Ubuntu:Jaunty al

From

Jump to: navigation, search

Ubuntuguide përkthyer në Shqip nga Google

Në qoftë se vetëm një pjesë të faqes është e përkthyer, kliko Ringarko (Rifresko) të përkthyer e më shumë atë.

Kubuntu?
Duke përdorur KDE-bazuar Kubuntu?
Go to your korrekte udhëzues
Vendosja Kërkesat
Ju mund të zhvillohet në kërkesat tuaja
kërkesat e seksionit të udhëzojë.

Image:Ubuntuguide_logo.png

Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)

Ky udhëzues u nisur nga Chua Wen Kiat (Kuala Lumpur, Malajzi) dhe tani është mbajtur nga Linux Qendra e Universitetit të Letoni.

Për të redaktuar faqe ju duhet të regjistroheni.

Prezantimi

Rreth (Jaunty Jackalope)

 • Më 23 Prill, 2009 Ubuntu 9.04 u lëshua.
 • Pseudonimi i tij është Jaunty Jackalope si trrashegimtar i Intrepid Ibex (8.10) (Intrepid+1).
 • Jaunty Jackalope nuk është një LTS (Me mbështetje në kohë të gjatë). Ajo do të mbështetet me Updates-a te sigurisë deri më Tetor 2010.

Contents


Si ta merrni vesh se cilin version të Ubuntu po e përdorni

Hapeni terminalin dhe shkruani:

lsb_release -a

Si të merrni vesh se cilin krenel po e përdorni

Shëno në terminal:

uname -r

Versionet e reja të Ubuntu

 • Ubuntu ka një cikël lëshimesh qdo gjashtë muaj me lëshime në Prill dhe në Tetor.
 • Karmic Koala (9.10), u vulos si lëshimi për Tetor 2009. Nuk do të jetë LTS.
 • (10.04 LTS), Do të jetë lëshimi për Prill 2010 dhe do të jetë lëshimi i ardhshëm LTS.

Versionet më të vjetrra

General Notes

 • Ubuntuguide është jozyrtare dhe nuk është i lidhur me Canonical Ltd.
 • Ubuntu lejon një përdorues të realizojmë detyrat ose nga një menu-ngarë Graphical User Interface (GUI), ose nga një tekst me bazë në komandë-line interface (CLI). Në Ubuntu, komandën-line interface-terminal quhet Terminal, e cila është nisur: Aplikimet -> Kinkalerira -> Terminalit.
Tekst brenda gri pikëzuar kuti si kjo duhet të jetë e hedhur në komandën-line Terminalit.
 • Shumë ndryshime në sistemit operativ mund të bëhet vetëm nga një përdorues me privilegje administrative. 'sudo' elevates një User's privilegje të nivelit të Administrator përkohësisht (për shembull kur instalimi i programeve apo duke bërë ndryshime në sistem). Shembull:
sudo bash
 • 'gksudo' duhet të përdoren në vend të 'sudo' kur hap një Graphical Aplikimi përmes "Run Command" dialog box. Shembull:
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • "man" komandës mund të përdoret për të gjetur ndihmë manual për një komandë. Për shembull, "man sudo" do të ekranit doracakun faqe për të "sudo" komandën:
man sudo
 • Ndërsa "të prirur-get" dhe "zotësi" e shpejtë janë mënyra e instalimit të programeve / packages, ju gjithashtu mund të përdorni të Synaptic Package Manager, një metodë për GUI instalimi i programeve/packages. Shumica (por jo të gjitha) programe / packages dispozicion me-get install prirur do të jetë gjithashtu në dispozicion nga Synaptic Package Manager. Në këtë udhëzues, kur ju shoh
sudo apt-get install package

ju mund të kërkoni për paketë në Synaptic dhe të instaloni në këtë mënyrë.

 • "Applications" nënkupton fundin e majtë (apo pjesën e sipërme të majtë) button, akin në butonin Start në Microsoft Windows.
 • Nëse jeni duke përdorur të 64-bit version, zëvendësojë çdo "i386" me "amd64"

Instalimi i Ubuntu-së

Kërkesat hardverike

Ubuntu Jaunty Jackalope punon mirë me së paku 384 Mb RAM. (Instaluesi kërkon një minimum prej 256 Mb RAM, ndërsa instaluesi alternativë mund të punoj duke përdorur vetëm 192 Mb RAM.) Netbookat mund të punojnë me Ubuntu Jaunty Jackalope.

Instalimi merr mes 3-4 GB hard drive hapësirë, dhe 8 - 10 GB do të jetë i nevojshëm për të punuar rehatshëm.

Nëse keni një kompjuter më të vjetër me më pak memorje se kaq, konsideroje Xubuntu (nëse keni midis 256 Mb RAM dhe 512 Mb) ose PuppyLinux ose DSL (nëse keni më pak se 256 Mb RAM).


Instalimi i freskët

Shkarko ISO imazhin e fundit nga Ubuntu 9.04. Shih këtë udhëzues për të djegur ISO imazhin në një CD.

Përdorni CD-në për instalim.


Ngritja e Dyfishtë e Windows dhe Ubuntu

Rrallë, përdoruesi mund të përjetoj probleme gjatë ngritjes së dyfishtë të Ubuntu dhe Windows. Në përgjithësi, një SO Windows duhet të jetë i instaluar së pari, sepse bootloader i saj është shumë i veçantë. Një instalim Windows-i zakonisht zë të gjithë diskun e ngurtë, kështu që duhet të tkurret particioni, duke krijuar hapësirë të lirë për particionin për Ubuntu. (Ju duhet pastruar dosjet e panevojshme dhe të defragmentoni diskun para se t'i bëni ndryshimet.) Particionet e Windows-it mund të ndryshohen nga brenda Windows Vista përdorur opcionin tkurr / ndrysho në veglën Administrative Tools -> Disk Management. Nëse përdorni Windows XP (ose të tjera SO Windows), përdor menaxherin e particioneve GParted për të tkurrur particionin e Windows duke lënë hapësirë të lirë në disk për particionin për Ubuntu. Në qoftë se bëhet në këtë mënyrë, nuk ka problem instalimi i Ubuntu-së si sistem operativ i dytë që kryhet automatikisht nga Ubuntu LiveCD. Lejoni që Ubuntu LiveCD të instaloj në hapësirën e lirë më të mëdhe në dispozicion.

Particioni i Windows duhet të jetë së paku 20 GB (rekomandohet 30 GB), dhe nje particion i Ubuntu-se kërkon të paktën 10 GB (rekomandohet 20 GB). Në qoftë se ju keni mjaft hapësirë në disk, bëjeni ndarjen ashtu që të favorizoj sistemin tuaj operativë të preferuar. Për një perspektivë mbi skemat e ndarjes tjera, shih këtë Psychocats Guide to Partioning.

Alternativat përfshijnë:

 • Wubi (Instalues i Ubuntu i bazuar në Windows), një instalues i dyfishtë i mbështetur zyrtarisht që lejon që Ubuntu të punoj në disk virtual brenda mjedisit të Windows (e cila mund të shkaktojë një degradim të vogël në performancë). Për shkak se instalimi kërkon një sistem të paprekur të Windows, rekomandohet që të instalohet Ubuntu në këtë mënyrë vetëm në afat të shkurtër për qëllime vlerësimi. Një instalim i Ubuntu-së i përhershëm duhet të jetë i instaluar në ndarjen e saj, me sistem fajllor të vet, dhe nuk duhet të mbështetet në Windows.
 • EasyBCD, një program pa pagesë i Windows i cili ju lejon ngritje të dëfishtë të Windows Vista dhe Ubuntu (si dhe të tjerë sisteme operativë) me anë të konfigurimit të Vista bootloader.


Përdorimi i Startup Manager-it për të ndryshuar parametrat e Grub

Grub është një vegël e ngritjes që kontrollon cilat SO ngarkohen vetëvetiu dhe parametra të tjerë. Ju mund t'i ndryshoni parametrat e Grub në Startup Manager:

System -> Administration -> Startup Manager

Nëse Startup Manager nuk është instaluar, instaloni atë:

 sudo apt-get install startupmanager
Shënim: Ju mund të editoni parametrat e Grub manualisht nga linja komanduese.

Dual-Booting Mac OS X and Ubuntu

Mac OS X has a similar structure to Linux (it is BSD Unix based). Dual-booting Mac OS X and Ubuntu detailed instructions can be found here.

Installing Mac OS X after Ubuntu
 • If you decide to dual boot with OS X, choose ext2 as your partition type during the Ubuntu installation. (For this the Super Grub Disk CD is a useful utility. You can download the Super Grub .iso image file at forjamari.linex.org and burn the image to a CD-ROM.)
 • Once you have installed Ubuntu, edit the Grub start-up list:
sudo nano /boot/grub/menu.lst
and add the following lines:
title Mac OS X
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1

Reboot your Mac and go to the terminal in Max OS X (if you have any issues booting, boot from your Mac OS X DVD). Press F8 and enter -s. Enter:

fdisk -e /dev/rdisk0
flag 2 <--note that flag 2 is my Mac partition number two
quit
y
reboot
 • If are still unsure whether it is working correctly, use the Super Grub Disk CD and make grub active.
Installing Ubuntu after Mac OS X
 • If you get an error message during boot such as HFS+error in the bootloader, you can also use the Super Grub Disk for recovering Linux GRUB and the Windows MBR (Master Boot Record).
 • Once you have installed Ubuntu, edit the Grub start-up list:
sudo nano /boot/grub/menu.lst
and add the following lines:
title Mac OS X
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
If you have issues with Mac OSX or Windows in GRUB, try changing the Mac OS X Grub entry
change root (hd0,0) to root (hd0,1)

This means you will boot into partition number 1. You can try any partition number until you get it right.

Upgrading Intrepid to Jaunty

If you are using an older version of Ubuntu, you may wish to upgrade to Jaunty. A new installation is recommended to prevent software bloat.

 • It is possible to do a distribution upgrade using Synaptic by clicking on the "Full Upgrade option."
 • Alternatively, use the update-manager (all editions):
sudo apt-get install update-manager
sudo update-manager -d
 • You can also use:
sudo apt-get dist-upgrade

Screenshots of the upgrade process are available at UbuntuGeek upgrade guide.

Reinstalling applications after a fresh install

If you upgrade your Ubuntu system with a fresh install, it is possible to mark the packages and services installed on your old system (prior to the upgrade) and save the settings ("markings") into a file. Then install the new version of Ubuntu and allow the system to reinstall packages and services using the settings saved in the "markings" file. For instructions, see this Ubuntu forum thread. In brief:

 • On the old system: Synaptic Package Manager -> File -> Save Markings
 • Save the markings file to an external medium, such as USB drive.
 • Complete the backup of your system's other important files (e.g. the /home directory) before the fresh install of the new system.
 • In the freshly installed new system, again open Synaptic Package Manager -> File -> Read markings and load the file on your USB drive (or other external storage) previously saved.

Note: Many packages, dependencies, and compatibilities change between version of Ubuntu, so this method does not always work. Automated updates remains the recommended method.

Ubuntu Resources

Gnome Project

 • Gnome is the default desktop in Ubuntu.

Ubuntu Screenshots and Screencasts

There are old screenshots available at:

New Applications Resources

Other *buntu guides and help manuals

Add Extra Ubuntu Repositories

Software packages and programs are freely available for download at multiple online sites with standardized structures, called repositories. There are repositories officially sanctioned and monitored by the Kubuntu/Ubuntu developer community, while other repositories are independently provided, without official sanction or supervision (and should be used with caution). Additional information is available from the Ubuntu Repository Guide.

Types of Repositories

 • There are four major package repository types in Ubuntu:
 • main - Supported by Canonical. This is the major part of the distribution.
 • restricted - Software not licensed under the GPL (or similar software license), but supported by Canonical.
 • universe - Software licensed under the GPL (or similar license) and supported by users.
 • multiverse - Software not licensed under the GPL (or similar license), but supported by users.
 • There are also these additional types of repositories:
 • jaunty-updates - Updates to official packages.
 • jaunty-backports - Current version software from Jaunty+1 (Karmic) that have been backported to Jaunty Jackalope.
 • jaunty-proposed - Proposed updates & changes (bleeding edge stuff).

Third party repositories

Software developers often maintain their own repositories, from which software packages can be downloaded and installed directly to your computer (if you add the repository to your list). Many of these third party repositories and software packages have never been reviewed by the (K)Ubuntu/Debian community and can present a security risk to your computer. Trojans, backdoors, and other malicious software can be present at any unregulated repository. When using repositories not endorsed by the (K)ubuntu/Debian community, make sure you have utter confidence in that site before enabling the repository and installing a software package from it.

Add Repositories using Synaptic Package Manager

This is the preferred method.

 • System -> Administration -> Synaptic Manager -> Settings -> Repositories.
 • Here you can enable the repositories for Ubuntu Software and Third Party Software.
 • For Third Party Software select Add -> enter the repository's address. It will have a format similar to:
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
 • Example: To add the Medibuntu repository, Add:
deb http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free
 • Download the repository key to a folder.
 • Example: The Medibuntu key can be downloaded from
http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg
 • Then add the key from:
System -> Administration -> Synaptic Manager -> Settings -> Repositories -> Authentication -> Import Key File...
 • (Alternatively, you can manually add the key from the command line Terminal. See Add Repository keys.)
 • Refresh the package list from the new repository:
Synaptic -> Reload

Manually add repositories

 • Do this at your own risk. Modify the default Ubuntu sources.list only if you understand what you're doing. Mixing repositories can break your system. For more information see the Ubuntu Command-line Repository guide.
 • Create a backup of your current list of sources.
sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup

Note: sudo - runs the command with root privileges. cp = copy. -p = prompt to overwrite if a file already exists.

 • Edit the list of sources:
sudo nano /etc/apt/sources.list
or using a graphical editor:
gksudo gedit /etc/apt/sources.list
 • Note: To use your local mirror you can add "xx." before archive.ubuntu.com, where xx = your country code.
Example: deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty main restricted universe multiverse indicates a repository for Great Britain (gb).
 • Here is a sample sources.list. At the end have been added repositories for Medibuntu and Google:
#deb cdrom:[Ubuntu 8.10 _Jaunty Jackalope_ - Release i386 (20081029.1)]/ jaunty main restricted
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.

deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to 
## your rights to use the software. Also, please note that software in 
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository. This software is not part of Ubuntu, but is
## offered by Canonical and the respective vendors as a service to Ubuntu
## users.
deb http://archive.canonical.com/ubuntu jaunty partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu jaunty partner

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse

## Medibuntu - Ubuntu 8.10 "jaunty jackalope"
## Please report any bug on https://bugs.launchpad.net/medibuntu/
deb http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free
deb-src http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free

# Google software repository
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free

 • Refresh the packages list from the new repositories:
sudo apt-get update

Add repository keys

 • Download the gpg keys for the repositories and automatically add them to your repository keyring:
 • Example: To obtain and add the Medibuntu repository key:
wget --quiet http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O - | sudo apt-key add -
 • Example: To obtain and add the Google repository key:
wget --quiet https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub -O - | sudo apt-key add -

Note: wget - retrieves a file from a network location. --quiet = no output. -O = Output downloaded item to terminal. The | (pipe symbol) is used to capture the output from the previous command (in our case the screen) and use it as an input for the piped command (i.e. apt-key, which adds it to the keyring).

Ubuntu Package Installation and Updates

Apt and Package Basics

Most new users will use the Synaptic Package Manager to install packages. These instructions are for installing packages from the command-line Terminal. Terminal can be started:

Applications -> Accessories -> Terminal
 • Install packages:
sudo apt-get install packagename
 • Example:
sudo apt-get install mpd sbackup
 • Remove packages:
sudo apt-get remove packagename
 • To remove all dependencies:
sudo apt-get autoremove
 • Example:
sudo apt-get remove mpd sbackup
 • Search for packages:
apt-cache search <keywords>
 • Examples:
apt-cache search Music MP3
apt-cache search "Text Editor"
sudo apt-get update
 • Upgrade packages:
sudo apt-get upgrade
 • Upgrade the entire distribution (e.g. from Intrepid to Jaunty):
sudo apt-get dist-upgrade

Installing .deb packages

Debian (.deb) packages are the packages that are used in Ubuntu. You can install any .deb package in your system. .deb files can generally be installed from your file manager (Nautilus) merely by clicking on them, since file associations with the default installer is already set in Ubuntu. These instructions are for those who wish to install packages from the command-line terminal (Terminal).

