Ubuntu:Gutsy bg

From

Jump to: navigation, search

превод и поддръжка: Алеко Стоянов

  * e-mail:alekostoyanov_at_yahoo_dot_com
  * http://www.ubuntuguide.hit.bg 

Vicho

  * e-mail: vichobg_at_gmail_dot_com

Това ръководство беше започнато от Chua Wen Kiat (Kuala Lumpur, Malaysia). В момента се поддържа от Linux Center на Латвииския Университет и още много доброволци.

Това ръководство може да се дискутира на UbuntuGuide.org Forum

Може да ползвате менюто 'последни промени' за да наблюдавате последните промени в ръководството

За да редактирате тази страница трябва да се регистрирате.

Съветваме посетителите първо да разгледат списъка с Алтернативните програми!

Ако имате някакви предложения може да ги споделите на страницата за дискутиране.

Contents


Начало

Общи бележки

 1. Това е неофициално ръководство за работа с Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon). То не е свързано с Ubuntu и Cannonical Ltd.
 2. Това ръководство може да бъде дискусирано на официалния форум на UbuntuGuide.org.
 3. Ръководството е тествано с пълна инсталация на Ubuntu 7.10 x86 Install CD (Gutsy Gibbon).
 4. Ако в това ръководство видите текст ограден в кутийка с пунктирана линия това означава, че трябжа да изпълните командата в терминал (Applications -> Accessories -> Terminal) или да използвате текста според инструкциите.
 5. За да избегнете грешки използвайте командите "Copy" и "Paste". Може също Ctrl+C за копиране и Shift+Insert (Ctrl+Alt+V) за поставяне.
 6. "sudo" означава SuperUser DO. "sudo" ще пита за парола "[sudo] password for вашето_име:". Моля помнете вашата потребителска парола.
 7. Ако искате повече информация относно някое приложение може да използвате командата "man". За пример "man sudo" ще изкара ръководството на командата "sudo".
 8. Ако се уморите от постояното писане на "apt-get" Прочетете #Как по лесно да инсталирам с (Synaptic).
 9. "apt-get" и "wget" изискват интернет връзка, за да инсталират/обновяват/свалят програми.
 10. За сваляне на програми - дясно копче на мишката върху линка -> изберете "Save Link As...". Уверете се, че името и разширението са вярни.
 11. Ако иматe желание да помогнете в превеждането на Ubuntu посетете https://launchpad.net/
ако ползвате 64-това версия заменете "i386" с "amd64"

За Gutsy

 • Ubuntu 7.10 излезе на 18 Октомври 2007г.
 • Неговото кодово име е Gutsy Gibbon
 • Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon е наследникът на Ubuntu 7.04 Feisty Fawn
 • Поддръжката на Gutsy ще бъде спряна през април 2008 г.
 • Потребителите, желаещи по-дълга поддръжка за сървърната версия могат да използват Ubuntu 6.06 LTS (Long Term Support, на български "Дългосрочна поддръжка"), която ще бъде поддържана до 2011 г.

Как да разберете коя врсия на Ubuntu използвате

или по начина валиден за всички версии на Ubuntu - чрез командата:

lsb_release -a

Новите версии на Ubuntu

 • Нова версия на Ubuntu излиза на всеки шест месеца.
 • Обикновено това се случва през Април или Октомври.
 • По график следващата версия ще излезе на 24 Април 2008 г. Това ще бъде Ubuntu 8.04 (Hardy Heron).
 • Hardy Heron ще бъде LTS (Long Term Support, дългосрочна поддръжка) и ще бъде поддържан три години на десктоп версията и пет на сървърната.

Старите версии на Ubuntu

Ако използвате неподдържана версия на Ubuntu е препоръчително да я обновите до нивото на Gutsy. В нея са направени огромни подобрения, както и при програмата за обновяване, която ще ви помогне с лекота да обновявате до бъдещите версии.

 • Dapper е най-новият LTS, а следващият ще бъде Hardy Herron (след Gutsy).

За Ubuntu и официалните му производни

Допълнителна информация за Ubuntu 7.10


Снимки на Ubuntu

Галерия на Ubuntu 7.10

Допълнителна информация за Kubuntu 7.10

Снимки на Kubuntu

Галерия на Kubuntu 7.10

Допълнителна информация за Xubuntu

Снимки на Xubuntu

Галерия на Xubuntu

Допълнителна информация за Edubuntu 7.10

Официален Уебсайт Wikipedia: Edubuntu

Допълнителна информация за Gobuntu 7.10

Wikipedia: Gobuntu

Къде може да намерим списък на програмите които идват с Ubuntu

От къде да източим Ubuntu

Къде може да си поръчам Ubuntu CD-та безплатно

Срокът на доставка е 4-6 седмици.

Къде да намеря помощ за Ubuntu

Къде може да намеря нови програми

Къде може да намерим стилове за нашия десктоп

Обновяване и инсталиране на програми

Как да добавим файлови хранилища

Градичен метод за добавяне

 • Препоръчително е да използвате само хранилища използващи системата за дистрибуция на Ubuntu.
System-->Administration-->Software Sources

Отбележете хранилищата, които милите, че ще ви трябват (main, universe, restricted, multiverse). Вероятно хранилището "sources" няма да ви е нужно.

 • Можете да добавите и чужди хранилища. Използването им е изцяло на ваша отговорност.
System-->Administration-->Software Sources-->Third-party software-->Add

Добавете името на желаното хранилище. За пример, ще използваме Medibuntu, популярно хранилище, нямащо връзка с Ubuntu по какъвто и да е начин.

