 9101 pentru al doilea. 9102 pentru al treilea şi 9103 pentru al patrulea.
 • Apoi efectuaţi click pe forward şi instalaţi imprimanta

Server NFS

Installing NFS Server

sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap

Reconfiguraţi Portmap astfel încât să nu mai fie legată de interfaţa loopback :

sudo dpkg-reconfigure portmap 
sudo /etc/init.d/portmap restart

Definiţi care foldere vor fi disponibile (pentru share):

sudo gedit /etc/exports

O intrare din /etc/exports va arăta astfel (Referinţă: http://nfs.sourceforge.net/nfs-howto):

directory machine1(option11,option12)
 machine2(option21,option22)

unde

 • directory: directorul care doriţi să fie disponibil pentru share
 • machine1 şi machine2: calculatoarele care vor avea acces la acel folder . Acestea vor fi listate prin IP sau DNS. Utilizarea adreselor de IP este mai sigură.

Exportaţi definiţiile:

Prin următoarea comandă exportaţi definiţiile către toate adesele de ip între 192.168.1.1 şi 192.168.1.255 cu drepturi de Scriere/Citire:

/path/to/shared/files 192.168.1.1/24(rw,no_root_squash,async)

Prin următoarea comandă exportaţi definiţiile către toate adesele de ip între 192.168.1.1 şi 192.168.1.255 doar cu drepturi de citire:

/path/to/shared/files 192.168.1.1/24(ro,async)

Când aţi terminat salvaţi schimbările făcute şi restartaţi serverul NFS :

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

Exportaţi configuraţia curentă :

sudo exportfs -a

Instalarea unui client NFS

sudo apt-get install portmap nfs-common
Mountarea Manuală
cd ~
mkdir temp
sudo mount 192.168.1.1:/path/to/shared/files temp

S-ar putea să trebuiască să restartaţi următoarele servicii:

sudo /etc/init.d/portmap restart
sudo /etc/init.d/nfs-common restart
Mounting Automată

Creeaţi un loc pentru montare:

sudo mkdir /mnt/files

Editaţi configuraţia:

sudo gedit /etc/fstab

Adăugaţi ceva asemănător cu:

192.168.1.1:/path/to/shared/files /mnt/files nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr

Pentru a testa noua configuraţie:

sudo mount /mnt/files

Restartaţi pentru a testa montarea automată.

Server Samba

Cum se instalează Serverul Samba pentru shareing-ul de fişiere/foldere

sudo apt-get install samba smbfs

Cum se adaugă/editează/şterg utilizatorii de reţea

sudo smbpasswd -a system_username
sudo gedit /etc/samba/smbusers
  • Inserează următoarea linie în cadrul fişierului nou creat
system_username = "network username"
  • Salvează fişierul editat anterior
 • Pentru a edita un utilizator de reţea
sudo smbpasswd -a system_username
 • Pentru a şterge un utilizator de reţea
sudo smbpasswd -x system_username

Cum se share-ează foldere home doar cu drepturi de citire (cu autentificare)

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Găseşte această linie
...
; security = user
...
 • Înlocuieşte-o cu liniile următoare
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Decomentează următoarele linii:
;[homes]
;comment = Home Directories
;browseable = no
;valid users = %S
;writable = yes
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Cum se share-ează foldere home cu drepturi de scriere/citire (cu autentificare)

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Găseşte această linie
...
; security = user
...
 • Înlocuieşte-o cu liniile următoare
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Găseşte această secţiune
...
# By default, the home directories are exported read-only. Change next
# parameter to 'yes' if you want to be able to write to them.
 writable = no
...
 • Înlocuieşte-o cu liniile următoare
# By default, the home directories are exported read-only. Change next
# parameter to 'yes' if you want to be able to write to them.
 writable = yes
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Cum se share-ează foldere de grup doar cu drepturi de citire (cu autentificare)

sudo mkdir /home/group
sudo chmod 777 /home/group/
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Găseşte această linie
...
; security = user
...
 • Înlocuieşte-o cu liniile următoare
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Adaugă următoarele linii conţinutului deja existent
[Group]
 comment = Group Folder
 path = /home/group
 public = yes
 writable = no
 valid users = system_username1 system_username2
 create mask = 0700
 directory mask = 0700
 force user = nobody
 force group = nogroup

sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Cum se share-ează foldere de grup cu drepturi de scriere/citire (cu autentificare)


sudo mkdir /home/group
sudo chmod 777 /home/group/
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Găseşte această linie
...
; security = user
...
 • Înlocuieşte-o cu liniile următoare
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Adaugă următoarele linii conţinutului deja existent
[Group]
 comment = Group Folder
 path = /home/group
 public = yes
 writable = yes
 valid users = system_username1 system_username2
 create mask = 0700
 directory mask = 0700
 force user = nobody
 force group = nogroup
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Cum se share-ează foldere publice doar cu drepturi de citire (cu autentificare)


sudo mkdir /home/public
sudo chmod 777 /home/public/
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Găseşte această linie
...
; security = user
...
 • Înlocuieşte-o cu liniile următoare
 security = user 
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Adaugă următoarele linii conţinutului deja existent
[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = no
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Cum se share-ează foldere publice cu drepturi de scriere/citire (cu autentificare)

sudo mkdir /home/public
sudo chmod 777 /home/public/
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Găseşte această linie
...
; security = user
...
 • Înlocuieşte-o cu liniile următoare
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Adaugă următoarele linii conţinutului deja existent
[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = yes
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody 
 force group = nogroup
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Cum se share-ează foldere publice doar cu drepturi de citire (fără autentificare)

sudo mkdir /home/public
sudo chmod 777 /home/public/
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Găseşte această linie
...
; security = user
...
 • Înlocuieşte-o cu linia următoare
 security = share
 • Adaugă următoarele linii conţinutului deja existent
[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = no
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Cum se share-ează foldere publice cu drepturi de scriere/citire (fără autentificare)

sudo mkdir /home/public
sudo chmod 777 /home/public/
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
 • Găseşte această linie
...
; security = user
...
 • Înlocuieşte-o cu linia următoare
 security = share
 • Adaugă următoarele linii conţinutului deja existent
[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = yes
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup

 • Salvează fişierul editat anterior
sudo testparm
sudo /etc/init.d/samba restart

Cum se imprimă pe un sistem la distanţă Ubuntu folosind Samba

 sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
 gedit /etc/samba/smb.conf
Gaseşte liniile următoare
 ...
 # printing = cups
 # printcap name = cups
 ...
şi decomentează-le.
 printing = cups
 printcap name = cups
Restartează serverul cups
 sudo /etc/init.d/cupsys restart
Acum impimantele Ubuntu configurate corespunzător pot fi accesate folosind Samba

Cum se montează permanent un share Samba

e.g. Se presupune că Serverul Samba este configurat corespunzător.
 • Nume folosite:
Sistem aflat la distantă : remotehost
Nume utilizator pe sistem-ul la distanţă : remoteuser
Parola utilizator pe sistem-ul la distanţă : remotepass
Nume share: remoteshare
Nume utilizator local: localuser
Folder unde se va face montarea: /home/localuser/mnt/
sudo apt-get install samba smbfs
sudo gedit /root/.smbcredentials
 • Inserează numele şi parola utilizatorului la distanţă în cadrul fişierului .sbmcredentials astfel :
Password:
username=remoteuser
password=remotepass
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior
sudo gedit /etc/fstab
 • Adaugă următoarea linii conţinutului deja existent
NOTĂ: Nu uita să înlocuieşti remotehost , remoteshare şi /home/localuser/mnt/ cu valorile configuraţiei tale
//remotehost/remoteshare /home/localuser/mnt/ smbfs credentials=/root/.smbcredentials,dmask=777,fmask=777 0 0
 • Acest share va fi montat automat la deschiderea calculatorului dacă serverul samba funcţionează corespunzător pe sistemul la distanţă. De asemenea va fi disponibil tuturor utilizatorilor. Pentru a face montarea imediat , fără a mai restarta calculatorul execută
sudo mount -a

Samba Web Administration Tool (SWAT)

Cum se instalează INETD Superserver
 sudo apt-get install netkit-inetd
How to install SWAT for Samba daemon
 sudo apt-get install swat
 • Deschide fişierul de configurare
 sudo gksu gedit /etc/inetd.conf
 • Dacă există linia :
 <#off#> swat      stream tcp   nowait.400   root  /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/swat
 • Schimbaţi-o în :
 swat      stream tcp   nowait.400   root  /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/swat
 • Restartaţi demonul
 sudo /etc/init.d/inetd restart

Server SSH

Cum se instalează Serverul SSH pentru conexiuni de la distanţă

sudo apt-get install ssh

Cum se conectează prin SSH la un sistem la distanţă Ubuntu

Notă : Se presupune că Serverul SSH este instalat şi activat pe calculatorul la distanţă Ubuntu
Citeşte #Cum se instalează Serverul SSH pentru conexiuni de la distanţă
Calculatorul Ubuntu la distanţă: 192.168.0.1
ssh nume_utilizator@192.168.0.1

Cum se setează o autentificare SSH bazată pe chei

e.g. Se presupune că sistemul local şi cel aflat la distanţă au serverul SSH instalat
 • Generate public/private keys on both the localhost and the remote host, then append the public key to the authorized_keys2 file on the other machine.
Sistem-ul aflat la distantă: remotehost
Nume utilizator pe sistem-ul la distanţă: remoteuser
Sistem-ul local : localhost
Nume utilizator local : localuser
 • Ca utilizator local execută următoarea comandă pentru a genera cheia dsa publică/privată pe sistemul local
ssh-keygen -t dsa
 • Instalează cheia în folderul implicit (~/.ssh/id_dsa and ~/.ssh/id_dsa.pub)
 • Lasă passphrase gol pentru a te autentifica fără parolă
Atenţie: Orice are acces la un calculator se va putea conecta la celalt fără nici-o parolă !
 • Adaugă cheia generată în cadrul fişierului ~/.ssh/authorized_keys2 de pe sitemul la distanţă astfel :
scp ~/.ssh/id_dsa.pub remoteuser@remotehost:~/.ssh/newkey
ssh remoteuser@remotehost
more ~/.ssh/newkey >> ~/.ssh/authorized_keys2
rm ~/.ssh/newkey
 • Generază o cheie publică/privată pe calculatorul aflat la distanţă şi o adaugă la fişierul authorized_keys2 de pe sistemul local (la fel ca mai sus) :
ssh-keygen -t dsa
scp ~/.ssh/id_dsa.pub localuser@localhost:~/.ssh/newkey
ssh localuser@localhost
more ~/.ssh/newkey >> ~/.ssh/authorized_keys2
rm ~/.ssh/newkey

Cum se copiază fişiere/foldere de pe un sistem la distanţă Ubuntu pe propriul calculator (scp)

Notă : Se presupune că Serverul SSH este instalat şi activat pe calculatorul la distanţă Ubuntu
Citeşte #Cum se instalează Serverul SSH pentru conexiuni de la distanţă
Calculatorul ubuntu aflat la distanţă: 192.168.0.1
Fişierele/folderele care se vor copia: /home/username/remotefile.txt
Locul de pe calculatorul propriu unde se va face salvarea: . (directorul curent)
scp -r username@192.168.0.1:/home/username/remotefile.txt .