 • Install a downloaded Debian (Ubuntu) package (.deb):
sudo dpkg -i packagename.deb
 • Remove a Debian (Ubuntu) package (.deb):
sudo dpkg -r packagename
 • Reconfigure/Repair an installed Debian (Ubuntu) package (.deb):
sudo dpkg-reconfigure packagename
*Example:
sudo dpkg-reconfigure mpd

Handling (Tar/GZip) and (Tar/Bzip2) archives

(Tar/GZip) archives end in ".tar.gz" and (Tar/Bzip2) archives end in ".tar.bz2". Bzip2 is the newer, more efficient compression method. These files can generally be automatically extracted by merely clicking on them from your file manager (Nautilus), since file associations with the appropriate archival utilities are set by default in Ubuntu. These instructions are for those who wish to use the command line Terminal.

 • To extract:
tar xvf packagename.tar.gz

Note: tar is an application which can extract files from an archive, decompressing if necessary.

-x means extract.
-v means verbose (list what it is extracting).
-f specifies the file to use.
 • Decompressing ".gz" files
gunzip file.gz
 • Decompressing ".bz2" files
bunzip2 file.bz2
Note: You can also decompress a package first by using the command gunzip (for .gz) or bunzip2 (for .bz2), leaving the .tar file. You would then use tar to extract it.
 • To create a .gz archive:
tar cvfz packagename.tar.gz folder
 • To create a .bz2 archive:
tar cvfj packagename.tar.bz2 folder

Installing a package from source

 • Make sure you have all the necessary development tools (i.e. libraries, compilers, headers):
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`
Note: "uname -r" lists the current kernel you are using
 • Extract the archive that contains the source files:
tar xvf sourcefilesarchive.tar.gz
 • Build the package using the package's script (in this case the configure script), compile the package (make), and install the compiled package into your system (make install):
cd /path/to/extracted/sourcefiles
./configure
sudo make
sudo make install
Note: typing ./ before a filename in the current folder allows the Linux shell to try and execute the file as an application even if it is not in the path (the set of folders which it searches when you type a command name). If you get a "permission denied" error, the file is not marked as being executable. To fix this:
sudo chmod +x filename
Example: In the above instructions, configure is the shell script to build the package from source. To be sure the configure script is executable:
sudo chmod +x configure
Create a .deb package from source files

If your build from source is successful, you can make a Debian (Ubuntu) package (.deb) for future use:

 • Install package tools:
sudo apt-get install checkinstall
 • Rebuild package using "checkinstall":
cd /path/to/extracted/package
./configure
sudo make
sudo checkinstall
 • Keep the resulting ".deb" file for future use. It can later be installed using:
sudo dpkg -i packagename.deb

Note: These are basic instructions that may not always work. Some packages require additional dependencies and optional parameters to be specified in order to build them successfully.

Aptitude

Aptitude is a terminal-based package manager that can be used instead of apt-get. Aptitude marks packages that are automatically installed and removes them when no packages depend on them. This makes it easy to remove applications completely. To use Aptitude, replace apt-get with aptitude in the command line. Example:

sudo aptitude install packagename
sudo aptitude remove packagename
sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade

For an ncurses-based graphical user interface, type

sudo aptitude

For more information, see the aptitude documentation.

Synaptic Package Manager

While "apt-get" and "aptitude" are fast ways of installing programs/packages, you can also use the Synaptic Package Manager (System -> Administration -> Synaptic Manager), a GUI method for installing programs/packages. Most (but not all) programs/packages available with apt-get install will also be available from the Synaptic Package Manager. This is the preferred method for most desktop users. In this guide, when you see

sudo apt-get install package

you can simply search for package in Synaptic and install it that way.

 • System -> Administration -> Synaptic Package Manager
 • Search for the name of the program/package. You can also search for a word in its description.
 • Check the box "Mark for Installation"
 • Click the "Apply" button.
 • The selected program(s) will be automatically installed, along with its dependencies.

Add/Remove Programs

Not all packages available from apt-get, aptitude, and Synaptic Package Manager are available in Add/Remove Programs. However, it is the easiest interface for new users of Ubuntu and directs them to preferred packages.

 • Applications -> Add/Remove Programs
 • Search for the sort of program you want to add. Example: type MP3 to see a list of mp3 software.
 • Check the box "Mark for Installation"
 • Click the "Apply" button.
 • The selected program(s) will be automatically installed.

Manual Updates

 • Manually, from Terminal (command line interface):
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
or
 • Use Synaptic Package Manager:
System -> Administration -> Synaptic Package Manager -> "Reload" then "Mark all upgrades"
If there are packages available for updating, you will be prompted whether to install them.

Automated Updates

 • Use Synaptic Package Manager:
 • System -> Administration -> Synaptic Manager -> Settings -> Preferences -> General -> Reloading Outdated Package Information -> Automatic

Shtesat për Ubuntu

See our full list of add-on applications.

Eye Candy Aplikime

Aplikime referohen të dekoratë e grafik user interface. Këto mund të add-on icons, temat, Wallpapers, 3-D efekte, etj.

Gnome Eye-Candy Resources

 • Gnome Look has wallpapers, splash screens, icons, and themes for windows managers (including Metacity and Compiz) and other applications.

Metacity

Metacity is the default desktop compositing manager in Gnome. It is lightweight, streamlined and does not have many configurable options, but has multiple themes available at Gnome Look.

Compiz Fusion

Compiz Fusion is available as a separate Windows Manager, to allow advanced desktop effects such as the rotating cube desktop. Many Ubuntu users choose to run Compiz, which is quite fast in Ubuntu. Install:

sudo apt-get install compiz compizconfig-settings-manager compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-extra emerald librsvg2-common

To change to Compiz as the Window Manager:

 • Select Compiz Configuration:
System -> Preferences -> CompizConfig Settings Manager
Note: You must logout and log back in for the change to take effect.

Fusion Icon

Fusion Icon is a tray icon that allows you to easily switch between window managers, window decorators, and gives you quick access to the Compiz Settings Manager. This allows quick toggling of 3-D desktop effects (that may not be compatible with some applications).

sudo apt-get install fusion-icon
Applications -> System Tools -> Compiz Fusion Icon

You can then easily access CompizConfig Settings Manager from the icon.

Rotate the Compiz Cube

Set the CompizConfig Settings Manager to enable the "Desktop Cube" and "Rotate Cube" and "Viewport Switcher" options. Click on the icon for each to customize settings. For example, to change the appearance of the cube, click on the Desktop Cube icon to access its settings. You can set the hotkey buttons for rotating the cube in the "Viewport Switcher" settings. Otherwise, hold down the Ctrl+Alt+Left mouse button and drag the mouse (or touchpad) the direction you want to rotate the cube.

Remember, the cube rotates between desktops. It's not a cube unless you have at least 4 desktops running. You will not get a cube if you are only using 2 desktops (you will get a "plate"). You can still rotate the sides of the plate, of course, but it will not be a cube. (Recent users from the Windows OS may have no experience with the concept of simultaneous desktops, but they are nice once you learn how to use them).

When running Compiz fusion as the Windows Manager, you must change the default number of desktops from within CompizConfig Settings Manger. To enable 4 desktops:

CompizConfig Settings Manager -> General -> General Options -> Desktop Size -> Horizontal Virtual Size -> 4

When you start an application, you can assign it to any one of the 4 desktops by right-clicking the upper left corner of the application window and choosing the "To Desktop..." option. Rotating the cube shows the different desktops. You can also go to a desktop using the taskbar icon which shows the 4 desktops.

Emerald

Emerald është një arkitekturë për Compiz Fusion. Ka shumë theme dhe mund ti krijosh vet (Rreth Emerald: në fillim është shfaqur nga projekti Beryl i cili është i bashkuar me Compiz dhe u formua Compiz Fusion.) Për ta bashkangjitur Emeraldin në Compiz Fusion ai duhe të instalohet përmes komandës në terminal:

sudo apt-get install emerald

Ubuntu Wallpaper

Change USplash Boot Screen

This is the splash screen you see at bootup, when you are asked for a login and password. You can change the USplash screen using the utility startupmanager. (Startup Manager can also be used to change GRUB bootup settings if you use multiple OS's on your computer). Install:

sudo apt-get install startupmanager
Start:

System -> Administration -> Startup Manager

You could alternatively use a different splashscreen manager, Splashy, instead of USplash. Install:

sudo apt-get install splashy splashy-themes

Google Desktop

Google Desktop for Linux is a proprietary suite of widgets and applications to give Google control over your computer and thereby allow you to use Google services. A .deb package can be downloaded and installed from Google Linux Downloads. For installation instructions, see Google Desktop for Linux Instructions.

Dock applications

Avant Window Manager, Cairo Dock, and Wbar are dock-like applications for Ubuntu Linux. A dock represents running programs as icons at the bottom of the screen (as is done on the Mac OS X desktop), instead of by toolbar panel segments (as is done in Windows and other Linux window managers). See this brief comparison of dock applications.

Avant Window Navigator

 • Avant Window Navigator requires that a desktop composition manager (such as Metacity, Compiz, Xcompmgr, KDE4 (Kubuntu), or xfwm4 (Xubuntu)) be installed and running.
 • Install and upgrade proprietary nVidia or ATI graphics drivers so that the compositing manager functions properly.
 • Install AWN:
sudo apt-get install avant-window-navigator awn-manager
(Note: If you are using Gnome (Ubuntu) and do not already have a compositing manager installed (such as Compiz), Metacity will be installed as part of the installation.)
 • Enable automatic startup of AWN at bootup:
 • Menu -> System -> Preferences -> Sessions -> Add...
avant-window-navigator
 • Select which applets should run from the dock menu by default:
 • Menu -> Applications -> Accessories -> Avant Window Navigator Manager
You can drag application icons onto the list, then activate or deactivate the applets from the list.

Cairo Dock

Cairo Dock can be used either with a desktop compositing manager (such as Metacity for Gnome, Compiz, or the KDE4 Window Manager) or without one. See the Ubuntu installation instructions for details. It is available from the repositories:

sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plugins

wbar

wbar is a quick-launch bar (not a dock) that has an appearance similar to Avant Window Manager and Cairo Dock. It is GTK (Gnome) based but can work in all desktop environments. It does not require a compositing manager to be installed and is therefore quicker and more suitable for low-end hardware systems. It is the default in the Google gOS desktop and is available as a .deb package from Google. Download and install (from the command-line Terminal):

wget http://wbar.googlecode.com/files/wbar_1.3.3_i386.deb 
sudo dpkg -i wbar_1.3.3_i386.deb
 • Start wbar with custom start options (e.g. by pressing alt+F2). Here is an example:
wbar -isize 48 -j 1 -p bottom -balfa 40 -bpress -nanim 3 -z 2.5 -above-desk
Here is another example:
wbar -above-desk -pos bottom -isize 60 -nanim 1 -bpress -jumpf 0.0 -zoomf 1.5

For a full list of command-line startup options, see:

wbar --help

Tip: If you want the "wave" effect just increase the -nanim value. I like the icons to just pop up so I don't use it, but with 9 icons 5 there is a nice "wave" effect.

Obviously, you could create a menu item with the command line options (similar to the examples above), or a batch file that can be automatically started at system startup (as a cron event or startup session).

You can also change wbar startup options by editing the configuration file:

sudo gedit /usr/share/wbar/dot.wbar

See this example configuration file. However, not all options are able to be set from the configuration file and must be run from the command line. For more info see this wbar guide.

wbarconf

A simple wbar configuration utility can be downloaded as a .deb package and installed:

wget http://koti.kapsi.fi/~ighea/wbarconf/wbarconf_0.7.2-1_i386.deb
sudo dpkg -i wbarconf_0.7.2-1_i386.deb

Virtualization

Virtualization allows a second operating system (OS), such as Windows or OS X, to be run from within Ubuntu. This requires extra RAM (because both Ubuntu and the virtualized second OS require separate amounts of RAM) and a license for the second OS. If you wish to run a virtualized instance of Windows XP, for instance, you must have a license for Windows XP.

VirtualBox

VirtualBox is a fast and complete virtualization solution owned and maintained by Sun Microsystems. There is a free and fully open-source edition available under the GNU GPL license.

 • Install the open-source edition:
sudo apt-get install virtualbox-ose virtualbox-ose-source
 • Start VirtualBox:
VirtualBox OSE PC virtualization solution

For usage instructions, see the End-user documentation.

Xen

Xen is an efficient open-source virtualization ("hypervisor") platform which includes a recent merge with QEMU. It is free open source under a GPL license. Installation for the desktop must be from source (see the website for details). A commercial version is offered by Citrix.

A Xen virtual machine host can also be installed automatically with certain 64-bit CPUs, using the 64-bit Ubuntu Server LiveCD. (An Ubuntu desktop can then later be added -- see Ubuntu server).

VMWare

VMWare is a commercial virtualization platform that currently offers a free license (renewable yearly) for use with its server software. Installation instructions are on the website.

Keyboard errors in VMware guest

After installing VMWare 6.5, and installing a guest OS, the Function, arrow and Del/End/etc keys do not function. This is a bug with VMWare´s code. Add this line to ~/.vmware/config (create file if necessary) to fix this issue:

xkeymap.nokeycodeMap = true

Crossover for Linux

Codeweavers' Crossover Office for Linux is a subscription-based commercial package that allows many Windows programs to be run on Ubuntu without the need for a Microsoft OS license or a complete virtualization system. See the website for more info. Codeweavers releases older versions of this product into the free package Wine.

Wine

Wine is a free open-source package that is similar to (and implements many elements of) CrossOver for Linux. Like CrossOver for Linux, no Microsoft license or virtualization platform is required to run Windows programs.

sudo apt-get install wine

Also consider installing Microsoft's TrueType fonts:

sudo apt-get install msttcorefonts

Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 can function under Wine, albeit imperfectly. For most purposes, Firefox can be used (with the User Agent Switcher plugin) to mimic Internet Explorer, but for those instances when it can't, IE6 may be useful. A beta implementation of Internet Explorer 7 is also available from this package. For more info, see IEs 4 Linux.

 • Make sure you have wine and cabextract packages:
sudo apt-get install wine cabextract
 • Download IEs 4 Linux and install:
wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-latest.tar.gz
tar zxvf ies4linux-latest.tar.gz
cd ies4linux-*
./ies4linux --no-gui

Transgaming Cedega

Cedega is a commercial application (similar to CrossOver Office and Wine), for installing and running some Windows applications, specifically games, without the need for virtualization or a Microsoft license. It provides 3D support, software acceleration support, and a high level of DirectX support. Installation instructions are found on the website.

Mono

Mono is a free open source project sponsored by Novell to allow .NET programs to function in Linux (Ubuntu) and Mac OS X. The most recent version is available here.

sudo apt-get install mono-2.0-devel

Moonlight

Moonlight is part of the Novell Mono project that is an open source implementation of Silverlight (the Microsoft multimedia presentation platform). It is based on FFMpeg. It is made to work best with the Firefox 3 web browser, as a plugin. It is available here.

Netflix under Moonlight

Netflix streaming requires Silverlight 2.0. The current version of Moonlight is 1.0 (corresponding to Silverlight 1.0). Moonlight 2.0 is anticipated for mid-year 2009. (A preview of Moonlight 2.0 is available, however.) Until this project is complete, or until Netflix agrees to stream video using Flashplayer, there are currently no methods for streaming Netflix in Linux.

Edutainment Applications

There are many, many superb applications that can be installed with a single click.

Applications -> Add/Remove Software -> Edutainment.

Below are a few examples that can be installed from this menu:

 • Stellarium -- an astounding planetarium for the desktop
 • K3DSurf -- a program for modeling 3,4,5, and 6 dimensional models.
 • Bibletime-- a Bible study tool for KDE.
 • Zekr -- an Islamic Quran study tool (available in Utilities instead of Edutainment)
 • Oregano -- a program for electrical engineering schematics
 • RlPlot -- a high quality graph generator
 • Mnemosyne -- a flash-card tool
 • Gramps -- map your family-tree and co-operate with genealogy projects.

Google Earth

Google Earth gives you an annotated eagle's eye view of our planet. This is a free proprietary package (you must accept the license to use this package).

sudo apt-get install googleearth-package
make-googleearth-package --force
Doubleclick on the resulting .deb file.
-- or --

To install the latest Linux binary, download and save the GoogleEarthLinux.bin package from Google Earth downloads. Then install:

chmod +x GoogleEarthLinux.bin
./GoogleEarthLinux.bin

Run:

Applications -> Internet -> Google Earth 3D planet viewer

You should turn off the Google Earth -> View -> Atmosphere setting, or you might see clouds everywhere and the ground won't show up.

Troubleshooting

If Google Earth opens, shows the splash screen, and then crashes, you’re probably experiencing a common issue. Running ~/google-earth/googleearth in a terminal will show this error: ./googleearth-bin: relocation error: /usr/lib/i686/cmov/libssl.so.0.9.8: symbol BIO_test_flags, version OPENSSL_0.9.8 not defined in file libcrypto.so.0.9.8 with link time reference

To fix this, browse to the folder you installed Google Earth into. By default this will be google-earth in your home folder. Find the file libcrypto.so.0.9.8 and rename it to something else, like libcrypto.so.0.9.8.bak. Google Earth should now start correctly.

cd ~/google-earth
sudo mv libcrypto.so.0.9.8 libcrypto.so.0.9.8.bak
sudo ln -s /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 ~/google-earth/libcrypto.so.0.9.8
(Note: You can also specify /home/user/google-earth instead of ~/google-earth ).

