Ubuntu:Feisty th/Intro

From

Jump to: navigation, search

Image:Ubuntuguide_logo.png

คู่มือ Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) สำหรับผู้เริ่มต้น

Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) ได้ออกมาวันที่ 19 เมษายน 2550 คู่มือนี้ยังเป็นแค่ งานในการพัฒนา เราต้องการการช่วยเหลือของคุณในการทดสอบและปรับปรุงคู่มือนี้


หากต้องการแก้ไขหน้า คุณต้องสมัครสมาชิก

หากมีปัญหาใดๆ กรุณาส่งจดหมายติดต่อเราที่ ubuntuguide -ณ- ubuntuguide.org (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หรือภาษาไทย กรุณาถามปัญหาในห้อง #ubuntu-th เครือข่าย Freenode และเว็บบอร์ด อูบันตุคลับ

Personal tools
Sponsor
LinuCity