Cum se copiază fişiere/foldere de pe propriul calculator pe un sistem la distanţă Ubuntu (scp)

Notă : Se presupune că Serverul SSH este instalat şi activat pe calculatorul la distanţă Ubuntu
Citeşte #Cum se instalează Serverul SSH pentru conexiuni de la distanţă
Fişierele/folderele locale: localfile.txt
Calculatorul Ubuntu la distanţă: 192.168.0.1
Locul de pe calculatorul Ubuntu unde se va face salvarea: /home/username/
scp -r localfile.txt username@192.168.0.1:/home/username/

Cum se copiază fişiere/folder de pe un sistem la distanţă Ubuntu pe propriul calculator (rsync)

Notă : Se presupune că Serverul SSH este instalat şi activat pe sistemul la distanţă Ubuntu
Citeşte #Cum se instalează Serverul SSH pentru conexiuni de la distanţă
Calculatorul ubuntu aflat la distanţă: 192.168.0.1
Fişierele/folderele care se vor copia: /home/username/remotefile.txt
Locul de pe calculatorul propriu unde se va face salvarea: . (directorul curent)
rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats username@192.168.0.1:/home/username/remotefile.txt .

Cum se copiază fişiere/foldere de pe propriul calculator pe sistem la distanţă Ubuntu (rsync)

Notă : Se presupune că Serverul SSH este instalat şi activat pe sistemul la distanţă Ubuntu
Citeşte #Cum se instalează Serverul SSH pentru conexiuni de la distanţă
Fişierele/folderele locale: localfile.txt
Calculatorul Ubuntu la distanţă: 192.168.0.1
Locul de pe calculatorul Ubuntu unde se va face salvarea: /home/username/
rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt username@192.168.0.1:/home/username/

Cum se montează foldere de pe un calculator la distanţă pe un sistem Ubuntu (sshfs)

Notă : Se presupune că Serverul SSH este instalat şi activat pe calculatorul pe care este stocat folderul
Citeşte #Cum se instalează Serverul SSH pentru conexiuni de la distanţă
Calculatorul la distanţă : 192.168.0.1
Adresa folderului la distanţă: /media/music
 • Instalează sshfs
sudo apt-get install sshfs
 • Încarcă driverul de kernel pentru sshfs
sudo modprobe fuse
 • Pentru o folosire în mod permanent adaugă 'fuse' la sfârşitul /etc/modules
sudo gedit /etc/modules
 • Alăture-te grupului de utilizatori 'fuse'
sudo adduser your_user_name fuse
 • Logout şi login pentru ca schimbările să fie aplicate.
 • Fixează grupul pe /dev/fuse
 sudo chgrp fuse /dev/fuse
 • Crează folderul în care seva face montarea în cadrul folderului home
mkdir ~/remote_music
 • Montează folderul de pe calculatorul la distanţă în ~/remote_music
sshfs 192.168.0.1:/media/music ~/remote_music

Cum se conectează prin SSH la un sistem la distanţă Ubuntu de pe un sistem Windows

Notă : Se presupune că Serverul SSH este instalat şi activat pe calculatorul care rulează Ubuntu
Citeşte #Cum se instalează Serverul SSH pentru conexiuni de la distanţă
 • Downloadează PuTTY: Here


Cum se copiază fişiere/foldere din şi pe un sistem la distanţă Ubuntu de pe un sistem Windows

Notă : Se presupune că Serverul SSH este instalat şi activat pe calculatorul care rulează Ubuntu
Citeşte #Cum se instalează Serverul SSH pentru conexiuni de la distanţă
 • Downloadează FileZilla: Here

Cum se limitează conturile utilizatorilor care pot conecta de la distanţă prin ssh

Notă : Dacă foloseşti un Server SSH , atunci oricare utilizator care are un cont valid se poate conecta de la distanţă
Astfel apar riscuri legate de securitate, existând unelte pentru spargerea parolelor de la distanţă
care încearcă perechile numele de utilizator/parolela cele mai comune.
 • Realizează o copie de siguranţă a fişierului de configurare a Serverului SSH

sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.ORIGINAL

 • Editează fişierul de configurare

sudo gedit /etc/ssh/sshd_config

 • Schimbă parametrul PermitRootLogin din yes în no. Superutilizatorul (root) trebuie să nu fie capabil sa se conecteze direct de la distanţă.
 • Adaugă parametrul AllowUsers şi specifică utilizatorii (separaţi prin spaţiu) care se vor putea conecta de la distanţă.
 • De asemenea poţi utiliza DenyUsers pentru o mai bună selecţie a utilizatorilor.
 • Dacă activezi serverul openssh şi nu intenţionezi momentan să permiţi conectări de la distanţă, poţi adăuga AllowUsers nosuchuserhere pentru a dezactiva accesul tuturor utilizatorilor.

Cum se utilizează SSH pentru a realiza Port Forward

Notă : Se presupune că Serverul SSH este instalat şi activat pe calculatorul care rulează Ubuntu
Citeşte #Cum se instalează Serverul SSH pentru conexiuni de la distanţă

Se pot realiza tunele SSH între mai multe situri. Imaginaţi-vă 2 situri (acasă şi servici). Dacă aveţi un server SSH disponibil la servici accesabil prin internet, te poţi conecta la acesta pentru a comunica cu oricare PC local de acasă .

 • Exemplu: Fă portul 80 (Web Server) pe 10.0.2.10 la servici disponibil local pe portul 81

de acasă:

ssh -L 81:10.0.2.10:80 user@office.net

Odată ce te-ai logat poţi să accesezi http://localhost:81 care este în realitate un tunel SSH către web server-ul din biroul tău . Puteţi realiza mai multe port forwarding-uri.

ssh -L 81:10.0.2.10:80 -L 82:10.0.2.20:80 -L 83:10.0.2.30:80 user@office.net

Acum portul 81 local te conectează pe portul 80 al 10.0.2.10, portul 82 local te conectează pe portul 80 al 10.0.2.20 iar portul 82 local te conectează pe portul 80 al 10.0.2.30

De exemplu http://localhost:81 te conectează pe portul 80 al 10.0.2.10 (calculator aflat la distanţă)

Specificaţi portul cu -p?? dacă serverul SSH de pe office.net nu rulează în mod implicit pe portul 22.