For other issues, see the Ubuntu help pages on Google Earth.

Uninstall Google Earth

To uninstall run the uninstall shell script located in the /home/user/google-earth folder (or whichever folder you installed google-earth into).

Proprietary Applications

Proprietary software helps you maximize your Internet experience, but is not open source. The software available includes Multimedia Codecs, Java Runtime Environment, and plug-ins for Firefox.

Restricted Extras

The Ubuntu Restricted Extras will install Adobe Flash Player, Java Runtime Environment (JRE) (sun-java-jre) with Firefox plug-ins (icedtea), a set of Microsoft Fonts (msttcorefonts), multimedia codecs (w32codecs or w64codecs), mp3-compatible encoding (lame), FFMpeg, extra Gstreamer codecs, the package for DVD decoding (libdvdread4, but see below for info on libdvdcss2), the unrar archiver, odbc, and cabextract. It also installs multiple "stripped" codecs and avutils (libavcodec-unstripped-52 and libavutil-unstripped-49). This is a single command approach.

sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras

Note: Installation only works completely and properly when done from the command-line Terminal. The entire package will not usually install completely from within a Package Manager.

Games Applications

There are some phenomenal games for Ubuntu Linux.

There are hundreds of free, open-source games available in Ubuntu. Most (including the KDE Games collection and the Gnome Games collection) can be accessed:

Applications -> Add/Remove Software -> Games

Examples are:

Vdrift

Vdrift is a free open source 3-D racing game, similar to Need for Speed, with realistic physics, multiple drift tracks, and multiplayer games. Support for joysticks, mice and keyboard is included. A binary package for Linux is available from the website.

Action

Incredible action games (including those from the Top 25) are available in Ubuntu. Many can be installed using:

Applications -> Add/Remove Software -> Games

Examples are:

 • Alien Arena -- a multi-player first person shooter action game with free servers. The repositories have version 7.0-1. For the current version 7.2 see the website.
 • OpenArena -- an open-source multi-player first person shooter action game, with free servers. The repositories have version 7.7. For the current 8.1 version see the website.
 • Tremulous -- a Halo-like multiplayer first person shooter action game. The repositories have the current version.
 • Sauerbraten - a multiplayer graphics-rich first person shooter game evolved from Cube.

Nexuiz

 • Nexuiz is an open-source multi-player first person shooter game with free servers and tournaments.

The current version 2.4.2 is in the repositories.

sudo apt-get install nexuiz nexuiz-music

You must have desktop effects turned off (System -> System Settings -> Desktop). There are a few other problems. See the Nexuiz forums. Some recommend running from a shell:

sudo ./nexuiz-linux-glx.sh

or

sudo ./nexuiz-linux-sdl.sh

 • A 35 map community pack is available here. To install, extract the map pack to /home/username/.nexuiz/data (or ~/.nexuiz/data ).

UrbanTerror

UrbanTerror is a multiplayer first person shooter action game. It uses the open-source quake 3 engine and features many real weapons and free-to-use servers for multi-player functionality. See the Installation instructions at the website.

 • Alternative installation with a script:
 • After downloading the script open Terminal into your download directory then make the script executable with the following command:
sudo chmod +x urt40-linux-installer.sh
 • Now double click on the script to execute and follow the directions
 • The install will take a while, as the script executes a download of the necessary files which are about 541MB
 • After the install you will have a nice UrbanTerror icon on your desktop (unless you installed as root)

Spring

The Spring Project is a scripting engine platform to develop and play free multiplayer games such as Star Wars Imperial Winter and Complete Annihilation. See these installation instructions for adding the repository, then installing as a package.

PlaneShift

PlaneShift is a promising free full-immersion online fantasy game (MMPORG). Client downloads and patches are available here.

 • Make the downloaded binary installation file executable:
cd /directory_where_downloaded
chmod +x PlaneShift-v.0.42-x64.bin
 • Run the executable binary as root (this must be done from the command line Terminal):
sudo ./PlaneShift-v.0.42-x64.bin
 • Follow the instructions for installation. When prompted whether to manually set permissions, answer "no."
 • During installation, most users have recommended installing this game to your /home directory as a single user installation, instead of to /opt for all users. This avoids permissions problems. I was able to install to /opt, but it takes some effort.
 • Make sure your user belongs to the games group:
System -> User Manager -> user -> Groups -> check games
 • Download the updater patch psupdaterlinux64.zip and unzip it to your download directory.
 • Run the updater as root:
chmod +x psupdater
chmod +x psupdater.bin
sudo ./psupdater
Applications -> Lost & Found -> Client and Setup

To run it from the menu, I had to edit the menu entries by checking the box: "Run in terminal." Alternatively, run it from the command-line Terminal:

sudo /opt/PlaneShift/pssetup
sudo /opt/PlaneShift/psclient

Notes: This game ran very slowly for me on a 32-bit installation with a DSL connection and I gave up. The 64-bit installation worked better, but there were still many freezes. This is a game very much in development, and is still in alpha stage.

PrBoom - the classic Doom2 game

PrBoom is a free open source port of the original first person shooter action game, Doom.

sudo apt-get install prboom freedoom timidity timidity-interfaces-extra

There are thousands of extra maps (Wads) available for this game. It is easiest to keep a directory for your wads in your home directory:

mkdir /home/user/wads

Place your doom2.wad, tnt.wad, or plutonia.wad (from your original game) into this folder. If you don't have one, you can copy the Freedom version of doom2.wad from /usr/share/games/freedoom into this folder. Place any new .wad's you have downloaded from the Internet into this folder as well. Then run the game using both the original iwad map as well as your new .wad map (you will only see the new map).

prboom -iwad /home/user/wads/doom2.wad -file /home/user/wads/new_wad.wad

Note: Only doom2.wad, tnt.wad, or plutonia.wad can be used as an iwad. You must have one of these in addition to any new wad you wish to use. When in doubt, use doom2.wad.

Note: this game can also be installed using Applications -> Add/Remove Software -> Games as Freedoom, but you must also install timidity and timidity-interfaces-extra.

Wing Commander Privateer

The Linux version of this free version of Wing Commander can be downloaded as a binary here.

Aplikacione për Grafikë dhe Video

Aplikacionet për grafikë dhe video ju lejojnë të editoni fotot tuaja të preferuara, të krijoni vizatime mahnitëse 3D, ose profesionalisht të editoni videot dhe filmat tuaj.

Kino (Paketë për editim jo linear të videove)

Kino është paketë e bazuar në GUI gjerësisht e përdorur për editim jo-linear të videove në Linux.

 sudo apt-get install kino mjpegtools

Cinelerra (Paketë për editim jo linear të videove)

Verzioni Komunitar Cinelerra është një paketë komplete open source e nivelit të lartë, derivat i një sistemi të ngjashëm komercial. Ndiqe udhëzimin për instalim në Ubuntu Intrepid].

KdenLive (Jo-lineare Video Editing Suite për KDE)

Kdenlive GUI është një bazë jo-linear video editing suite për KDE në bazë të FFmpeg dhe video të MLT kornizë. Është optimised për KDE 4.

 sudo prirur-get install kdenlive mjpegtools

Tej (Diagram editor)

tej lirë është një burim të hapur GTK bazë diagram program për krijimin Gnome. Ajo është e ngjashme me Visio.

 sudo prirur-get install tej

Kivio (Diagram editor)

Kivio është me burim të hapur, të rrjedhin statut grafik dhe krijimin e programit që është pjesë e KOffice Suite për KDE. Ajo mbështet stencils tej.

 sudo prirur-get install kivio

GIMP (Image manipulator)

Gimp është një e fuqishme, me tipare të plotë, pa burim të hapur dhe grafika image editor, të ngjashme me Adobe Photoshop.

 sudo prirur-get install gimp

Ka një sërë brushes ekstra, palettes, dhe për gradients e GIMP.

 sudo prirur-get install gimp-dhënave ekstra -

Inkscape vector Illustrator

Inkscape vector Illustrator është me burim të hapur, duke tërhequr të ngjashme me programin dhe Illustrator CorelDraw.

 sudo prirur-get install inkscape

recordMyDesktop (Desktop Sesioni incizim)

recordMyDesktop desktop incizim është një gjë e dobishme, e cila ka dy pyGTK dhe një pyQT4 GUI frontends dispozicion. Regjistrimet janë ruajtur në Theora video / Vorbis audio files. Për të instaluar:

 sudo prirur-get install recordmydesktop

Stambollit (Desktop Sesioni incizim)

Stamboll është një desktop recorder për Gnome desktop. Ajo regjistrat tuaj në një sesion të ZQM Theora video file.

 sudo prirur-get install Stamboll

Kapsallit (Prezantim Editor)

kapsallit është një burim të hapur dhe paraqitje tutorial editor. Kjo ju lejon të kapur screenshots dhe t'i përdorë ato për prezantime.

 sudo prirur-get install kapsallit

Digikam (Photo organizatori)

Digikam është një burim të hapur digital photo organizatori dhe redaktor. Install it:

 sudo prirur-get install digikam kipi-plugins digikam-doc

Google Picasa (Photo organizatori)

Google Picasa është një foto-editor dhe organizatori i ngjashëm me Digikam. Kjo i lejon të një Ngarkimet Google web server për shkëmbimin online. Për më shumë informacion, shih Picasa për Linux PMSh. Një vetë-instalimit. Debutuese fotografi është në dispozicion në # picasa27 downloads Picasa 2,7.

Camorama (Web Cam)

Camorama është thjeshtë një GTK bazë (dmth. Gnome bazë) interfejsit webcams për përdorimin e v4l (video per linux) shoferët.

 sudo prirur-get install camorama

Internet Applications

Internet applications enable you to make full use of your Internet connection. Web browsers, Email clients, Instant Messengers, and more are included in this category.

Web Browsers

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox is the ubiquitous web browser. Based on open source components, it is trademarked and cannot be altered or re-distributed with any change that involves the name or trademarks. Install the current version:

sudo apt-get install firefox
Firefox Plug-ins
Adblock plug-in (block ads in a web page)

Adblock Plus blocks ads that appear in web pages. You can subscribe to a free filter service, and can add ads to block with a single click.

sudo apt-get install mozilla-firefox-adblock
 • You can also add this extension from Firefox -> Tools -> Add-ons -> Get Add-ons -> Browse All Add-ons. (This method will also ensure that automatic updates are installed by Firefox.)
Noscript plug-in (controls scripts)

The Noscript plugin is considered one of the most important security measures for browsing the Internet. Most viruses and trojans gain access to computers from the Internet through scripts. This plugin allows you to choose which scripts to allow and blocks the rest.

sudo apt-get install mozilla-noscript
 • You can also add this extension from Firefox -> Tools -> Add-ons -> Get Add-ons -> Browse All Add-ons. (This method will also ensure that automatic updates are installed by Firefox.)
User Agent Switcher plug-in for Firefox

The User Agent Switcher plugin allows a browser to masquerade as another browser, allowing (most of the time) browser-specific content to be displayed.

 • You can add this extension from Firefox -> Tools -> Add-ons -> Get Add-ons -> Browse All Add-ons. (This method will also ensure that automatic updates are installed by Firefox.)
Video Download Helper plug-in for Firefox

The Video Download Helper plugin allows the download of videos (including Flash videos) from sites like YouTube.

 • You can add this extension from Firefox -> Tools -> Add-ons -> Get Add-ons -> Browse All Add-ons. (This method will also ensure that automatic updates are installed by Firefox.)
Unplug Download Management

The UnPlug add-on lets you save video and audio which is embedded on a webpage.

 • You can add this extension from Firefox -> Tools -> Add-ons -> Get Add-ons -> Browse All Add-ons. (This method will also ensure that automatic updates are installed by Firefox.)
Adobe Acrobat Reader for Firefox Plug-in
sudo apt-get install acroread mozilla-acroread acroread-plugins
Adobe Flash Player for Firefox Plug-in

To install the official Adobe Flash plugin (Flash 10) for Firefox:

sudo apt-get install adobe-flashplugin
Gnash Plug-in (Open source Flash Player replacement)

Gnash is available in a 64-bit version as well as a 32-bit version. It is the open source replacement for Adobe Flashplayer.

sudo apt-get install gnash

After installing, change your web browser's Preferences -> Applications so that SWF and SPL files use Gnash.

Java Runtime Environment (JRE) for Firefox plug-in

This package also installs the Java Runtime Environment. (JRE is also installed when OpenOffice or ubuntu-restricted-extras is installed.)

sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin

Note: You must accept the license to use this product.

Kaffeine Plug-in for Firefox

This package also installs the Kaffeine player.

sudo apt-get install kaffeine-mozilla
MPlayer plug-in for Firefox

This package also installs MPlayer.

sudo apt-get install mozilla-mplayer
VLC plug-in for Firefox

This package also installs the VLC player.

sudo apt-get install mozilla-plugin-vlc
Helix player plug-in for Firefox

This package also installs the Helix player, which is the open source player that plays Real Player content in Linux.

sudo apt-get install mozilla-helix-player
FireFTP for Firefox

FireFTP is a Firefox extension for FTP transfers.

Firefox Widgets

IceCat

IceCat is Firefox distributed without the Mozilla trademark restrictions. It is endorsed by the Debian project (on which Ubuntu is based). It is formerly known as IceWeasel and is also known as IceApe Browser. Install the current version:

sudo apt-get install iceape-browser

SeaMonkey

SeaMonkey is an open-source integrated internet application suite (including web browser, IM (IRC) client, Email client, RSS/News reader, and web development tools). It is based on the same components as the Mozilla products and shares the trademark and branding restrictions. There are many plugins, similar to those for Thunderbird and Firefox. Install:

sudo apt-get install seamonkey

IceApe

IceApe is an open-source integrated internet application suite (including web browser, IM (IRC) client, Email client, RSS/News reader, and web development tools). It is based on the same components as the Mozilla product SeaMonkey, but has no restrictive trademark licensing, and is endorsed by the Debian project (on which Ubuntu is based). Install the current version:

sudo apt-get install iceape

Opera

Opera is a proprietary browser and internet suite (currently free on PCs) also used in some mobile devices and gaming consoles. It includes email, an address book, IRC chat, integrated BitTorrent, and webfeeds. A limited number of plugins are also available.

sudo apt-get install opera

Midori

Midori is a fast, lightweight web browser still in alpha development stage (and is not recommended for general usage). See the website for details.

sudo apt-get install midori

Download Managers

Downloader for X

Downloader for X is a GTK-based free-standing download manager utility. Still included in current repositories, the project appears dead. It is open-source, but does not have a GPL license.

sudo apt-get install d4x

Email Clients

Evolution

Evolution is the default Gnome-based email client in Ubuntu. If not installed:

sudo apt-get install evolution
Evolution and PGP

Email messages can be encrypted in PGP and sent by email using Evolution. See this tutorial for an example how to configure it.

KMail

KMail (Kontact Mail) is the default email client included with Kontact in KDE (Kubuntu). Kontact includes email, an address book, a calendar, reminders, pop-up notes, a link to the Akregator News/RSS reader, time-tracking, and more. Install:

sudo apt-get install kontact

Thunderbird

Mozilla Thunderbird is a licensed and trademarked free open-source email client that is compatible with Firefox. Install:

sudo apt-get install mozilla-thunderbird
Enigmail

Enigmail is an add-on to Thunderbird that allows you to easily encrypt your email using OpenPGP, which is included in the kernel by default. It also allows you to create and manage the encryption keys. Go the website and click "Download Now". Install:

Thunderbird -> Tools -> Add-ons -> Install -> select downloaded file
New Mail Icon for Thunderbird

"New Mail Icon" is an experimental tray add-on which notifes you of new mail. Download from the website. Install:

Thunderbird -> Tools -> Add-ons -> Install -> select downloaded file

Newsreaders

Akregator

Akregator is the default news/RSS reader included with Kubuntu (KDE). Usage instructions are found in the Handbook. Install:

sudo apt-get install akregator

RSSOwl

RSSOwl is a Java-based RSS | RDF | Atom Newsfeed Reader. These installation instructions only work with RSSOwl version 1_2_3.

