Ubuntu:Gutsy pl/Sieć

From

Jump to: navigation, search

Contents

Sieć

Jak skonfigurować Google Talk

Jak skonfigurować połączenie szerokopasmowe (Neostrada, Net24)

Jak aktywować/deaktywować połączenie sieciowe

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • System -> Administracja -> Sieć
 • Ustawienia sieci
Zakładka Połączenia -> Wybierz "Połączenie Ethernet" -> Aktywuj/Deaktywuj

Jak konfigurować połączenie sieciowe

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • System -> Administracja -> Sieć
 • Ustawienia sieci
Zakładka Połączenia -> "Połączenie Ethernet" -> Ustawienia
Połączenie -> Aktywuj połączenie (Checked)
Ustawienia połączenia -> Konfiguracja: Wybierz "DHCP/Static IP adres"
Zakładka DNS -> Serwery DNS -> Dodaj/Usuń

Konfiguracja połączenia modemowego

sudo pppconfig
 • Łączenie się:
sudo pon provider_name
 • Rozłączanie się:
sudo poff

Konfiguracja połączenie szerokopasmowego

sudo pppoeconf

Zmiana nazwy komputera

 • Przeczytaj #Uwagi ogólne
 • System -> Administracja -> Sieć
 • Ustawienia sieci
Zakładka Generalne -> Ustawienia hosta -> Nazwa hosta: Ustal nazwę komputera 
 • Zapisz i zamknij otwarte okna, zrebootuj komputer.
Personal tools