Explicaţie :

ssh -L <port local>:<ip calculator distanţă>:<port calculator la distanţă> <utilizator>@<ip calculator la distanţă>

Cum se protejează SSH în faţa atacurilor de tip brute force

Puteţi proteja cu uşurinţă SSH în faţa unui atac de tip brute force folosind un modul pam_abl module. Îl puteţi instala în 2 moduri:

 • Automat folosind arhiva de la tolero.org
sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Adaugă următoarea linie conţinutului deja existent
deb http://ubuntu.tolero.org/ edgy main
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install libpam-abl
sudo /etc/init.d/ssh restart

Server DHCP

Cumn se instalează un server DHCP pentru atribuirea automata a adreselor de IP

Notă : Se presupune că "eth0" este interfaţa pentru reţea
Câmpul Adreselor IP : de la 192.168.0.100 la 192.168.0.200
Subnet Mask: 255.255.255.0
Serverele DNS : 202.188.0.133, 202.188.1.5
Domeniile: tm.net.my
Adresa Gateway : 192.168.0.1
sudo apt-get install dhcp3-server
sudo cp /etc/default/dhcp3-server /etc/default/dhcp3-server_backup
sudo gedit /etc/default/dhcp3-server
 • Găseşte această linie
...
INTERFACES=""
 • Înlocuieşte-o cu linia următoare
INTERFACES="eth0"
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo cp /etc/dhcp3/dhcpd.conf /etc/dhcp3/dhcpd.conf_backup
sudo gedit /etc/dhcp3/dhcpd.conf
 • Găseşte această secţiune
...
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
...
 • Înlocuieşte-o cu liniile următoare
# option definitions common to all supported networks...
#option domain-name "example.org";
#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
#default-lease-time 600;
#max-lease-time 7200;
 • Găseşte această secţiune
...
# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
# range 10.5.5.26 10.5.5.30;
# option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
# option domain-name "internal.example.org";
# option routers 10.5.5.1;
# option broadcast-address 10.5.5.31;
# default-lease-time 600;
# max-lease-time 7200;
#}
...
 • Înlocuieşte-o cu liniile următoare
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.0.100 192.168.0.200;
 option domain-name-servers 202.188.0.133, 202.188.1.5;
 option domain-name "tm.net.my";
 option routers 192.168.0.1;
 option broadcast-address 192.168.0.255;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
}
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart

Server Bază de date

Cum se instalează un Server Bază de date MYSQL

sudo apt-get install mysql-server
 • MySQL permite initial doar conexiuni de la propriul calculator (127.0.0.1). Această restricţie trebuie inlăturată dacă doreşti să fie accesibil tuturor. Deschide fişierul /etc/mysql/my.cnf astfel
sudo gedit /etc/mysql/my.cnf
 • Găseşte linia bind-address = 127.0.0.1 şi comenteaz-o (sau şterge-o)
...
#bind-address      = 127.0.0.1
...
 • MySQL nu are initial o parola pentru root. Acesta este un mare risc de securitate. Va trebui să setezi una. Pentru ca sistemul local sa aibă acces root va trebui să setezi o parolă si pentru asta . numele_sitemului_local este numele calculatorului pe care lucrezi. Mai multe informaţii pot fi găsite aici
mysqladmin -u root password noua-parolă
mysqladmin -h root@sistem-local -u root -p password noua-parolă
sudo /etc/init.d/mysql restart

Backup a Bazei de date MySQL folosind AutoMySQLBackup

 • AutoMySQLBackup este un script cu care puteţi realiza copii de siguranţă zilinice, săptămânale , lunare a bazei de date MySQL folosind mysqldump.
 • Trăsături ale scriptului AutoMySQLBackup
  • Realitează copii a mai multor baze de date MySQL cu un singur script. (acum puteţi realiza copii de siguranţă a tuturor bazelor de date de pe un server într-un mod facil . Nu mai este nesesar să specificaţi fiecare bază de date separat)
  • Realizăază copii de siguranţă ale bazelor de date într-un singur fişier sau într-un fişier/folder separat pentru fiecare bază de date în parte.
  • Comprimă automat bazele de date pentru a utiliza mai puţin spaţiu folosind compresie gzip saur bzip2
  • Poate realiza copii de sigurantă a unor servere MySQL aflate la distanţă pe un server central
  • Poate fi rulat automat folosind cron sau poate fi rulat manual.
  • Poate trimite prin e-mail log-ul backup-ului către oricare adresă specificată
  • Poate trimite prin e-mail backup-ul arhivat al baztei de dată către i adresă specificată
  • Se poate specifica o dimensiune maximă a mărimii fişierelor care să fie trimise prin e-mail.
  • Poate fi setat să ruleze comenzile de backup PRE şi POST.
  • Puteţi alege în care zi a săptămânii să realizaţi back-up-ul săptămânal
 • Downloadaţi deaici
 • Necesităţi AutoMySQLBackup

Scriptul AutoMySQLBackup necesită mysqldump (o utilitate standard inclusă în clientul mysql) şi gzip sau bzip2 pentru compresia fişierelor de backup.Dacă doreşti să trimiţi log-ul pe email de asemnea trebuie să ai permisiunea de a rula programul “mail”.Dacă vrei ca şi fişisrele să fie trimise prin mail atuni trebuie să ai instalat pe Server şi Mutt. De asemnea mai ai nevoie de un shell bash şi uneltele de sistem obişnuite (acestea sunt în mod normal instalate pe fiecare sistem Linux)