In order to use the internal browser, install first the packages xulrunner and firefox , either via Synaptic Manager or by typing this command into Terminal:

sudo apt-get install firefox xulrunner

Change to your "opt" directory:

cd /opt

Download the tar.gz-archive into your opt directory:

sudo wget http://belnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/rssowl/rssowl_1_2_3_linux_bin.tar.gz

Extract the archive and remove the extracted file:

sudo tar zxvf ./rssowl_1_2_3_linux_bin.tar.gz && sudo rm ./rssowl_1_2_3_linux_bin.tar.gz

Make a startscript:

sudo nano /usr/bin/runRSSOwl.sh

and add the following lines to your starter-script file /usr/bin/runRSSOwl.sh

  export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/xulrunner
  export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
  cd /opt/rssowl_1_2_3_linux_bin
  ./run.sh

Make the startscript executable:

sudo chmod u+x /usr/bin/runRSSOwl.sh

Now you always can start RSSOwl:

runRSSOwl.sh

After having started the application "RSSOwl":

Go to --> View and enable "View Newstext in Browser".

Then go to --> Tools --> Preferences... --> General and enable in misc-section "Open any news automatically in browser".

Go to --> Tools --> Preferences... --> Browser and enter the path to the executable (my path was /usr/lib/firefox/firefox). Finally enable “use external browser” at the bottom.

Instant Messengers

Pidgin

Pidgin is an open source IM application. It is the default in the Ubuntu (Gnome) desktop. You can access multiple services with it.

sudo apt-get install pidgin

Kopete

Kopete is the default Instant Messenger application for Kubuntu. You can access multiple services with it. Install:

sudo apt-get install kopete
Kopete Styles

Additional styles for Kopete are available from KDE-look. Install from:

Kopete -> Settings -> Configure -> Chat Window -> Style -> Get New...
GoogleTalk on Kopete

Kopete can be configured to work with GoogleTalk Instant Messaging (but not VOIP) using the Jabber protocol. See these GoogleTalk instructions.

Konversation (IRC client)

Konversation is the default Kubuntu Internet Relay Chat (IRC) client. It functions similar to the venerable mIRC. "A little less action and a little more Konversation." -- Elves Install:

sudo apt-get install konversation

aMSN

aMSN is an MSN Messenger utility that functions like the original client. It is not necessary if you use Pidgin. Install it:

sudo apt-get install amsn

To enable Drag-and-Drop capabilities to aMSN for easy file transfer see Ubuntu Geek.

Emesene

Emesene is an MSN messenger client that uses a simplified interface similar to the original client. It is not necessary if you use Pidgin. Install it:

sudo apt-get install emesene

Videoconferencing and VOIP

Videoconferencing and voice over Internet (VOIP) applications are merging into integrated applications. Most of these applications now allow placing calls to non-Internet based telephones for a small fee.

Ekiga

Formerly known as Gnomemeeting, Ekiga is a SIP compliant fully functional open source integrated VOIP and videoconferencing program.

sudo apt-get install ekiga

Skype

Skype is a proprietary integrated VOIP and video conferencing program similar to Ekiga.

sudo apt-get install skype
How to install Skype on a 64-bit system

The current version of Skype is for 32-bit systems. To use on a 64-bit system:

 • Install needed packages:
sudo apt-get install ia32-libs lib32asound2 libqt4-core libqt4-gui
 • Download the current Skype .deb package from the Skype website:
wget -O skype-install.deb http://www.skype.com/go/getskype-linux-ubuntu
 • Install the Skype .deb package:
sudo dpkg -i --force-architecture skype-install.deb
 • Start Skype:
Applications menu -> Internet -> Skype

Wengophone

Wengophone is an integrated VOIP and videoconferencing client available on many platforms. Wengophone was initially an open-source GPL-licensed package ('Wengophone Classic'). Both the Classic version (available as a .deb file) and the current proprietary binary version are available from the website. Wengophone Classic has been rebranded as QuteCom (but a new Linux version is not yet available there).

 • Install the Wengophone Classic version:
sudo apt-get install wengophone

Gizmo5

Gizmo5 is an Internet soft-phone application that uses the SIP protocol. It is similar to Skype and can be used for making cheap phone calls.

sudo apt-get install gizmo5

Asterisk VOIP PBX system

Asterisk is an enterprise-grade, free open source PBX and telephony system for VOIP.

sudo apt-get install asterisk

Kiax

Kiax is an open source ("limited" GPL) IAX (Inter-Asterisk eXchange) application. It is used for making VoIP calls from an Asterisk PBX.

sudo apt-get install kiax

Run from terminal with:

kiax

FTP Clients

You might wish to use a dedicated FTP client instead of the one in your browser.

Filezilla

Filezilla is the ubiquitous free open-source FTP client and server for all platforms.

sudo apt-get install filezilla

Filesharing / P2P

Do not share copyrighted material or content that is otherwise illegal to share.

Transmission (BitTorrent Client)

Transmission is the GTK-based default BitTorrent client in Ubuntu (Gnome).

sudo apt-get install transmission

KTorrent

KTorrent is the default BitTorrent client in Kubuntu. Install:

sudo apt-get install ktorrent

Be sure to have your firewall ports open (by default 6881 and 4444).

Azureus

Azureus is a Java-based BitTorrent client.

sudo apt-get install azureus

QTorrent

QTorrent is a PyQT-based BitTorrent Client that is supposed to be very fast.

QTorrent

Apollon (P2P Filesharing)

Apollon is an older BitTorrent client oriented towards KDE. It uses plugins for compatibility with multiple networks.

sudo apt-get install apollon gift

MLDonkey (P2P eMule/eDonkey2000)

MLDonkey is a P2P file sharing program (and network) that is able to use different network protocols. To install the MLDonkey core server, follow these instructions.

MLDonkey GUI frontends
 • Install the Gnome GUI frontend for MLDonkey:
sudo apt-get install mldonkey-gui
sudo apt-get install kmldonkey

Privacy

PGP (Message Encryption)

PGP (OpenPGP and GnuPGP) is a tool to encrypt your messages (such as email) to be unlocked only by someone who has a key to unlock it.

Seahorse

Seahorse is the GUI for Gnome to manage the key pairs and other options of GnuPGP. It can also manage your SSH keys. For more info see this tutorial. Run:

Applications -> Accessories --> Passwords and Encryption Keys

Tor (Network Privacy)

Tor is a project to allow privacy while using the Internet and limit usage tracking. Install:

sudo apt-get install tor privoxy

then see the installation guide.

Tor GUIs

There are two main GUIs for Tor.

 • Vidalia is a cross-platform Qt-based GUI for Tor. See these instructions to install it.
 • TorK is the KDE interface, used in Kubuntu, but which can run in Ubuntu (Gnome) as well.
sudo apt-get install tork

In addition, a Torbutton is available for Firefox, which toggles Tor usage. Install as a Firefox add-on or:

sudo apt-get install torbutton-extension

Multimedia Applications

Multimedia applications include music and video playback, CD and DVD playback and recording, and Internet TV as well as "terrestrial" (i.e. broadcast, satellite, and cable) TV viewing on your computer. Here is a nice review of some of the applications that enables conversion and handling of these types of files.

CDs and DVDs

DVD Playback Capability

To play encrypted DVDs, the libdvdcss2 package is essential. libdvdcss2 is a simple library designed for accessing DVDs like a block device without having to bother about the decryption. More information about this package can be found at VideoLAN.

 • You can install libdvdcss2 as a 64-bit .deb package without installing the Medibuntu repositories:
wget -c http://packages.medibuntu.org/pool/free/libd/libdvdcss/libdvdcss2_1.2.10-0.2medibuntu1_amd64.deb
sudo dpkg -i libdvdcss2_1.2.10-0.2medibuntu1_amd64.deb
or a 32-bit .deb package:
wget -c http://packages.medibuntu.org/pool/free/libd/libdvdcss/libdvdcss2_1.2.10-0.2medibuntu1_i386.deb
sudo dpkg -i libdvdcss2_1.2.10-0.2medibuntu1_i386.deb
 • You can also use guidelines provided at Medibuntu. This will install the Medibuntu repositories on your system and then install the libdvdcss2 package:
sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/jaunty.list --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install medibuntu-keyring
sudo apt-get update
sudo apt-get install libdvdcss2
You can also install 32 bit or 64 bit Windows multimedia codecs (if you haven't already done so using ubuntu-restricted-extras):
sudo apt-get install w32codecs
or
sudo apt-get install w64codecs
 • Instead of downloading directly from Medibuntu, you could also use the script included with the libdvdread4 package to download and install libdvdcss2:
sudo apt-get install libdvdread4
sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh

K9copy DVD-Ripper

K9copy is the free open source DVD backup, copying, compression, and authoring utility that requires libdvdcss. For other info, see this or this guide. You can also easily create MPEG-4 videos with this utility.

sudo apt-get install k9copy

dvd::rip

dvd::rip is a DVD backup/copy program, written in GTK-based perl, that uses the transcode video/audio processing and conversion tools. See the website for installation and official documentation. For other info, see this dvd::rip tutorial.

DVD Fab DVD Ripper

DVD Fab is the favoured DVD backup tool for today's DVD encryption methods. It must be run in Wine (since it is a Windows application). It comes as a fully featured 30-day trial, but see these instructions for fine-tuning the trial period.

Handbrake

Handbrake is a GPL-licenced open source tool for converting DVD to MPEG-4 (iPod format) that is an alternative to k9copy. A self-installing .deb file is available from the website for download.

FFMPEG video / audio conversion

FFMPEG is the swiss-army knife of video and audio format conversion. It succeeds when no other program can. It is free and open source. If it not yet installed on your system as part of another package (it is used by many video/audio editors), then install it:

sudo apt-get install ffmpeg

Example: To convert a saved Flash video (.flv) to an MPEG-2 format playable on a DVD, convert:

ffmpeg -i samplevideo.flv -target ntsc-dvd samplevideo.mpg

Then use K3b (or Gnomebaker) to write the mpg file to a New DVD Data Project.

 • For PAL use -target pal-dvd. For widescreen, use -target film-dvd. For other conversion tips, see this forum. (Note: Most Flash video has very low resolution, with a screen size of 360x270, for example. You may see a slight diminishment in resolution if you wish to convert it to 720x480 (which is the NTSC standard size) or other screen size. You can keep the original screen size and resolution by omitting the -target parameter.) If your original file is 16:9 widescreen and you desire a 4:3 letterbox output for playing on an overscanned TV, you may need to pad the file so that the widescreen is not compressed (see this forum):
ffmpeg -i samplevideo.flv -target ntsc-dvd -s 648x364 -padleft 36 -padright 36 -padtop 58 -padbottom 58 samplevideo.mpg
 • You can also use the WinFF GUI and add the command (as above) as a "Preset," for subsequent use. For example:
Video converter (WinFF) -> Edit -> Presets ->
Preset Name: Letterbox -> Preset Label: 16:9 Widescreen to 4:3 Letterbox
Preset command: -target ntsc-dvd -s 648x364 -padleft 36 -padright 36 -padtop 58 -padbottom 58
Ouput file extension: mpg -> Category: DVD
-> Add/Update -> Save
 • To convert to MPEG-4 (mp4) files, use
ffmpeg -i samplevideo.flv outputvideo.mp4
 • FFMpeg requires that multiple restricted extra codecs be installed. This can be done in a single easy step from the command-line Terminal:
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras
FFMPEG GUI

WinFF is a free, GPL-licensed open source GUI frontend for FFMPEG. Install:

sudo apt-get install winff
Run:
Applications -> Multimedia -> Video converter (WinFF)
Join video segments

Individual video segments (MPEG-2, for example) can easily be joined:

cat samplevideo1.mpg samplevideo2.mpg samplevideo3.mpg > samplevideo123.mpg
You can then write the resulting MPEG-2 file to a DVD and play it in most DVD players.

Save any streaming Flash video

An easy way is to install the Video Download Helper plug-in for Firefox.

Otherwise, most Flash videos download to the /tmp directory while you watch the video, creating a randomly-named video file there (such as Flashuh4G6s). When you close the webpage, this file in the /tmp directory will be erased. After the entire video has downloaded, but before you close the webpage, copy that file (such as Flashuh4G6s) to your home directory (where it will not be erased). Of course, for this to work, you must change your Flash (or Gnash) settings to allow an unlimited buffer. While watching your Flash video, right click to bring up the Flash -> Settings window. Set the Buffer to "Unlimited."

Once you have copied the file, rename it appropriately with the .flv added to the filename. You can then watch it using VLC or Mplayer.

Here is another method that involves making a symbolic link.

Convert Flash video audio to mp3

Once you have downloaded flash video content (.flv) from the Internet (using the Video Download Helper plug-in for Firefox, for example), the audio component can be converted to an mp3 using this command (from the command line Terminal). (This will work for any type of video file, not just Flash.)

ffmpeg -i nameofvideoclip.flv -ab 160k -ac 2 -ar 44100 -vn nameoffile.mp3

where -i indicates the input, -ab indicates the bit rate (in this example 160kb/sec), -vn means no video ouput, -ac 2 means 2 channels, -ar 44100 indicates the sampling frequency. See FFMPEG docs for more info.

DVD Author

DVD author allows you to create menus and format your MPEG-2 videos onto a DVD disc so that you can play it in a commercial DVD player. DVD Author is a command line tool, but several GUI's exist. Install:

sudo apt-get install dvdauthor
QDVDAuthor

QDVDAuthor is a Qt-based GUI for DVD Author. Install:

sudo apt-get install qdvdauthor

Run:

Applications -> Multimedia -> QDVDAuthor

Follow instructions in the Quick-Start Guide:

QDVDAuthor -> Help -> Quick-Start Guide

For a tutorial on authoring DVDs, see this guide.

Gnomebaker (CD/DVD burner)

Gnomebaker is the default CD/DVD burning application for the Gnome desktop, installed by default in Ubuntu.

K3b (CD/DVD burner)

K3b (KDE Burn Baby Burn) is the default KDE CD and DVD burning utility included in Kubuntu, but can run well in Gnome. (Due to licensing requirements, mp3 capabilities must be installed separately as the libk3b3-mp3 package). Install:

sudo apt-get install k3b libk3b3-extracodecs

Ripper X CD Ripper/Encoder

Ripper X is a GTK-based (i.e. Gnome) open source utility to rip CD audio tracks to OGG, MP3, or FLAC formats. It supports CDDB lookups.

sudo apt-get install ripperx

Asunder CD Ripper/Encoder

Asunder is a GTK-based open source CD ripper/encoder which saves to Wav, MP3, OGG, FLAC, or WavPack. Self-installing .deb packages are available here.

Audex CD Ripper/Encoder

Audex is a port to KDE4 of the KAudioCreator package used in KDE 3. It can create output for LAME (MP3-compliant), OGG Vorbis (oggenc), FLAC and RIFF WAVE. It must be installed from source, currently (see the website).

EasyTag (ID3 Tag Editor)

EasyTag is an open-source GTK-based ID3 Tag Editor for mp3 and other file formats. Install:

sudo apt-get install easytag

Run:

Applications -> Sound & Video -> EasyTAG

Music Players

Rhythmbox

Rhythmbox is the default music player in Ubuntu (Gnome), relying on the Gstreamer framework.

Amarok

Amarok is the default music player in Kubuntu. Install:

sudo apt-get install amarok
Amarok themes

Amarok themes can be downloaded from KDE Look and installed.

 • Download the theme (ending in .tar.bz2) to your home directory (or chosen directory).
 • Amarok -> Settings -> Appearance -> Install New Style
 • Select the downloaded file.

Audacious

Audacious is a compact, fast music player that is a fork of XMMS. It resembles WinAmp and can use WinAmp and XMMS skins. It supports many plugins and is ideal for streaming content. Install:

sudo apt-get install audacious

You can switch switch between the "PulseAudio Output Plugin" and the "ALSA Output Plugin" under

Audacious -> Preferences -> Audio -> Current output plugin.

Banshee Music Player

Banshee is a Gstreamer, Mono and Gtk-based music player for Linux and Mac OS X. It supports multiple mp3 players (including the iPod).There are plugins for podcasts, internet radio, and more.

sudo apt-get install banshee

Exaile Music Manager and Player

Exaile is a GTK-based music player that supports many formats, incorporates a Shoutcast directory, a plugin for iPod, Last.FM support, tabbed playlists, and other features. Install:

sudo apt-get install exaile

Songbird Music Player

Songbird is an open source music player from Mozilla with an appearance meant to resemble iTunes. It is in current development and does not yet have full support for mp3 players (such as the iPod). It incorporates a Shoutcast internet radio interface. The current beta version can be downloaded from the website.

Video and Music Players

Most current video multimedia players play many video formats, including the Flash video .flv format.

MPlayer Multimedia Player

Mplayer is a video player with a wide range of formats supported (including RealMedia and Windows-codecs) and a wide variety of outputs.

sudo apt-get install mplayer
SMPlayer

SMPlayer is an enhanced frontend for MPlayer.

sudo apt-get install smplayer
Dump a video stream to disc

You can dump a video stream to disc using Mplayer:

mplayer -dumpstream streamurl

If you don't know the exact URL of the stream you wish to save, you can discover it from the webpage it is embedded in by using the Firefox add-on UnPlug. Do not save streams that are illegal to download.