Реда APT: deb http://packages.medibuntu.org/ gutsy free non-free
 • Свалете нужните GPG ключове и ги добавете към списъка. Тези ключове са нужни за представянето на хранилището пред системата. Ключът за Medibuntu се добавя чрез тази команда:
wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -

Конзолно-текстов метод

sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
sudo gedit /etc/apt/sources.list
 • заменете всичко със следващите редове
за ползване на локално огледало променете "cc." преди archive.ubuntu.com (cc = с кода на вашата страна)
пример: deb http://bg.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.

deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted

##Universe

deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy universe
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy universe
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates universe
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates universe

## Multiverse

deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy multiverse
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates multiverse

## Backports

deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse

## Canonical Partner Repository 

deb http://archive.canonical.com/ubuntu gutsy partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu gutsy partner
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security multiverse

## PLF REPOSITORY (Unsupported. May contain illegal packages. Use at own risk.)
deb http://packages.medibuntu.org/ gutsy free non-free
 • Запишете редактирания файл
sudo apt-get update

Как да обновим от Feisty до Gutsy

Как да настроим автоматичните обновявания

 • Включете автоматичните обновявания:
System-->Administration-->Software Sources-->Updates

Изберете Important Security Updates (важни) и Recommended Security Updates (препоръчителни) и другите желани обновявания. Също може да изберете и честотата на обновяванията.

Как се обновява ръчно

 • В терминал:

използвайте http://www.ubuntu-nl.org/source-o-matic/ , за да направите ваш /etc/apt/sources.list файл

направете резервно копие на текущия /etc/apt/sources.list файл

Заменете съдържанието на текущия /etc/apt/sources.list с това от сайта.

Сега изпълнете следните команди:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
 • После отворете Update Manager:
System -> Administration -> Update Manager

Допълнителни програми

Разни програмки

WiFi Radar - проста програмка за конфигурация на wireless под Ubuntu

Hotwire - Графичен терминал за Ubuntu

Как се инсталира уеб браузъра Epiphany

Midori - лек уеб браузър за Ubuntu

apturl - програма за работа с протоколи Ubuntu

sysvconfig - прорама за конфигуриране на init script links

EasyBCD - Буут мениджър

EasyBCD е свободна Windows-базирана програма, която улеснява буута между Windows Vista и Ubuntu (както и някои други дистрота)

QGRUBEditor - Графичен конфигуратор за GRUB

Как се инсталира qBittorrent на Ubuntu

Включване на Drag and Drop функцията в aMSN

Монтиране/демонтиране на имидж файлове с един клик

Startup Manager

StartUp Manager - много полезна и лесна програмка за конфигуриране на Grub, Grub2 and Usplash

Cinelerra - Софтуер за видео обработка

Adobe Reader Gutsy amd64/i386

За да четете PDF файлове не се нуждаете от Adobe Reader. Ubuntu съдържа програма за четене на PDF файлове (нарича се Evince), която е достатъчна за повечето потребитали. Adobe Reader може да ви е нужна само ако се нуждаете от фукциите, които тя притежава.

Първо

echo "deb http://packages.medibuntu.org/ gutsy free non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

после

wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add - && sudo apt-get update

инсталираме приставките и самия Adobe Reader

sudo aptitude install acroread acroread-plugins acroread-escript

С това се инсталира приставката за Firefox

sudo aptitude install mozilla-acroread

Ако излезе грешката "Unable to find the HTML rendering library (libgtkembedmoz)..."

Посочете адреса на директорията от Edit -> Prefences -> Internet

 • Изпълнимия файл на браузъра: /usr/bin/firefox
 • Папката на libgtkembedmoz: /usr/lib/firefox/

Това е.

Добавки за OpenOffice

Как се отварят .docx файлове с OO (OpenOffice) под Ubuntu

Първо трябва да свалите конвертора: [1] Свалете "odf-converter-1.0.0-5.i586.rpm"

Сега инсталирайте alien, ако все още го нямате

 sudo apt-get install alien

След това изпълнявате това (трябва да сте в директорията, където е свален файлът)

 sudo alien -ct odf-converter-1.0.0-5.i586.rpm

Щом горното приключи, разархивирайте

 tar xvf odf-converter-1.0.0.tgz

От архива трябва да са излезли три папки

Изпълнете тези команди

 sudo cp /usr/lib/ooo-2.0/program/OdfConverter /usr/lib/openoffice/program/
 sudo cp /usr/lib/ooo-2.0/share/registry/modules/org/openoffice/TypeDetection/Filter/MOOXFilter_cpp.xcu  /usr/lib/openoffice/share/registry/modules/org/openoffice/TypeDetection/Filter
 sudo cp /usr/lib/ooo-2.0/share/registry/modules/org/openoffice/TypeDetection/Types/MOOXTypeDetection.xcu /usr/lib/openoffice/share/registry/modules/org/openoffice/TypeDetection/Types

Сега вече може да редактирате .docx файлове.

Съществува и друг метод за инсталиране на "odf converter". Състои се от три прости стъпки:

Step 1: sudo echo "deb http://ubuntu.org.ua/ getdeb/" >>/etc/apt/sources.list

Step 2: sudo apt-get update

Step 3: sudo apt-get install odf-converter

Personal tools
Sponsor