 • Ce face AutoMySQLBackup

Zilnic AutoMySQLBackup va rula (dacă este setat în /etc/cron.daily) şi va utiliza mysqldump şi gzip pentru a realiza o copie de siguraţă în folderul /backups/daily, rotind copiile de siguranţă zilnice astfel încât în acel folder să nu existe niciodata mai mult de 7 backup-uri

În fiecare Sâmbătă AutoMySQLBackup va realiza o copie de siguraţă în folderul /backups/weekly, rotind copiile de siguranţă în fiecare sătămână astfel încât în acel folder să nu existe niciodata mai mult de 5 backup-uri

În fiecare zi de 1 a lunii AutoMySQLBackup va realiza o copie de siguraţă în folderul /backups/monthly. Acestea nu vor fi vor fi rotite niciodată rămânând la seama ta să faci curăţenie. De asemenea vă sugerez să realizaţi o copie offline a acestui folder odată la 2-3 luni pentru a nu avea probleme în cazul unei defecţiuni a hard-discului.

 • Cum se instalează 'AutoMySQLBackup'

Instalarea este uşoară şi constă în editarea a câtorva variabile în fişierul de configurare. Întregul script este documentat în fişierul scriptului AutoMySQLBackup sub secţiunea variabile.

 • Downloadează automysqlbackup.sh şi adaugă-l în directorul /etc/cron.daily sau în directorul home
 • Schimbă (cel puţin) următoarele linii din cadrul lui :
...
USERNAME=nume_utilizator 
PASSWORD=parola DBNAMES=”DB1 DB2 DB3″
...
 • Not[:Utilizatorul trebuie să aibă măcar privilegiile de selectare a bazei de date. De asemnea nu uitaţi să păstraţi ghilimelele ” ” fiindcă fără ele scriptul nu va funcţiona.
 • Fă fişierul executabil :
sudo chmod u+rwx
 • Crează directorul următor
./backups
 • Acum veţi putea rula scriptul executând în linie de comandă “./automysqlbackup.sh” sau va rula el zilnic dacă este în folderul /etc/cron.daily

Cum se instalează Administratorul de MYSQL

sudo apt-get install mysql-admin

Cum se instalează un browser pentru cererile MySQL (SQL Client)

sudo apt-get install mysql-query-browser

Cum se instalează Oracle Database XE

 • Adaugă următoarea arhivă în cadrul fişierului /etc/apt/sources.list:
deb http://oss.oracle.com/debian unstable main non-free
 • Instalează pachetul folosind apt-get
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-xe
 • Adaugă numele utilizatorului tău în grupul 'dba' (unde "nume-utilizator" este numele utilizatorului tăuwhere your login name is username)
sudo usermod -G dba -a nume-utilizator
 • Realizaţi configurarea iniţială
sudo /etc/init.d/oracle-xe configure

Puteţi folosi orice port cu condiţia ca acesta să nu fie deja folosit de alt serviciu sau server. Puteţi alege valoare implicită apăsând enter în loc să introduceţi ceva.

Server HTTP

Cum se instalează Serverul HTTP Apache pentru a oferi servicii HTTP (Web)

sudo apt-get install apache2

Cum se instalează PHP pentru Serverul HTTP Apache

Cum se instalează PHP4
sudo apt-get install php4 libapache2-mod-php4
sudo /etc/init.d/apache2 restart
 • Pentru a testa dacă php4 a fost instalat corespunzător
sudo gedit /var/www/testphp.php
 • Inserează următoare linie în cadrul fişierului nou creat
<?php phpinfo(); ?>
 • Salvează fişierul editat anterior
 • http://localhost/testphp.php
 • Ai grijă să ştergi fişierul după , doarece este un potenţial risc legat de securitate
Cum se instalează PHP5
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
sudo /etc/init.d/apache2 restart
 • Pentru a testa dacă php5 a fost instalat corespunzător
sudo gedit /var/www/testphp.php
 • Inserează următoare linie în cadrul fişierului nou creat
<?php phpinfo(); ?>
 • Salvează fişierul editat anterior
 • http://localhost/testphp.php
 • Ai grijă să ştergi fişierul după , doarece este un potenţial risc legat de securitate

Dacă nu a funcţionat (dacă de exemplu browser-ul te-a intrebat dacă doreşti sa salvezi fişierul testphp.php), Încearcă următoarele comenzi:

sudo a2enmod php5
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload

Şi mai acceasează odată http://localhost/testphp.php

 • (Opţional) Instalează pachetele recomandate pentru PHP5
sudo apt-get install php5-xsl
sudo apt-get install php5-gd
sudo apt-get install php-pear
 • Restartează Apache
sudo /etc/init.d/apache2 restart
 • Multe aplicaţii PHP utilizează tehnologia XSLT sau manipularea grafică prin GD. De asemena PEAR oferă acces către arhiva cu module PHP .
pear help