VLC Multimedia Player

VLC is a cross-platform multimedia player that supports many formats without need for additional codecs. It can not only receive video streams (also see here to convert it to mp4), but can act as a server for video streams, as well. It is one of the only players that can view and backup almost any DVD format, no matter which copy protection is used. See these tips for using VLC to backup/rip encrypted DVDs.

sudo apt-get install vlc
Playing VCD on VLC

How to play VCDs: Open file, In the Open Disc dialogue, click at Disc tab and chosing VCD at disc type gives me this:

vcdx:///dev/hdd :audio-track=0

in the advanced options /dev/hdd is my CD-ROM drive, obviously. Remove x and change that to:

vcd:///dev/hdd :audio-track=0

Xine-UI Multimedia Player

Xine UI is a multimedia player based, of course, on the xine platform. It can also play streamed video from the Internet and supports most formats, including some uncommon ones.

 sudo apt-get install xine-ui

Kaffeine Video Player

Kaffeine is the default video player in Kubuntu. Install:

sudo apt-get install kaffeine

RealPlayer 11 Multimedia Player

The Linux Realplayer is actually based on the open-source Helix player. Helix itself can be installed as a package easily (read Helix plug-in) and used instead of Realplayer. These instructions are to install the proprietary version of RealPlayer only.

Download Real Player official linux player

Open a terminal and cd to the directory you have downloaded realplayer's .bin file. Then issue the following commands

chmod +x RealPlayer11GOLD.bin
sudo ./RealPlayer11GOLD.bin

When it asks for installation path enter /usr/local/RealPlayer

For all other questions just choose default by pressing enter.

If you have installed mozilla-mplayer package you will need to delete the mplayer firefox plugin for real player videos. Other wise all real player files will open with mplayer. For that please do this

cd /usr/lib/firefox/plugins
sudo rm mplayerplug-in-rm.*

Please remember to restart firefox and when ever you click on a real player video choose the option open with and use /usr/bin/realplay

Internet TV

Miro Player

Miro Player (formerly Democracy TV Player) is an open-source Internet TV and video player that allows you to watch Internet TV and videos. Unlike other video players, it contains a structured guide that includes more than 2500 channels, has built-in BitTorrent, and has features that can automatically save videos, such as from YouTube.

sudo apt-get install miro

Myth TV

See MythTV

Sopcast Internet TV

Sopcast is an interface to play live P2P video streams through the VLC media player. Install VLC first. This is a Chinese program and most content is hosted in China and may not be legal in your area. Please consult local regulations.

Download:

wget http://sopcast-player.googlecode.com/files/sopcast-player_0.2.1-1_i386.deb

(replace the i386 with amd64 if you have a 64-bit system).

Install:

sudo dpkg -i sopcast-player_0.2.1-1_i386.deb

Run:

Applications->Internet->SopCast Player

Zattoo

Zattoo is a free Internet TV player that allows you to watch terrestrial television from various countries in Europe. See the Zattoo Download page for further instructions on installation. For screenshots and an alternate installation guide, see this UbuntuGeek guide.

 • Install dependencies first:
sudo apt-get install libgtkglext1 adobe-flashplugin
 wget http://zattoo.com/release/download.php
 • Install the downloaded .deb package:
sudo dpkg -i *.deb
 • Run Zattoo:
K -> Application -> Multimedia -> Zattoo Player
Note: you have to register for a free account when the player starts.

Media Centers and PVR (Personal Video Recorder)

There are a number of open-source Media Centers for Linux, some of which include personal video recorder functions. For a full list of open-source media centers, see this guide.

MythTV

MythTV is a media center with PVR (personal video recorder) for retrieving, recording, and playing broadcast and Internet TV and other multimedia content. It has many options and plugins for expansion. To be useful, you will need a compatible TV tuner card. For setup tips, see this guide. Install:

sudo apt-get install mythtv

Mythbuntu

Mythbuntu is an integrated Ubuntu (Xubuntu) desktop optimised for MythTV usage. In can be used instead of adding MythTV to a Ubuntu desktop.

XBMC

XBMC is a free, mature, open-source cross-platform media center. It does not have a PVR capability nor as many functions as MythTV, but has a very nice interface.

deb http://ppa.launchpad.net/team-xbmc-intrepid/ubuntu intrepid main
deb-src http://ppa.launchpad.net/team-xbmc-intrepid/ubuntu intrepid main
 • Install:
sudo apt-get update
sudo apt-get install xbmc

Boxee

Boxee is an XBMC-like open source package to allow streaming video over the Internet, including from YouTube and other sites. It is a fork of XBMC, and is still in alpha development and testing stage. It is currently available for 32-bit systems only, and recommended for Hardy. A current version is anticipated soon. (Note: Boxee does not run Netflix on Linux, despite their ads). See these download instructions.

Elisa

Elisa is a cross-platform media center that uses the Gstreamer multimedia framework. Commercial plugins are available from Fluendo. It supports PVR and Music Jukebox . Install:

sudo apt-get install elisa

LinuxMCE

See LinuxMCE.

Multimedia Servers

MPD Multimedia Playing Server

MPD is a music server meant for LAN usage. It can be controlled from remote clients. It can also stream internet streams.

TiMidity++ MIDI Sound Server

TiMidity is a MIDI software synthesizer required by several games and other MIDI-dependent applications.

sudo apt-get install timidity

uShare UPnP A/V Media Server

uShare is a UPnP media server compatible with the Xbox360 and PS3.

sudo apt-get install ushare

Also see: How-to: Run uShare at Startup.

Multimedia Encoders

SOX (encodes/decodes audio)

SoX is a somewhat confusing command-line utility to convert audio formats. See this usage guide. Install:

sudo apt-get install sox

Run:

sox

Internet Radio

Last FM

LastFM is a service for sharing music recommendations and individual radio streams. It is included as an option in Amarok, or can be installed separately:

sudo apt-get install lastfm

Shoutcast Internet Radio

Shoutcast is the first and last free mp3 streaming service. Hundreds of radio streams can be played through Amarok, Audacious, or other multimedia player. Simply associate the .pls streams with your favourite player (Audacious or XMMS2 recommended).

StreamTuner Stream Directory Browser

StreamTuner lists streams available on the Internet through a GTK-based interface. It lists Shoutcast and Live365 streams, among others. Install:

sudo apt-get install streamtuner

BBC program recording

 • get_iplayer allows BBC streams (through their iplayer service) for UK users, as well as Hulu streams for US users, to be recorded to mp4, wav and mp3 files (depending on content). See the website for usage.
 • iPlayer can be run in Wine using these instructions.

Home Automation / Home Theater / Home Security

Complete Systems

Linux MCE (Media Center Edition)

LinuxMCE is an integrated home theater/home security/home automation/telephone PBX/intercom system for your home. It incorporates MythTV, Pluto home automation, Motion security surveillance, Asterisk PBX, VDR video disk recorder, and other home automation/security/theater packages in an integrated platform. It is available in 32 and 64 bit versions. LinuxMCE can run either as a standalone Home Theater PC or can co-ordinate a fully networked home, using the networking capabilities that are intrinsically part of the Kubuntu Linux OS. For more info see the LinuxMCE website.

The most recent stable version runs on Kubuntu 7.10 (Gutsy). An alpha version for Kubuntu 8.10 (Intrepid) has been released, and the full version is anticipated soon. LinuxMCE can be installed at the same time as the Kubuntu OS (on a new PC with an nVidia graphics card), with a single DVD installation. Alternatively, Kubuntu can be installed first and LinuxMCE then installed from a 2 CD installation.

Home Security

Zoneminder surveillance system

Zoneminder manages surveillance cameras and stores images on the hard disk. Images can be viewed using a (LAMP) server remotely. X10 devices can be triggered using built-in perl scripts. For more info see the Zoneminder website.

Install:

sudo apt-get install zoneminder ffmpeg
Myth Zoneminder

MythZoneminder allows you to view your security cameras through Myth TV, essentially. It is a plugin that interfaces the two packages Zoneminder (which must be working on your system) and Myth TV (which must also be working.) See the installation instructions.

It can be found in Synaptic as the mythzoneminder package.

sudo apt-get install mythzoneminder

Productivity Applications

Office Suites

Open Office

Open Office is installed by default in Ubuntu, with Writer (Word equivalent), Presentation (PowerPoint equivalent), Calc spreadsheet (Excel equivalent), and Base relational database (Access equivalent).

Open Word 2007 Documents in Open Office

The latest edition of OpenOffice opens .docx (i.e. Word 2007) documents by default.

KOffice

The KOffice suite is part of the KDE project and is mean to provide the capabilities of the OpenOffice suite without the licensing restrictions of OpenOffice. It can be used in any version of Ubuntu. Install:

sudo apt-get install koffice

AbiWord

AbiWord is a fast, collaboration-enabled word processor. For the most current version see the AbiWord web site. To install from the repositories:

sudo apt-get install abiword

Personal Information Managers

Kontact Personal Information Manager

Kontact is the default PIM included with Kubuntu. Kontact includes email, an address book, a calendar, reminders, pop-up notes, a link to the Akregator News/RSS reader, time-tracking, and more. Its many functions resemble MS-Outlook. Through connectors it interfaces with many groupware servers (such as Kolab and eGroupware). Install:

sudo apt-get install kontact

Mozilla Sunbird (Calendar)

Sunbird is a group calendaring project that interfaces with Thunderbird and Firefox.

sudo apt-get install sunbird
 • A related package known as SeaMonkey Calendar can also be installed.
sudo apt-get install mozilla-calendar

BasKet Note Pads

BasKet Note Pads is a personal note-taking application that resides on your computer and can be used for creating "to-do" lists. It is great for centralising your thoughts in one place. Install it:

sudo apt-get install basket

Planner (Project planning & management)

Planner is an MS-Project-like planning and management tool.

sudo apt-get install planner

Time Tracker

You can keep track how long you use an application with TimeTracker. Keep records for billing or simply limit your Internet usage.

Financial Software

GnuCash (Personal Finance Management)

GnuCash is a free, open source GPL-licensed personal finance manager that uses double entry accounting like professional accountants. It is GTK-based (Gnome 2). The current version can be installed from source files (see the website for installation instructions), or the package version can be installed:

Applications -> Add/Remove Programs -> Office -> GnuCash Finance Management

or from the command-line terminal:

sudo apt-get install gnucash

KMyMoney (Personal Finance Management)

KMyMoney is a personal finance manager that uses double entry accounting, the method professional accountants use. It is similar to MS-MyMoney and Intuit QuickBooks. It is designed for the KDE desktop. Install:

Applications -> Add/Remove Programs -> Office -> KMyMoney

or from the command-line terminal:

sudo apt-get install kmymoney2

Moneydance (Personal Finance Management)

Moneydance is a commercial cross-platform Java-based personal finance manager similar to KMyMoney that sells for $40 per license.

SQL-Ledger (Enterprise Finance Management)

SQL-Ledger ERP is a free, open-source, platform independent double-accounting-method system and enterprise resource planner (inventory, work and purchase orders, taxes, etc.) that uses the MySQL database. It uses a web browser for an interface and be accessed remotely. It is extremely comprehensive and is available in many languages. Install:

sudo apt-get install sql-ledger

WebERP (Enterprise Finance Management)

WebERP is a free, open-source enterprise resource planner and accounting suite similar to SQL-Ledger that uses a web browser as an interface. It runs on the LAMP server. It is somewhat difficult to implement and use, but conforms to strict accounting guidelines. Set up your LAMP server first, then install using the web site instructions.

Phreebooks (Enterprise Finance Management)

Phreebooks is a free open-source enterprise resource planner and accounting suite similar to WebERP. It also runs on a LAMP server. It is in active development in 2008. A demo is available at the website.

Quasar (Enterprise Finance Management)

Quasar is a proprietary Linux-based accounting suite similar to Quickbooks. For a single user without point-of-sale or networking needs, it is free. For other users it costs CA$500 per seat. An installer for KDE-based systems is here.

Groupware

Groupware solutions include shared calendars, group email servers, groups address lists, group projects, and internal messaging. They require (one or more) servers with LAMP or similar server stacks.

Groupware Servers

Groupware servers are meant to operate on a server platform. You must install the server version of Ubuntu/Ubuntu first. Read Servers.

Kolab

Kolab is the most comprehensive open-source groupware solution available and is distributed as a multi-platform solution. (It integrates easily with both Ubuntu (including Evolution) and KDE/Kubuntu (including Kontact).) It is free and open source with a GPL license (unlike other groupware solutions), yet enterprise support is also available. It is scalable to large organizations and is Outlook (MS-Exchange) and Mozilla compatible. This is a German package, however, and documentation in English is limited, which can make installation challenging. The Kolab website provides its own instructions for installation from source (currently v. 2.2). In brief:

 • Install the compiler and other necessary stuff:
sudo apt-get install build-essential
 • Make a directory for the Kolab installation and make it universally accessible:
sudo cd /
sudo mkdir /kolab
sudo chmod 777 /kolab
 • Optional: If you wish to mount kolab in its own partition, then create a new partition (using Gparted, for example). Figure out the device name of your extra partition:
fdisk -l
It should be something like /dev/sda3.
Mount /dev/sda3 (or whatever your partition is) as /kolab by editing /etc/fstab:
sudo nano /etc/fstab
and adding the line:
/dev/sda3 /kolab ext3 defaults,rw 0 0
then reboot and make sure there are no errors.
 • Make a directory into which to download kolab:
mkdir /kolabtmp
 • Download all the current Kolab files:
cd /kolabtmp
wget -r -l1 -nd --no-parent http://ftp.gwdg.de/pub/linux/kolab/server/beta/kolab-server-2.2.1-beta-1/ix86-debian4.0
 • Install Kolab (as root using sudo -s):
sudo -s
sh install-kolab.sh 2>&1 | tee kolab-install.log
 • Reboot your system.
 • Stop Kolab services and run the configuration utility:
sudo /kolab/bin/openpkg rc all stop
sudo /kolab/sbin/kolab_bootstrap -b
Obviously, you should know all your details, such as your fully qualified host name, domain details, etc., before doing this step. If you are not familiar with OpenLDAPand LDAP basics, you should learn about it, as Kolab uses the slapd OpenLDAP server daemon.
 • Restart all Kolab services:
sudo /kolab/bin/openpkg rc all start
 • Login to the web administrator interface using "manager" and the password you set at bootstrap configuration:
https://yourhost.yourdomain.name/admin
Kolab Debian package
 • There is an Ubuntu/Kubuntu/Debian package for Kolab (v. 2.1), but no support for it exists. In fact, it is due to be removed from the Debian packages because of this lack of support. The installation instructions are included below for reference, and if you have success installing from the package, please add the steps you took to make it work.
sudo apt-get install kolabd kolab-webadmin

To reconfigure setup after the original installation, stop all web services:

sudo /etc/init.d/apache2 stop
sudo /etc/init.d/kolabd stop
sudo /etc/init.d/kolab-cyrus stop
sudo /etc/init.d/postfix stop
sudo /etc/init.d/saslauthd stop
sudo /etc/init.d/slapd stop

and then start the Kolab bootstrap setup:

sudo kolab_bootstrap -b

and proceed with configuration for your server/domain.

Then restart all the services (e.g. sudo /etc/init.d apache2 start).

Notes: Kolab uses its own server components, and it is best to run Kolab on a dedicated server. However, it is possible to run other servers on the same machine, as long as you choose alternate ports if the server modules conflict.

Citadel

Citadel is a turn-key fully open source groupware solution (that is also Kolab compliant) with a structure rooted in bulletin-board systems, and is therefore user friendly. Installation instructions are found at the website.

eGroupware

eGroupware is a robust and stable free open source groupware solution (with GPL license) based on the LAMP stack (the default server stack included with Ubuntu Server) and the Postfix mail server (both of which should be installed first). There is a new version recently available, with a new corporate sponsor in Germany and a commercial enterprise version. Compatibility with many clients has been improved. Egroupware provides the easiest installation and quickest setup time of all groupware solutions. Much of the documentation for the current version, unfortunately, is not in English.

sudo apt-get install egroupware
Open-Xchange

Open-Xchange is a proprietary groupware solution (meant as an MS-Exchange replacement) that has released a "community edition" based on commercial versions. The latest .deb package is for Hardy Heron 8.04. It is compliant with many different types of clients, including Kontact, Outlook, and Palm PDAs. Installation instructions are at the website and are not trivial.

OpenGroupware

OpenGroupware is a groupware solution based on the postgreSQL database. There is an enterprise version and a limited open source version, and development appears to have been stagnant in 2008. Installation must be from source, as packages are very outdated. See the website for details.

Zarafa

Zarafa is the leading European MS-Exchange replacement/groupware solution. It is proprietary, but a GPL-licensed (except for trademarks) free open-source community edition was released in 2008. Download instructions are available from the website.

Zimbra

Zimbra is a proprietary groupware solution that offers an open source "community edition". Although currently free, the community edition is limited in features and does not have a GPL license. All submitted modifications and contributions become the property of Yahoo.

The latest version is for Hardy Heron 8.04 LTS and can be downloaded as a .tar.gz file from the website.

SugarCRM Server

SugarCRM is a commercial customer relationship management (CRM) platform and groupware server (sales, marketing, support, project management, calendaring) system with a community edition. It supports MySQL and MS SQL databases. For more info see SugarCRM Server Setup.

Groupware Clients

Many groupware solutions have connectors to interface with clients such as Kontact/KMail and Mozilla Thunderbird (or SeaMonkey).

Kontact Personal Information Manager

The Kontact Personal Information Manager, included in Ubuntu by default, interfaces with many groupware servers.

KDE Groupware Wizard

Kubuntu provides a wizard (script) to help clients (such as Kontact/Kmail) connect to a groupware server. Currently supported groupware servers are Kolab, eGroupware, SUSE Linux Openexchange, and Novell Groupwise.

Yahoo!zimbra Desktop in Ubuntu 8.04

Zimbra Desktop is a desktop that collaborates with Zimbra servers. For more info see Yahoo!zimbra Desktop Installation Guide.

Oracle Calendar Desktop Client

The Oracle Calendar Desktop Client is proprietary calendaring software for use with Oracle groupware/database systems.

Download Oracle Calendar Desktop Client:

wget http://www.k-state.edu/infotech/calendar/oracle-10-clients/DesktopClients/Linux/cal_linux_1011.tar.gz

Extract:

tar -xvf cal_linux_1011.tar.gz

Change into the extracted files directory:

cd OracleCalendar_inst/

Prepare the files:

mv cal_linux cal_linux.bak; cat cal_linux.bak | sed "s/export LD_ASSUME_KERNEL/#xport LD_ASSUME_KERNEL/" > cal_linux; rm cal_linux.bak

Change permissions:

chmod +x gui_install.sh cal_linux

Start the GUI installer:

sudo sh gui_install.sh

Wiki software

Wiki software allows an organization to have a manual that can be edited by a number of collaborators. Wikipedia is the best known example.

MediaWiki

MediaWiki is the free, open source server software that Wikipedia uses. It is scalable to very large uses. It runs on the LAMP server stack (which uses the MySQL database and is available as an installation option with the (K)ubuntu server), or it can be used with a postgreSQL database. Installation instructions are here.

Twiki

Twiki is an open source wiki engine used by many small to medium size companies internally. It has an active development team with multiple plugins. See the website for installation instructions.

TiddlyWiki

TiddlyWiki is an open source personal wiki. It is ideal for creating a list of things to do, note taking, or as a collaboration tool for a small team. It is a single HTML file that can reside on your computer or can even be uploaded to a web server and be used as a simple website. It is developed using a Firefox browser as an interface. Installation instructions are on the website.

Development

Kompozer Web Development Editor

Kompozer is a Gecko-based web authoring system that combines web page editing with web file management in a WYSIWYG manner. I supports XML, CSS, and JavaScript in an XUL architecture.

sudo apt-get install kompozer

Quanta Plus (Web IDE)

Quanta Plus is an integrated development environment integrated with the KDE desktop. It allows webpage development, database design, and XML design and scripting, for example, using multiple development tools. The latest stable version is 3.5, however, and integrates with the KDE 3.5 environment (Ubuntu Hardy Heron). You should therefore use Ubuntu Hardy Heron with this product. (There is also a commercial version (Quanta Gold), also oriented towards KDE 3).

sudo apt-get install quanta kompare kxsldbg cervisia

Netbeans IDE

Netbeans is a free open-source integrated development environment used to create applications using Ajax, Ruby, pHp, Groovy, Java, Javascript, C++, and other scripting tools.

sudo apt-get install netbeans

BlueFish Web Development Editor

BlueFish is a GTK-based (Gnome-oriented) editor to write websites, scripts and programming code. It supports perl, Python, pHp, CSS, XML, Java, Javascript, C, SQL, and other formats.

sudo apt-get install bluefish

Web Publishing

Drupal (Web content publishing)

Drupal is the leading open-source website creation and content collaboration tools. A modular approach to website building, from simple out-of-the-box websites to complex sites is possible with a short learning curve. Get more info on how to get started. Drupal requires a prior installation of a LAMP server stack.

Drupal is available as a package from Synaptic, or from the command-line terminal:

sudo apt-get install drupal5

Joomla (Web content publishing)

Joomla is a powerful open source website creation and content management tool that allows website creation for use in every arena from the simple to complex corporate environments. Info for beginners is a good place to start.

Scribus (Desktop publishing)

Scribus is an open-source package that provides professional-appearing desktop publishing.

sudo apt-get install scribus

Plone (Content Management System)

Plone is a free, open source (GPL-licensed) multi-platform content management system used by many large organizations around the world. It is available with an integrated installer here.

Science, Technology, and Engineering Applications

What .. you thought Ubuntu was just for play?

Health applications

WorldVistA (Enterprise Electronic Health Record)

WorldVistA is the largest and most robust CCHIT-approved electronic health record platform in the public domain. It is GPL licensed, is based on the US Veterans Administration health record system, and can be installed as an integrated database, server, and client system on Linux systems. (A Windows interface is available for networked Windows users.) Download and installation instructions are here.

 • A beta .deb package called Astronaut WorldVistA EHR (for clinics) is now available here. See this post for installation instructions.
wget http://superb-west.dl.sourceforge.net/sourceforge/worldvistaautoi/astronaut-wv-server-beta-0.6.3.deb
dpkg -i astronaut-wv-server-beta-0.6.3.deb

Mathematical solutions

Scilab, Octave, and Freemat are three open source solutions for solving complex mathematical equations.

Octave

Gnu Octave is a free, open source (GPL licensed) platform for solving linear and non-linear equations, similar to (and mostly compatible with) Matlab. It interfaces well with Gnuplot. For troubleshooting tips, see this thread. Install:

sudo apt-get install octave3.0

Also recommended:

sudo apt-get install libatlas3gf-base gnuplot qtoctave

Note: QTOctave is a GUI for Gnuplot or Easyplot 1.1, and and the ATLAS library is an algebra-software-optimization set of utilities.

EasyPlot 1.1 is an alternative to GnuPlot, with a version that can be used with QTOctave. It must be installed from source.

An older GUI for Octave/Gnuplot is qgfe (available as the package qgfe).

Freemat

Freemat is a free, open source (GPL licensed) platform for solving linear and non-linear equations, similar to (and mostly compatible with) Matlab. Install from Add/Remove Programs (Edutainment) or

sudo apt-get install freemat

Amateur Radio applications

Fldigi is a free, open-source (GPL) application for digital-mode amateur radio communications using a sound card. Enable "Community Maintained Software (universe)" in Software Sources; then install either from Add/Remove Programs under (Amateur Radio) or by typing

sudo apt-get install fldigi

Utilities

Utilities facilitate everyday tasks, such as keeping the clock up to date, archiving utilities, and more.

Archiving Utilities

BChunk

BChunk is a command-line utility that allows you to convert .cue and .bin files into an .iso file (so that they can be opened and manipulated in Ubuntu). Warning: If the bin/cue image has audio tracks, they will be lost.

Get BChunk

sudo apt-get install bchunk

To convert .cue and .bin files, navigate to the folder and run this command (replacing filenames with your own):

bchunk inputfilename.bin inputfilename.cue outputfilename.iso

After the file is converted into ISO you can mount it using:

sudo mount -o loop outputfilename.iso /media/output

Navigate to /media/output and you should see all the content there. You can then copy it anywhere.

To unmount:

sudo umount /media/output

HJSplit Files Joiner/Splitter

HJSplit for Linux (Java version).

 • Make sure you have Java Runtime Environment installed:
sudo apt-get install sun-java6-jre
 • Download the HJSplit JAR file:
wget http://www.freebyte.com/download/hjsplit/hjsplit_g.jar
 • Create the directory for HJSplit:
sudo mkdir /opt/hjsplit
 • Move the file to an appropriate directory:
sudo mv hjsplit_g.jar /opt/hjsplit/ 
 • Run:
cd /opt/hjsplit/ && java -jar hjsplit_g.jar 
Note: You could also make a terminal shortcut (menu item) in K Menu Editor.

Rar

Rar archives files into the proprietary .rar format.

sudo apt-get install rar

This application is a 40-day trial.

Unrar

Unrar extracts files archived with the proprietary .rar format. This application is free for noncommercial use. It is installed with the ubuntu-restricted-extras package. If not, install:

sudo apt-get install unrar

7-Zip

The open-source 7-Zip archive format was originally designed for Windows (and DOS) but is also available for Ubuntu. The GNU/Linux version of 7-Zip does not come with a GUI, but Ark can hook into 7-Zip to handle 7z archives. Install:

sudo apt-get install p7zip-full

Hard Drive Utilities

KDiskFree (Hard drive properties monitor)

KDiskFree is a KDE utility for monitoring free disk space, etc.

sudo apt-get install kdf

Clock Utilties

Screensavers

Menaxherët e Particioneve

==== GParted Partion Editor ====
Gparted është menaxher i particioneve i bazuar në Gnome që mund të përdoret edhe me KDE.

 • Kjo vegël punon më së miri si një LiveCD. Shkarko Gparted ISO Imazhin këtu. Ndiqni [https: / / help.ubuntu.com / komunitetit / BurningIsoHowto këto udhëzime] për të djegur ISO Imazhin në CD. Përdorni GParted LiveCD si menaxher të particioneve.
 • Ju gjithashtu mund të instaloni paketën:
sudo apt-get install gparted

QTParted Partition Manager

QTParted është një menaxher particionesh i bazuar në QT ende në zhvillim. Është i ngjashëm me Partiton Manager.

sudo apt-get install qtparted ntfsprogs

Network Monitors

There are two types of network monitors: those that monitor your own system's network settings and those that monitor network traffic. The latter includes security tools that can also be used as hackers tools. While we don't espouse the latter, it is worthwhile to know about these tools so you are aware of security risks to your network. A list of available tools is at Top Ubuntu Security Tools.

KSniffer

KSniffer is a network traffic analyzer for KDE. Install:

sudo apt-get install ksniffer

KNemo (Network interfaces monitor for systray)

KNemo is the network interface monitor for KDE 3. It is not compatible with KDE4.

sudo apt-get install knemo

Netstat

Netstat is the Linux command-line tool to monitor network status and functions. There are many usage parameters. See the manual for help.

netstat
Knetstats

Knetstats is the version for KDE 3.5's systray. A version for KDE 4 does not yet exist.

sudo apt-get install knetstats
Cacti Monitoring Server

Cacti is a complete, free open source network graphing solution designed to harness the power of RRDTool’s data storage and graphing functionality. Cacti provides a fast poller, advanced graph templating, multiple data acquisition methods, and user management features out of the box. It uses MySQL and PHP (part of the LAMP server stack). All of this is wrapped in an intuitive, easy to use interface that makes sense for LAN-sized installations up to complex networks with hundreds of devices. For more info see Cacti Server Setup.

Ubuntu System Administration

Automating Tasks

Tasks (cron events) can be automated/scheduled using a GUI interface.

System -> Administration -> Task Scheduler

Boot Menu

Login Menu settings

You can change the Login menu settings from the GUI interface:

System -> Administration -> Advanced -> Login Manager

You can choose an integrated theme or select individual components of the login screen/process.

GRUB boot manager settings

 • If you have multiple operating systems (OS) on your computer, you are likely using a GRUB boot manager to select which one to start at bootup. You can edit the options for GRUB from a GUI interface:
System -> Administration -> Advanced -> GRUB Editor
 • To edit the settings manually from the command line Terminal:
sudo nano /boot/grub/menu.lst

Default Applications

You can choose which program to use as your default program for a specific task.

System -> Administration -> Default Applications

Kill a process

Sometimes a program (or "process") just freezes. To "kill" (or end) the program/process:

System -> Administration -> System Monitor -> highlight the errant process -> Kill process

Enabling NUM LOCK On Startup

System -> Administration -> Keyboard & Mouse -> Keyboard ->"turn on Numlock on Startup"

System Backup and Recovery

Rsync

Rsync is the directory backup and transfer tool for Linux. It is installed by default in Ubuntu. It can provide any type of backup, and options are extensive. Several GUI frontends for Rsync are listed here.

GRsync

GRsync is a GTK-based GUI front-end for Rsync. Install:

sudo apt-get install grsync

Keep (Backup and Recovery)

Keep is a backup utility that was used in previous versions of Ubuntu. It has not been recently updated and is no longer included in Ubuntu by default. Install:

sudo apt-get install keep

Run:

 • System -> Keep (Backup System)
 • Backup:
Click "Add a Directory to Backup"
Select directories you wish to backup
Select a location to place the backup
Set how often you wish the backups to take place, and how long to keep them
Click "Backup Now"
Select the directory groups you wish to backup.
 • Recover:
Click "Restore a Backup"
Select the directory groups you wish to restore.

Partimage (Partition backup)

Partimage is a free open-source utility to back up an entire partition into an .iso image. It can be used across a network, as well. Install:

sudo apt-get install partimage


User Administration

 1. System -> Administration -> User Management -> Administrator Mode

Add New Users

 1. "New" button
 2. Change the "Login Name" to the desired username
 3. Click the "Passwords and Security" tab
 4. Enter the desired password

Modify Users

 1. Select the user you wish to modify
 2. Click the "Modify" button

Removing Users

 1. Select the user you wish to remove
 2. Click the "Delete" button

Change your user groups

It is quite often necessary to have extra privileges to do certain tasks. These privileges are assigned to your user by belonging to certain groups. The tasks are allowed to be performed by any user belonging to the group associated with that task.

Example: a "sudoer" is a user who can perform certain administative tasks, such as updating the system. To become a "sudoer" a user must belong to the "sudo" group.
Applications menu -> System -> User Manager -> user -> Groups --> check sudo

To become an administrator, you must belong to the adm, admin, and sudo groups. To be a virtualbox user, you must belong to the virtualbox group. To change printer settings you must belong to lpadmin. To use the cdrom, you must belong to cdrom. To use hot-pluggable devices, you must belong to plugdev. To share Samba folders (on a Windows-based network), you must belong to sambashare. To access NTFS files using the virtual filesystem fuse, you must belong to the fuse group. To use many games, you must belong to the games group. The list is long, and not always obvious.

Unfortunately, while this is the feature that gives Linux such a high-level of security, it can also take diligence to remember to add your user to certain groups. It is not uncommon for programs and functions on your system not to work merely because you don't have privileges to do so because you forgot to add your user to the appropriate group(s).

Of most importance, you must already be an administrator in order to change membership in groups. Therefore, if you create a new user and intend to give that user administrative privileges (by assigning the user to the administrative groups), you must do so from your original administrator account (the one you set up at installation) or from another administrative user account.

Timekpr (Parental controls)

Timekpr is a program to track and control the computer usage of user accounts.

 • If updating, remove any prior versions:
sudo dpkg --purge timekpr
deb http://ppa.launchpad.net/nedberg/ubuntu jaunty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/nedberg/ubuntu jaunty main
 • Install:
sudo apt-get install timekpr
When prompted which default display manager to use, select "gdm"
 • Start:
System -> Administration -> Timekpr Control Panel

Web content filtering

DansGuardian provides web filtering capability, similar to NetNanny. It is useful for limitng objectionable content in publicly accessible workstations, or for filtering objectionable content for younger users. It integrates with ClamAV, and uses several criteria for filtering websites (which is difficult to modify). It is used with Tinyproxy (best for individual users) or the Squid proxy (best for a network server). Install:

sudo apt-get install dansguardian tinyproxy
or
sudo apt-get install dansguardian squid

See these installation instructions for setup details. In brief,

 • Edit the dansguardian configuration file:
sudo nano /etc/dansguardian/dansguardian.conf
comment out the UNCONFIGURED line:
#UNCONFIGURED
If using tinyproxy instead of Squid, change the proxyport to 8888:
proxyport 8888
 • Reinstall dansguardian:
sudo apt-get install --reinstall dansguardian
 • Set your browser to use the localhost:8080 proxy. For example, in Firefox:
 • Firefox -> Edit -> Preferences -> Advanced -> Network -> Settings
 • Manual proxy configuration -> HTTP proxy: localhost -> Port: 8080

Working with Menus

Create an encrypted folder

With Ubuntu, you can create a folder whose contents are encrypted. See these instructions.

Printers

The new CUPS interface recognizes many printers. Specific printers not recognized can often be installed using instructions found at the Linux Foundation OpenPrinting database.

Add a Printer

System -> Administration -> Printing -> New Printer -> New Printer

Most of the time, your printer (if connected and turned on) will be detected automatically.

My network printer with its own IP address at 192.168.0.124 was correctly installed at

socket://192.168.0.124:9100.

You can also choose printers on a Windows system via Samba and other types of networked printers, in addition to directly connected printers.