Cum se instalează MYSQL pentru Serverul HTTP Apache

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
 • Alege php4-mysql sau php5-mysql în funcţie de versiunea de PHP pe care o ai instalată
sudo apt-get install php<numar-versiune>-mysql
sudo apt-get install phpmyadmin
 • Pentru ca MySQL pentru PHP să funcţioneţe , deschide fişierul (unde <numar-versiune> este 4 sau 5 în funcţie de versiune de PHP pe care o ai instalată)
sudo gedit /etc/php<numar-versiune>/apache2/php.ini
 • Va trebui să decomentezi linia ";extension=mysql.so" încât să arate astfel
...
extension=mysql.so
...
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Cum se instalează Python pentru Apache 2

sudo aptitude install python
sudo aptitude install libapache2-mod-python
sudo gedit /etc/apache2/mods-available/mod_python.conf
 • Adăugaţi liniile următoare
AddType application/x-httpd-python .py
AddHandler mod_python .py
PythonHandler mod_python.publisher
PythonDebug On
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior
cd /etc/apache2/mods-enabled
sudo ln -s ../mods-available/mod_python.conf mod_python.conf
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Cum se mapează URL-uri la foldere din afara /var/www/

sudo gedit /etc/apache2/conf.d/alias
 • Inserează urmatoarele linii în cadrul noului fişier
Alias /URL-path /location_of_folder/
<Directory /location_of_folder/>
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride All
 Order allow,deny
 Allow from all
</Directory>
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo /etc/init.d/apache2 restart
 • Dacă vei primi eroarea "403 - Permission denied", poţi încerca:
chmod o+x /location_of_folder/
 • Iar dacă nici acea comandă nu funcţionează atunci :
chmod o+r,o+x /location_of_folder/

Cum se schimbă portul implicit al Serverului HTTP Apache

Notă : Se presupune că noul port este 78
sudo cp /etc/apache2/ports.conf /etc/apache2/ports.conf_backup
sudo gedit /etc/apache2/ports.conf
 • Găseşte această linie
Listen 80
 • Înlocuieşte-o cu linia următoare
Listen 78
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Cum se include un RSS în PHP pentru un Sever HTTP Apache HTTP

Notă : Se presupune că RSS-ul este DistroWatch.com - News
wget -c http://easylinux.info/uploads/magpierss-0.71.1.tar.gz
sudo mkdir /var/www/feeds
sudo tar zxvf magpierss-0.71.1.tar.gz -C /var/www/feeds/
sudo mv /var/www/feeds/magpierss-0.71.1/* /var/www/feeds/
sudo rm -fr /var/www/feeds/magpierss-0.71.1/
sudo chown -R www-data:root /var/www/feeds/
sudo gedit /var/www/feeds/index.php
 • Inserează urmatoarele linii în cadrul noului fişier
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
 
 <head>
 
 <title>DistroWatch.com - News</title>
 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
 
 <style type="text/css">
 /*<![CDATA[*/
 /* 
 DEFAULT TAG STYLES
 */
 
 body {
 background: #ffffff;
 margin-left: 20px;
 font-family: bitstream vera sans,sans-serif;
 font-size: 9pt;
 }
 
 h1 {
 font-family: luxi sans,sans-serif;
 font-size: 15pt;
 }
 
 /*]]>*/
 </style>
 
 </head>
 
 <body>
 
 <?php

 require_once 'rss_fetch.inc';
 error_reporting(E_ERROR);
 
 $url = 'http://distrowatch.com/news/dw.xml';
 $rss = fetch_rss($url);
 
 if ($rss) {
 
 echo "<h1>";
 echo "<a href=$url>", $rss->channel[title], "</a><br/>";
 echo "</h1>";
 
 foreach ($rss->items as $item ) {
  $url = $item[link];
  $title = $item[title];
  $description = $item[description];
  echo "<li>";
  echo "<b>Topic:</b> <a href=$url><b><u>$title</u></b></a><br/><br/>";
  echo "$description<br/><br/>";
  echo "</li>";
 }
 
 }
 else {
 echo "<a href=$url>", $url, "</a> - Server Down!<br/>";
 }
 
 ?>
 
 </body>
 
 </html>
 

FTP Server

Cum se instalează un Server FTP pentru Transfer de Fisiere

sudo apt-get install proftpd

Cum se configurează "închiderea" (chroot) utilizatorului FTP în folderul lui home

sudo cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpd.conf_backup
sudo gedit /etc/proftpd/proftpd.conf
 • Găseşte această linie
...
DenyFilter      \*.*/
...
 • Adaugă urmatoarea linie imedait după ea
DefaultRoot      ~

 • Salvează fişierul editat anterior
sudo /etc/init.d/proftpd restart

Cum se configurează Serverul FTP pentru a permite utilizatorilor FTP anonimi doar sa citeacă

sudo cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpd.conf_backup
sudo gedit /etc/proftpd/proftpd.conf
 • Adaugă următoarele linii conţinutului deja existent
<Anonymous ~ftp>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo /etc/init.d/proftpd restart

Cum se configurează Serverul FTP pentru a permite utilizatorilor FTP anonimi sa citeacă/scrie

sudo cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpd.conf_backup
sudo gedit /etc/proftpd/proftpd.conf
 • Adaugă următoarele linii conţinutului deja existent
<Anonymous ~ftp>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
</Anonymous>
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo /etc/init.d/proftpd restart

Cum se mapează utilizatorii FTP anonimi la /home/ftp/

sudo cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpd.conf_backup
sudo gedit /etc/proftpd/proftpd.conf
 • Adaugă următoarele linii conţinutului deja existent
<Anonymous /location_of_folder/>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo /etc/init.d/proftpd restart

Cum se schimbă portul implicit al Serverului FTP

Notă : Se presupune că portul este 77
sudo cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpd.conf_backup
sudo gedit /etc/proftpd/proftpd.conf
 • Găseşte această linie
Port       21
 • Înlocuieşte-o cu linia următoare
Port       77
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo /etc/init.d/proftpd restart

Cum se acceasează prin ftp un sitem Ubuntu de pe un sistem Windows

Notă : Se presupune că Serverul FTP este instalat/configurat pe calculatorul accesat
Citeşte #Cum se instalează un Server FTP pentru Transfer de Fisiere
 • Downloadează FileZilla: Here

Server DNS (BIND)