Use CUPS web interface

From any web browser, go to the URL:

http://localhost:631

Create a symlink from a file to another location

ln -s /path/to/source /path/to/destination

If /path/to/destination require superuser rights, use:

sudo ln -s /path/to/source /path/to/destination

This is similar to, but more powerful than, creating Shortcuts, with which former Windows users may be familiar.

Assign a root password

To be able to log in as root directly, you must assign a root password. This can be done with:

sudo passwd root

Afterwards, you can use

su

to get a root prompt. You would then use the root password.

Puno me root pa e perdorur paswordin e root

Nese keni një password për root (ose nuk e dini) ju mund ta mbizotroni pa pasur privilegje të përdoruesit root nga terminali me anë të:

sudo -s
ose
sudo su
ose
sudo bash

Ju duhet të përdorni paswordin e juaj personal në vend të root paswordit.

Ju mund gjithashtu të bëheni përdorues në kompjuter duke shkruar:

sudo su <username>

Si të përdorësh menagjerin e Skedarëve si root

gksudo nautilus

Manually Mount and Unmount a device

To manually mount a device:

mount /dev/hda

replace /dev/hda with the location of the device.

To manually unmount a device:

umount /dev/hda

replace /dev/hda with the location of the device.

Windows Compatibility

Mounting NTFS Partitions (with read/write privileges)

Find out the name of your ntfs partition:

sudo fdisk -l

Method 1: In this example, the NTFS drive is listed by fdisk as /dev/sda2, but yours may differ.

Make a mount point for the drive:

sudo mkdir /media/WindowsNTFS

Edit fstab:

sudo nano /etc/fstab

Comment out the automatically added lines by Ubuntu installation:

#/dev/sda2 auto nouser,atime,noauto,rw,nodev,noexec,nosuid 0 0
#/dev/sda2 /mnt auto user,atime,noauto,rw,nodev,noexec,nosuid 0 0

and instead add the line:

/dev/sda2 /mnt/WindowsNTFS ntfs-3g quiet,defaults,rw 0 0

Note: There are many ways to mount the drive, depending on your needs. The fstab file controls this process. See How to edit and understand fstab and Intro to using fstab.

In this example, I indicated that the file system was an ntfs-3g filesystem, so did not use the auto option (which detects the filesystem automatically). I used rw to specify read/write privileges for all users, but umask=0 and umask=000 are accepted by some kernels.


Method 2: Edit fstab:

sudo nano /etc/fstab

When Ubuntu installation finishes, it mounts all ntfs partitions automatically with ntfsprogs, adding a line similar to the following to fstab:

UUID=8466268666267956 /media/sda1   ntfs  defaults,gid=46 0    1

Change this line to:

UUID=8466268666267956 /media/sda1   ntfs-3g  defaults,nls=utf8,locale=zh_CN.UTF-8,rw,gid=46 0    1

In this example, I have a Chinese-language Windows installation on my first partition, so I set the locale parameter (locale=zh_CN.UTF-8) so that my Chinese documents can display correctly. Setting rw (same as umask=0 or umask=000) lets me read/write the partition without sudo. gid=46 specifies that the drive will belong to the group of hot-pluggable devices (plugdev) and is not necessary unless your ntfs drive is a hot-pluggable one (such as an external USB drive). nls=utf8 is the default and is optional for most ntfs users, but there are other options for Chinese (and other specialized character-set users).

Mounting FAT32 Partitions

Follow the above instructions, but use vfat instead of ntfs-3g.

In other words, if you have made a mount point directory /mnt/WindowsFAT32 and your FAT32 drive is /dev/sda3, then edit the /etc/fstab file to include the line:

/dev/sda3 /mnt/WindowsFAT32 vfat quiet,defaults,rw 0 0

Synchronize clock to network time server

The Network Time Protocol (NTP) allows time synchronization of your computer to time servers on the Internet.To enable it:

 • Applications menu -> System Settings -> Date & Time
 • Check the "Set date and time automatically" option
 • Choose an ntp time server near you.

Hardware

CPU

Graphics Card

Install Latest Nvidia/ATI drivers

Upon initial installation and after the first reboot, you will be prompted whether to use the current proprietary nVidia drivers. If you wish to use them, follow the prompts.

Fix Intel 915 resolution problem

sudo apt-get install 915resolution
Screen Keeps Flickering

If you have an Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML card, your screen may flicker every 5-10 seconds. To prevent this:

 • System -> Administration -> Advanced -> Service Manager
 • Uncheck "Detect RANDR (monitor) changes"

Reconfigure xserver-xorg

sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

xorg.conf

Before installing any driver for ATI or nvidia, please make backup xorg.conf before following this method.

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /home/user

If you have edited this file but would like it to be automatically updated again, run the following command:

sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

If you want to try this xorg.conf after installing the driver, you must back up your xorg.conf as following. And then, edit /etc/X11/xorg.conf in text editor. Add or modify this xorg.conf sample.

xorg.conf for nvidia
 Section "Screen"
 Identifier "Default Screen"
 Device "Configured Video Device"
 Monitor "Configured Monitor"
 SubSection "Display"
 Depth 16
 Modes "1280x1024" "1024x768"
 Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
 EndSubSection

 Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
 Defaultdepth 24
 EndSection
 Section "Module"
 Load "glx"
 Load "GLcore"
 Load "v4l"
 EndSection
 Section "Device"
 Identifier "Configured Video Device"
 Boardname "vesa"
 Busid "PCI:1:0:0"
 Driver "nvidia"
 Screen 0
 EndSection
 
 Section "Device"
 Identifier "Device0"
 BoardName "Generic Geforce 5500"
 Driver "nvidia"
 Vendorname "NVIDIA Corporation"
 Option "DualHead" "1"
 Option "ShadowFB" "1"
 Option "FPScale" "1"
 Option "TwinView" "True"
 Option "TwinViewOrientation" "RightOf"
 Option "UseEdidFreqs" "True"
 Option "Metamodes" "1024x768,1024x768"
 Option "UseDisplayDevice" "DFP"
 EndSection
 
 Section "Device"
 Identifier "Videocard0"
 Driver "nv"
 VendorName "NVIDIA Corporation"
 BoardName "GeForce 7600 GT"
 EndSection
 
 Section "InputDevice"
 Identifier "Generic Keyboard"
 Driver "kbd"
 Option "XkbRules" "xorg"
 Option "XkbModel" "pc105"
 Option "XkbLayout" "us"
 EndSection

 Section "InputDevice"
 Identifier "Configured Mouse"
 Driver "mouse"
 EndSection
 Section "ServerLayout"
 Identifier "Default Layout"
 screen 0 "Default Screen" 0 0
 EndSection
 
 Section "Extensions"
 Option "Composite" "Enable"
 EndSection

Installation of ATI and nVidia Graphics drivers

nVidia Driver

If you have problems with nVidia drivers after upgrading, check this guide for solutions to common problems with nVidia.

 • Please make a backup of xorg.conf before following this method.

Install the nvidia-settings package:

 sudo apt-get install nvidia-settings

Download nVidia driver at http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us and place it at your home directory. After downloading, close all open windows and press <CTRL> <ALT> F1. Log in and enter password and then just connect to the internet. Press <ALT> F2, kill gdm or kdm season by entering sudo killall <your desktop manager>, example:

 sudo killall gdm   

Install the nvidia driver. Make sure you are in the nvidia driver directory. If you downloaded it and placed it on the Desktop, make sure to change directories first.

cd Desktop

To install it, enter /NVIDIA-Linux-x**-***.**-pkg1.run. For example, if you downloaded Nvidia version 173.80:

sudo sh NVIDIA-Linux-x86-173.80-pkg1.run

choose yes to any verbose response. After you are finished installing the driver, reboot your computer.

sudo reboot

ATI Driver

If you have problems with ATI drivers after upgrading, check this link for solutions to common problems with ATI.

Monitors / Displays

Turn off power saving

Even when on AC power, the power saver feature of Ubuntu sometimes changes the screen brightness to the battery setting on laptops. This is a problem with the ACPI power management module.

To access the Guidance Power Manager module, click on the power icon on the desktop taskbar.
Change the brightness setting for "Battery powered" to maximum.

You can also turn off power management settings (invoked when the computer is idle):

System -> Administration -> Display -> Power Control -> uncheck "Enable display power management"

Configure Dual Monitors with nVidia

 • Make sure that the nVidia driver has been installed and is functioning properly on your first screen. Also, make sure both monitors are connected.
 • Open the command-line terminal Konsole and type:
sudo nvidia-settings
 • Select "X Server Display Configuration".
 • You should see 3 boxes (2 if your card doesn't have an S-Video out). From here you can configure all of your card's outputs.
 • Check the "(Disabled)" box.
 • Select "Configure...".
 • The most common choice is TwinView. Select it.
 • Setup the desired screen resolutions and positions of your two active displays.
 • The new display will likely have resolution set to "Auto" to match your first. Change this if you wish.
 • Leave the first screen's position as "Absolute" and set your second display's position relative to that.
 • "Clone" means the same output on both.
 • Once you are satisfied with your settings, hit Apply to test them.
 • Note: if your displays are side-by-side, the kicker may extend across both screens as well as any maximized applications. This will be corrected when the X server is restarted.
 • If everything else is ok, hit "Save to X Configuration File". Now hit Ctrl+Alt+Backspace to restart X. You now have 2 screens!
 • (The NVIDIA X Server Settings application can be also found in K -> System Settings to change settings later, but this does not always work because settings need to be changed as the root user.)
 • Troubleshooting: if the X server fails to reload you can recover your old X configuration. In a terminal:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf.backup /etc/X11/xorg.conf

Hard Drives and USB Storage

Optical Drives

Printers & Scanners

The new CUPS interface recognizes many printers. Specific printers not recognized can often be installed using instructions found at the Linux Foundation OpenPrinting database.

Brother printers

Most Brother printers are auto-detected or can be installed directly from the CUPS interface. For information on a specific model, see the Linux OpenPrinting site.

Sound

Many programs require ALSA sound. If you are not hearing sound, try selecting ALSA as the default sound system:

System -> Administration -> System Settings -> Sound

Also check your program's preferences section to make sure ALSA is selected. This is necessary for many multimedia packages, for example.

Pulse Audio

Jaunty has Pulse Audio version 0.9.14 and Pulse Audio Volume control 0.97 in the repositories. On my system I had to install them:

sudo apt-get install pulseaudio pavucontrol padevchooser

I then had to enable my user to belong to the pulseaudio groups:

System -> User Manager -> user -> Groups ->
check pulse pulse-access and pulse-rt

Configure Pulse Audio:

System -> Settings -> PulseAudio Preferences Sound Audio preferences

I also had to set PulseAudio as my default sound system:

System -> System Settings -> Multimedia -> Device Preference
Note: Unfortunately, not all programs like PulseAudio. Many programs require special plugins for PulseAudio. YMMV. Pulse Audio still has many bugs. Installing PulseAudio disables ALSA for many soundcards. You may end up with no sound at all if you install PulseAudio. If this happens you may have to uninstall it.

Airport Express

Airport Express with Pulse Audio

The Airport Express (AEX) is a network device with an audio output jack that can be connected to speakers or an amplifier. You can stream audio over the network (wired or wirelessly) to (or from) this device.

These capabilities require the newest version 0.9.15 of Pulse Audio and Pulse Audio Volume Control 0.98, as well as pulseaudio-module-raop (for Airport Express). Instead of (or after) installing the default 0.9.14 packages from the Jaunty repositories, obtain them by adding the repositories from this Launchpad site:

deb http://ppa.launchpad.net/themuso/ppa/ubuntu jaunty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/themuso/ppa/ubuntu jaunty main
then download the GPG key here
and save it as themuso.gpg.
then install the repository key and update:
sudo apt-key add themuso.gpg
sudo apt-get update

then install:

sudo apt-get install pulseaudio pavucontrol paprefs padevchooser pulseaudio-module-raop

Then configure Pulse Audio:

Menu -> Settings -> PulseAudio Preferences Sound Audio preferences -> Network Access

and check both:

Make discoverable network sound devices available locally
Make discoverable Apple Airtunes devices available locally

Note: Make sure your firewall is not blocking ports 5353, 5000, and 6000.

My AEX is discovered, but I got no sound through it until I selected it as the default sink (output) from the PulseAudio Device Chooser.

K menu -> Multimedia -> PulseAudio Device Chooser -> Manager -> Devices -> Sinks
I then noted the name of my Airport Express device to be raop.Base-Station-e60157.local, so I entered that as the sink:
PulseAudio Device Chooser -> Default sink -> Other -> raop.Base-Station-e60157.local

Now, any devices (or multimedia players) setup to play through PulseAudio will play through the stereo attached to the Airport Express.

GSTransmit

GSTransmit is a tool to allow GStreamer-based utilities to stream output to an Apple AirTunes Device (such as the Airport Express), without using Pulse Audio. It is available as a self-installing .deb file from the website.

raop-client

Another method to stream audio to the Airport Express without Pulse Audio uses raop-client, a tool written in Ruby. See information here.

Airfoil

You can stream media from a PC running Windows or Mac OS X that is connected to an Airport Express network to your Ubuntu Linux desktop, using Airfoil. (Unfortunately you cannot send media output from Ubuntu to the Airport Express network, only receive from it.) This can be useful in a distributed multimedia system, for example, in which your Ubuntu PC is connected to a media center. You must be running Mono. You can download the .deb package at Rogue Amoeba. Installation instructions are at Rogue Amoeba Linux support.

Mice

Activate side-mouse-buttons in FireFox

Adding two lines to xorg.conf will activate side-mouse-buttons in FireFox.

 • This should work with most brands of the 5-button mouse. Here is a list of mice that worked with this instruction.
Logitech MX310
Logitech MX510
Logitech MX518
Logitech MX700
Logitech MX Revolution
Intellimouse Explorer (first edition)
Razer Copperhead
 • Backup X.org configuration file
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
 • Modify the X.org configuration file
kdesu kate /etc/X11/xorg.conf
 • Find the Input Device section for your mouse and add two lines as shown below.
 • You may also increase the number of buttons if your mouse has more than 7 -- just fix the rest of the section based upon the number of buttons.
Note: "back/forward", "wheel click" & "tilt left/right" all count as buttons
 • Change:
Section "InputDevice"
 Identifier "Configured Mouse"
 Driver "mouse"
 Option "CorePointer"
 Option "Device" "/dev/input/mice"
 Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
 Option "ZAxisMapping" "4 5" 
 Option "Emulate3Buttons"    "true"
EndSection
to:
Section "InputDevice"
 Identifier "Configured Mouse"
 Driver "mouse"
 Option "CorePointer"
 Option "Device" "/dev/input/mice"
 Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
 Option "ZAxisMapping" "4 5"
 Option "Emulate3Buttons" "true"
 Option "Buttons" "7"
 Option "ButtonMapping" "1 2 3 6 7"
EndSection

Touchpad

For Synaptics Touchpads:

sudo apt-get install gsynaptics

For more info, see the Ubuntu help wiki.

Remote Controls

LIRC (Infrared Remote Controls)

LIRC (Linux Infrared Control) allows you to use most infra-red remote controls. This can be installed from Applications -> Add/Remove Packages -> Settings -> Infrared Remote Control

or
sudo apt-get install lirc

Bluetooth

BlueZ is the package that allows Bluetooth connectivity in Ubuntu Linux. This package is included within the current kernel of Ubuntu. To add utilities to check whether your Bluetooth adapter's firmware is current, install:

sudo apt-get install bluez-utils bluez-firmware

then run

sudo dfutool

WiiMote

The Wiimote (Wii Remote Control) uses both Bluetooth and Infra-red technology. It communicates with Ubuntu Linux using the incorporated BlueZ Bluetooth drivers and/or LIRC drivers. (It can function with Bluetooth alone, however.) You will need a Bluetooth receiver on your PC (such as a Bluetooth USB stick or built-in Bluetooth receiver, for example). (Note: not all Bluetooth receivers will work with the Bluez drivers. Check this list or test yours first.)

 • Install the cwiid Wiimote controller package and the lswm Wiimote discovery package:
sudo apt-get install wminput lswm
 • Install the drivers (or just reboot):
modprobe uinput
Note: You can also add uinput to the modules files so it loads automatically at bootup:
sudo echo "uinput" >>/etc/modules

Run (while pressing button 1/2 on the Wiimote):

sudo wminput

For more info, and to learn how to enable the infra-red functions, see this guide.

USB

Wireless Cards

Atheros Cards

Atheros Wireless cards should work automatically with the new kernel by installing the proprietary driver. At installation, after the first reboot, you will be prompted whether to use the proprietary drivers.