 • Instalaţi bind 9:
sudo apt-get install bind9
 • Editaţi fişierul de configurare a bind :
sudo gedit /etc/bind/named.conf.local
 • În cadrul acestui fişier introduceţi zonele serverului DNS . De exemplu :
# Acesta este un exemplu de definire a zonei. înlocuiţi example.com cu numele domeniului
zone "example.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/example.com.db";
};

# Aceasta este definitia zonei pentru reverse DNS. înlocuiţi 0.168.192 cu adresa 
# proprie în ordine inversă - ex : pentru adresa 192.168.0
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
  type master;
  file "/etc/bind/zones/rev.0.168.192.in-addr.arpa";
};
 • Salvează şi închide fişierul editat anterior
 • Acum trebuie să edităm fişierul de opţiuni :
sudo gedit /etc/bind/named.conf.options
 • Trebuie să configurăm ceea ce se numeste forwarder. Acesta este serverul DNS pe care propriul tau server il va utiliza pentru a rezolva cererile pe care nu le poate procesa singur.
forwarders {
   # Înlocuiţi adresa de joc cu andresa serverului DNS al provider-ului 
   123.123.123.123;
};
 • Acum adăugăm fişierul cu definiţii (înlocuiţi example.com cu propriul domeniu) :
sudo mkdir /etc/bind/zones
sudo gedit /etc/bind/zones/example.com.db
 • În fişierul cu definiţii trebuie sa introduceţi toate adresele şi numele pe care le va cunoaşte serverul. De exemplu :
// replace example.com with your domain name. do not forget the . after the domain name!
// Also, replace ns1 with the name of your DNS server
example.com.   IN   SOA   ns1.example.com. admin.example.com. (
// Do not modify the following lines!
                            2006081401
                            28800
                            3600
                            604800
                            38400
 )

// Replace the following line as necessary:
// ns1 = DNS Server name
// mta = mail server name
// example.com = domain name
example.com.   IN   NS       ns1.example.com.
example.com.   IN   MX   10    mta.example.com.

// Replace the IP address with the right IP addresses.
www       IN   A    192.168.0.2
mta       IN   A    192.168.0.3
ns1       IN   A    192.168.0.1
 • Acum vom creea fişierul de reverse DNS al zonei:
sudo gedit /etc/bind/zones/rev.0.168.192.in-addr.arpa
 • Introduceţi ceva asemănător cu (efectuând modificările dorite):
//replace example.com with yoour domain name, ns1 with your DNS server name.
// The number before IN PTR example.com is the machine address of the DNS server. in my case, it's 1, as my IP address is 192.168.0.1.
@ IN SOA ns1.example.com. admin.example.com. (
            2006081401;
            28800; 
            604800;
            604800;
            86400 
)

           IN  NS   ns1.example.com.
1          IN  PTR  example.com
 • Restartaţi serverul bind:
sudo /etc/init.d/bind9 restart
 • Deschideţi fişierul resolv.conf:
sudo gedit /etc/resolv.conf
 • Introduceţi următoarele rânduri:
// replace example.com with your domain name, and 192.168.0.1 with the address of your new DNS server.
search example.com
nameserver 192.168.0.1
 • Acum puteţi testa serverul:
dig example.com

Server APT

Setting Up Repository

Notă: Acest tip de arhivă este cunoscut ca arhiva trivială.

Acest tip de arhivă nu este în totalitate în concordanţă cu standardele Debian , şi deci nu ar trebui folosit în scopuri comerciale. Este însă potrivit pentru utilizatea lui în scopuri personale , sau acasă.

 • Instalalaţi uneltele necesare
sudo apt-get install dpkg-dev
 • Creaţi arhiva pe hard-disk
mkdir /undeva/apt
mkdir /undeva/apt/archives
mkdir /undeva/apt/archives/binary
 • (Optional) Copiază cahce-ul local APT existent în propria arhivă
cp -v /var/cache/apt/archives/*.deb /somewhere/apt/archives/binary/
 • Creaţi listele de pachete pentru arhivă
cd /somewhere/apt/archives
dpkg-scanpackages binary /dev/null | gzip -9c > binary/Packages.gz
 • Publicaţi arhiva folosind Apache
cd /var/www
sudo ln -s /undeva/apt/archives apt
 • Adăgaţi arhiva în fişierul de configurare a arhivelor (pe toate calculatoarele) pentru a putea accesa arhiva
sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Adăugaţi următoarele linii conţinutului deja existent :
# My Repos
deb http://localhost/apt binary/
 • Updataţi baza de date APT
sudo apt-get update

Adăugarea pachetelor în arhivă

Copiaţi fişierele ".deb" în /undeva/apt/archives/binary/ şi apoi refaceţi lista de pechete astfel:

cd /somewhere/apt/archives
dpkg-scanpackages binary /dev/null | gzip -9c > binary/Packages.gz

Server de stream-uri multimedia

Cum se instalează GNUMP3d pentru un Server de stream-uri multimedia

Notă : /var/music/ este folderul care conţine fişiere multimedia
sudo apt-get install gnump3d

Cum se schimbă folderul implicit care conţine fişiere multimedia pentru GNUMP3d

Notă : Se presupune că noul fişier care conţine fişiere multimedia este /home/music/
sudo cp /etc/gnump3d/gnump3d.conf /etc/gnump3d/gnump3d.conf_backup
sudo gedit /etc/gnump3d/gnump3d.conf
 • Găseşte această linie
root = /var/music
 • Înlocuieşte-o cu linia următoare
root = /home/music
 • Găseşte această linie
user = gnump3d
 • Înlocuieşte-o cu linia următoare
user = root
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo /etc/init.d/gnump3d restart

Cum se schimbă portul folosit implicit de către GNUMP3d

Notă : Se presupune că portul dorit este 7878
sudo cp /etc/gnump3d/gnump3d.conf /etc/gnump3d/gnump3d.conf_backup
sudo gedit /etc/gnump3d/gnump3d.conf
 • Găseşte această linie
port = 8888
 • Înlocuieşte-o cu următoarea
port = 7878
 • Salvează fişierul editat anterior
sudo /etc/init.d/gnump3d restart

Groupware (Email/Calendar)

Cum se instalează Meldware Communication Suite

sudo aptitude install sun-java5-jdk
sudo update-java-alternatives -s java-1.5.0-sun
 • Downloadaţi fişierul jar de aici
 • Open a new terminal (capture java path updates)
 • Porniţi un terminal în folderul în care aţi downloadat fişierul
 • Înlocuiţi numele de mai joc cu numele fişierului pe care l-aţi downloadat
sudo java -jar buni-meldware-20070225.jar
 • Răspundeţi la întrebările care vă vor fi puse iar ca destinaţie introduceţi /opt/mcs
sudo cp /etc/init.d/skeleton /etc/init.d/meldware-cs
sudo gedit /etc/init.d/meldware-cs
 • Înlocuiţi valaroa din linia care începe cu PATH cu "/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/opt/mcs/bin" fără ghilimele
 • Înlocuiţi valaroa din linia care începe cu DESC cu "Meldware Communication Suite" cu ghilimele
 • Înlocuiţi valaroa din linia care începe cu NAME cu "run.sh" fără ghilimele
 • Înlocuiţi valaroa din linia care începe cu DAEMON cu "/opt/mcs/bin/$NAME" fără ghilimele
 • Înlocuiţi valaroa din linia care începe cu DAEMON_ARGS cu "-c meldware" fără ghilimele
 • Înlocuiţi valaroa din linia care începe cu SCRIPTNAME cu "/etc/init.d/meldware-cs" fără ghilimele
 • salvaţi şi închideţi fişierul editat anterior
sudo chmod 755 /etc/init.d/meldware-cs
sudo ln -s /etc/init.d/meldware-cs /etc/rc3.d/S21meldware-cs
sudo ln -s /etc/init.d/meldware-cs /etc/rc6.d/K21meldware-cs
sudo ln -s /etc/init.d/meldware-cs /etc/rc4.d/S21meldware-cs 
 • porniţi MCS
sudo /etc/init.d/meldware-cs restart
 • Documentaţie adiţională pote fi găsită aici

Server Galerie de Imagini

Cum se instalează Galeria pentru relizarea unui Server

sudo apt-get install gallery (cand ţi se cere sa restartezi Apache, alege No sau Cancel)
sudo apt-get install imagemagick
sudo apt-get install jhead
sudo apt-get install libjpeg-progs
sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo sh /usr/share/gallery/configure.sh
Gallery Configuration Wizard: Step 1
Next Step ->
Gallery Configuration Wizard: Step 2
General settings Tab ->
Admin password: Specificaţi parola

Locations and URLs Tab ->
Album directory: /var/www/albums/
Temporary directory: /tmp/
Gallery URL: http://localhost/gallery
Albums URL: http://localhost/albums
Next Step -->
Gallery Configuration Wizard: Step 3
Next Step -->
Gallery Configuration Wizard: Step 4
Save Config ->

Cum se configurează galeria pentru a putea fi accesibilă prin Internet (hostname sau IP static) sau prin LAN (IP static)

Se presupune că au fost configurate corespunzător conexiunile la reţea/Internet
Internet (Hostname sau IP static) sau LAN (IP static): http://www.url.com
sudo cp /etc/gallery/config.php /etc/gallery/config.php_backup
sudo gedit /etc/gallery/config.php
 • Găseşte această secţiune
...
$gallery->app->photoAlbumURL = "http://localhost/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "http://localhost/albums";
...
 • Înlocuieşte-o cu următoarele linii
$gallery->app->photoAlbumURL = "http://www.url.com/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "http://www.url.com/albums";

Cum se configurează galeria pentru a fi accesibilă prin LAN (IP dinamic)

Se presupune că au fost configurate corespunzător conexiunile la reţea
LAN (IP dinamic): 192.168.0.1
sudo cp /etc/gallery/config.php /etc/gallery/config.php_backup
sudo gedit /etc/gallery/config.php
 • Găseşte următoarea secţiune
...
$gallery->app->photoAlbumURL = "http://localhost/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "http://localhost/albums";
...
 • Înlocuieşte-o cu următoarele linii
$gallery->app->photoAlbumURL = "/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "/albums";

Cum se realizează/restaurează o copie a Galeriei

sudo tar zcvf gallery.tgz /var/www/albums/ /etc/gallery/
 • Pentru a restaura o copie a Galeriei
sudo tar zxvf gallery.tgz -C /

Server Subversion (svnserve)

 • Instalează Subversion şi demonul de Servicii Internet
sudo apt-get install subversion xinetd
 • Creează un utilizator care va fi proprietarul arhivelor
sudo adduser --system --no-create-home --home /var/svn --group --disabled-login svn
 • Creează directorul în care vor fi arhivele
sudo mkdir /var/svn
sudo chown svn:svn /var/svn
 • Creează fişierul de configurare
sudo gedit /etc/xinetd.d/svnserve
 • Inserează următoarele linii în cadrul noului fişier
service svn
{
    port = 3690
    socket_type = stream
    protocol = tcp
    wait = no
    user = svn
    server = /usr/bin/svnserve
    server_args = -i -r /var/svn
}
 • Salvează şi închide fişierul
 • Restartează xinetd
sudo /etc/init.d/xinetd restart
 • Creează prima arhivă
sudo -u svn svnadmin create /var/svn/testrepo
 • Acum ar trebui să puteţi verifica arhiva şi să lucraţi cu ea
svn co svn://localhost/testrepo
Personal tools
Sponsor