It should no longer be necessary to install the following package:

sudo apt-get install madwifi-tools 

These instructions for the Atheros 802.11 b/g integrated card are here for reference only (or if you wish to install them manually instead):

madwifi-hal-0.10.5.6-current.tar.gz
 • Extract the files
 • Make sure your linux headers and build-essential packages are installed:
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
 • Unload any drivers already running.
sudo ifconfig ath0 down
sudo ifconfig wifi0 down
 • Change to the directory where you extracted the driver.
cd <directory_where_driver_unzipped>
 • From that directory, run the installation scripts:
cd scripts
sudo ./madwifi-unload
sudo ./find-madwifi-modules.sh $(uname -r)
cd ..
 • Complete the installation by compiling the source and installing it.
sudo make
sudo make install
 • Add the installed drivers to your system.
sudo modprobe ath_pci

Following this, Network Manager was able to see the wireless card and I was able to configure everything else (WEP / WPA key, etc.) from there.

Complete instructions are available at MadWifi UserDocs.

Atheros AR242x

Alternate instructions for installing the Atheros AR242x card are here.

3G

3G protocols allow wide area cellular communications that include not only cellphone voice transmission but also integrated broadband internet connections. This can be integrated into a single device, or communications can be received through an EVDO adapter. Examples of 3G radio interfaces include Mobile WiMax, CDMA-2000, TD-CDMA, EDGE, and DECT. For info using 3G with the Ubuntu Network Manager, see this page. For additional info on using 3G with Ubuntu, see this guide.

he220r1

he220r1 is a (K)ubuntu driver package for the Huawei e220 USB modem. It has also been found to work with other 3G devices, such as Nokia, Sony Ericsson, and Motorola. See the website for download and installation instructions.

T-Mobile Option 225 (Web'N'Walk) Stick

This website offers a driver optimised for the T-Mobile Web'n'Walk Stick/Option 225.

EVDO Cards

EVDO cards include USB modems and adapters to receive wide-area cellular broadband Internet connections.

Sprint

Sprint EVDO cards can be used most easily through KPPP. For instructions, read the Sprint Mobile Broadband Setup Guide. Also see the EVDO Forums.

Verizon

See this Crystal Networking guide.

Tethering your PC to your Verizon cell phone

This is a per-minute plan in which you can use Verizon broadband services through your cell phone (such as the Motorola RAZR) connected to your PC via a USB cable. See this guide.

Digital Cameras

WebCams

See the Ubuntu webcam guide for more info. Many webcams that worked in Hardy Heron may not work in Intrepid Ibex. This may be due to a migration from v4l (video for Linux) to v4l2. See this discussion.

EasyCam

EasyCam2 is a utility for finding and installing drivers for your webcam. See these installation instructions.

iSight

Linux drivers for the digital iSight camera (connected by FireWire), using ALSA for sound, are here. The video component is already supported by current kernels (see here for more information).

Luvcview (USB webcam viewer)

Luvcview can be used to view your USB webcam to test it. Install:

sudo apt-get install luvcview

View your webcam:

luvcview -f yuv

Netbooks

Ubuntu can be installed on netbooks. At this time the Ubuntu Netbook Remix (or equivalent) is preferred to the standard Gnome-based desktop, especially for new users. Ubuntu Netbook Remix is provided to several individual netbook manufacturers (such as Asus and Acer) to be optimised for that device. (You can contact your specific netbook manufacturer for specific details on this product.) If you already have Ubuntu Netbook Remix (or eeebuntu Netbook Remix) installed, you can choose to add the full Ubuntu (Gnome) desktop, if you wish:

sudo apt-get install ubuntu-desktop
 • Asus eeePC 1000H
 • Reduce font size one or two sizes, and set the screen DPI to 120.
 • eeebuntu Netbook Remix is available for this device.
 • Dell Mini 9
 • Ubuntu Netbook Remix runs on this device well. See this guide.
 • HP Mini 1000 Mi
 • A custom edition of Ubuntu is installed on this version of this device. No additional configuration is necessary.


Another method is to install Ubuntu onto your netbook from scratch using a USB flashdrive LiveCD.


Acer Aspire One

There are several Ubuntu-based OS specially customised for the Acer Aspire One. Some of them are:

Also see the Ubuntu website for detailed tweaks and fixes. More useful information can be found in the Ubuntu Linux sub-forum at aspireoneuser.com

Palm

Other

Mobile Devices

Ubuntu Linux offers an operating system for Mobile Devices (such as the Samsung Q1 Ultra or Elektrobit MIMD) with a unique and simplified interface. For more information see the Ubuntu MID Edition site.

GPS

Tux Mobil has a list of Linux applications for use with GPS devices, and compatible hardware. Two GPS packages are available from the Ubuntu/Kubuntu respositories:

 • Viking is a free open source package to view GPS data in maps, and to plot co-ordinates. This has been reviewed as the best Linux GPS mapping program.
sudo apt-get install viking
 • GPS Drive is a free navigation software package that displays your position on a zoomable map using your GPS device. It is GTK-based but can be used in Kubuntu. It uses the gpsd daemon that interfaces with a variety of GPS hardware. A .deb package of the current version is also available from the website. Install:
 sudo apt-get install gpsdrive
 • tangoGPS is a beautiful, lightweight GPS mapping program that uses map data from the Openstreetmap project. Is is a GPL-licensed open source project. A .deb package can be found here.

Networking

Network Manager

Network Manager is the default network manager in Ubuntu. It has a tray applet that allows you to switch between Internet connections (such as wireless APs or wired connection).

Wicd Network Manager

Wicd is a GTK-dependent networking manager written in Python that can be used in all variants of Ubuntu. Some users report it to be faster and more stable than Network Manager. To avoid networking conflicts, Wicd requires the removal of Network Manager prior to installation.

sudo apt-get install wicd

Filesharing

NFS

NFS is the default networking protocol for network file sharing in *nix systems (including Ubuntu Linux).

Samba File Sharing

Samba is a networking protocol that allows compatibility with Windows-based networks.

 • Install Samba:
sudo apt-get install samba samba-tools system-config-samba
Note: samba-tools and system-config-samba are optional.
 • Modify Samba settings.
 • Method 1:
System -> Administration -> Advanced -> Samba
(Note: this is available only if you installed system-config-samba.)

It is recommended that your user be a member of the sambashare group, as well.

 • Method 2:
Enable File Sharing Server With User Login (Very Reliable Method)
Do the following on the machine that has the files to be shared:
 • Add current user to Samba:
sudo smbpasswd -a username
(replacing username with your login username)
 • Open the samba config file:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
 • Add the directories to be added (right at the end) in the following format:
[Pictures]
path = /home/username/<folder_to_be_shared>
(Replace username with your username and <folder_to_be_shared> with the folder you want to share)
Press CTRL+X and then Y to save.
 • Restart Samba
sudo /etc/init.d/samba restart
 • On Windows access the folder in the following format in Windows Explorer:
\\192.168.x.x
(replace 192.168.x.x with the actual IP address of your server which is serving the folder)
 • On Linux type the following in Konqueror or Nautilus:
smb://192.168.x.x
(replace 192.168.x.x with the actual IP address of your server serving the folder)

Note: If you use Sharing in KDE's System Settings panel, be aware that there is a small bug, reported here. In brief, you need to comment out/delete any instances of these two lines in /etc/smb.conf :

case sensitive
msdfs proxy

Recognizing Win98 machines

Microsoft networking is extremely quirky. To enable recognition of PCs with Windows 98, edit your Samba configuration file:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Then add the following lines to the file:

[global]
# THE LANMAN FIX
client lanman auth = yes
client ntlmv2 auth = no

Integrating into Mac OS X Network

See this guide for information on integrating Ubuntu into an existing Mac OS X Appletalk network.

Local Area Network

Modems / Dial-up

GPPP is the default modem dialing application.

Applications -> Internet -> GPPP Internet Dial-up

Wireless

Network Manager

Network Manager has been redesigned for Intrepid Ibex and now works quite well. You should not require other network managers, and, in fact, more than one network manager can cause conflicts.

It can be accessed from the tray icon.

Manual configuration from the command-line

3 steps for WEP:

sudo iwconfig eth[N] essid [SSID]
sudo iwconfig eth[N] key restricted s:[PASSWORD]
sudo dhclient

WPA is more complicated:

su
mkdir /etc/wpa_supplicant
cd /etc/wpa_supplicant
echo network = { > wpa_supplicant.conf
echo ssid="SSID" >> wpa_supplicant.conf
echo key_mgmt=WPA-PSK >> wpa_supplicant.conf
echo psk="PRESHAREDKEY" >> wpa_supplicant.conf
echo } >> wpa_supplicant.conf
cd /etc/network
vim interfaces

Now add after "auto eth[N] ..." & "iface eth[N] .." (press 'i'):

wpa-driver wext # or whatever driver your network card needs
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Save the file ('Esc', ':x', 'Enter') and restart your system.

Remote Access

There are several methods of remote access. VNC sharing allows you to view and control a remote computer's desktop. (Windows users use a similar proprietary protocol called remote desktop protocol (RDP)). XDMCP allows a complete remote X-windows based login. Remote connections are hazardous unless proper security precautions are taken to prevent unauthorized logins and to ensure encryption of transmitted data.

SSH

Secure Shell or SSH is a network protocol that allows data to be exchanged over a secure channel (or "tunnel") between two computers. Encryption provides confidentiality and integrity of data. SSH client is installed by default in Ubuntu so you can connect to another computer that is running a SSH server.

Connect to a remote SSH server
From the command-line terminal

Install the OpenSSH client (if not already installed):

sudo apt-get install openssh-client

From the command-line Terminal type:

ssh -C <username>@<computer name or IP address>
Note: The -C option indicates compression, which speeds up transmission through the tunnel.

For example:

ssh -C joe@remote.computer.xyz
or:
ssh -C mike@192.168.1.1
or
ssh -C 192.168.1.1 -l mike
Note: -l specifies the login id.


If the SSH server is listening on a port other than port 22 (the default), you can specify that in your connection (with the -p option). For example, if the SSH server is listening on port 11022, connect:

ssh -C joe.friday@remote.computer.xyz:11022
or
ssh -C remote.computer.xyz -p 11022 -l joe.friday

If you have made a public/private key using ssh-keygen, the private key must be stored in /home/user/.ssh. The key should be accessible only to user

sudo chmod 600 /home/user/.ssh/identity
or
sudo chmod 600 /home/user/.ssh/id_rsa 

To login with the key:

ssh -C remote.computer.xyz -p 11022 -l joe.friday

Note: You can run the command as a menu item, but the command must be "run in terminal."

Port forwarding through SSH

See Using SSH to Port Forward for full details.

In brief, use

ssh -C <remote ip> -p <SSH tunnel port> -L <local port>:<remote computer>:<remote port> -l <user>

This specifies that any communications from your computer (localhost) going out through <local port> will be transmitted securely through the the SSH tunnel port. To use VNC through the tunnel, you would use an application like Krdc or Vinagre:

krdc vnc:/localhost:<local port>

Note that for VNC, the default <local port> is 5900. In general, a remote VNC server (such as Krfb) is also listening on the default <remote port> 5900 as well. The default <SSH tunnel port> is 22, as discussed above. All these can be changed, however, if you desire greater security.

For me, I noticed that I had to set <remote computer> to be the internal LAN IP address of the remote computer (such as 192.168.1.155) instead of the remote router's IP address, which is specified in <remote IP>. (If the remote computer has a static IP address (i.e. is directly connected to the Internet without an intervening router), then <remote computer> and <remote ip> would be the same.)

Example: For extra security, my SSH Server uses <SSH tunnel port>=11022. I want to VNC to a remote computer on a remote LAN with a router whose IP address is <remote ip> = 244.205.123.123. The remote computer to which I want to connect has a static IP address within the remote LAN of <remote computer> = 192.168.1.155. I have set up a Krfb VNC server on this computer that is listening on <remote port> = 6912 (instead of the default 5900). I setup port forwarding on the router of this remote LAN to forward port 6912 to this server computer. I want to VNC to this remote computer from my laptop, through the Internet. My laptop VNC client (Krdc) will use the default <local port> = 5900. My name is <user> = joe.friday. This is my story.

ssh -C 244.205.123.123 -p 11022 -L 5900:192.168.1.155:6912 -l joe.friday
krdc vnc:/localhost:5900

If you have set up a private/ public key pair with a passphrase, or if your SSH server requires a passphrase, of course, you will be prompted for the passphrase after issuing the SSH command.

Note: Port forwarding assumes that the ports are also forwarded through the router(s) and through any firewalls. See the documentation for your router(s) and firewall to learn how to do this. The advantage of SSH tunneling is that only the <SSH tunnel port> needs to be open and forwarded by a router. All encrypted communications will go through your router using this single port. This is what makes the communications secure.

PuTTY

PuTTY is a GTK-based GUI client-interface for SSH connections and eases the setup for port forwarding, SSH public key authentication, and automated login.

sudo apt-get install putty

A user would run Putty to create the SSH tunnel (instead of the ssh command) and then run Krdc. Note that PuTTY security keys are not generally compatible with SSH security keys. I was not able to get PuTTY to work with Krdc.

Connect using SSH Agent

With SSH Agent you can automate the use of public key authentication and open an XDM or VNC session using a script. See this tutorial.

Setup an SSH server

Install the OpenSSH server:

sudo apt-get install openssh-server

Note: The OpenSSH server can also be installed when doing a server installation as an option from the LiveCD.

Note: An OpenSSH server can also be set up on a Windows server using Cygwin. See these instructions.

Limit authorized SSH users

See How to limit the user accounts that can connect through SSH.

OpenSSH Public Key Authentication

See this OpenSSH Public Key Authentication Tutorial.

In brief, it is necessary to generate a public / private key pair. On your client machine, generate the pair:

ssh-keygen

A prompt asks for a passphrase. If you wish to use SSH without a password from a secure client (to which no one but you has access), leave the passphrase blank. If you enter a passphrase, you will be asked for this passphrase each time you use the SSH client. By default, a 2048-bit RSA key pair is generated and stored in the /home/user/.ssh folder. The private key is named id_rsa and is meant to stay in that folder. The public key is id_rsa.pub and is meant to be copied to the SSH server. On the SSH server, there is a similar folder /home/user/.ssh (for whichever user is hosting the SSH server). In that folder is a file called authorized_keys2. The contents of id_rsa.pub must be copied into that authorized_keys2 file. (You can use a text editor or can concatenate the files with the cat command).

To keep keys private, they should be accessible only to user, the owner of the file. For example,

chmod 600 /home/user/.ssh/id_rsa

This makes the file only accessible to user. You could also make the entire .ssh folder accessible only to user:

chmod 700 /home/user/.ssh

VNC

Virtual Network Computing (VNC) mirrors the desktop of a remote ("server") computer on your local ("client") computer (it is not a separate remote login, as is XDMCP). A user on the remote desktop must be logged in and running a VNC server (such as Krfb or Vino). Keyboard and mouse events are transmitted between the two computers. VNC is platform-independent —- a VNC viewer on one operating system can usually connect to a VNC server on any other operating system.

Krfb VNC server

Krfb is the default VNC server in Kubuntu/KDE (use Vino in Ubuntu/Gnome). It can be started from:

Applications menu -> Internet -> Krfb

 • You can change the listening port in the Network section. Your router must forward this port to your computer (or you must use an SSH tunnel). A user trying to connect must know the listening port as well and explicitly specify it during the VNC connection.
 • You can accept uninvited connections in the Security section. You can require a password for these connections.
 • A user can connect using Krdc or any other VNC client.
How to use Krfb with SSH tunneling securely

It is less secure to leave Krfb's listening port open to the Internet, even with a password. (This can expose you to password cracking attempts.)

It is more secure to use SSH to tunnel your VNC connection. Under SSH port forwarding, Krfb's listening port is the <remote port>. To increase security, this listening port can be changed from the default 5900. Only the Kfrb server and the SSH client need to specify the <remote port> in a secure connection.

X11VNC Server
 • To install an X11VNC server to share your desktop with other computer, type each of these commands in order:
  sudo apt-get install x11vnc
  mkdir ~/.vnc
  x11vnc -storepasswd YOUR_PASSWORD ~/.vnc/x11vnc.pass
  echo "/usr/bin/x11vnc -rfbauth ~/.vnc/x11vnc.pass -o ~/.vnc/x11vnc.log -loopbg -display :0" > ~/.kde/Autostart/x11vnc.sh
  chmod +x ~/.kde/Autostart/x11vnc.sh
 • You can test the server by running the shell script:
~/.kde/Autostart/x11vnc.sh
and after restarting KDE, the script should start the VNC server automatically.
 • For customization of x11vnc server, edit the commands in the x11vnc.sh file enter after viewing "man:/x11vnc" in Konqueror, where a description of parameters for x11vn is given.
Using VNC with SSH

See Using VNC for additional information.

Krdc VNC client

Krdc is the default VNC client in Kubuntu. Use Vinagre in Ubuntu/Gnome.

 • K-Menu -> Internet -> Krdc
 • To connect to a VNC server, simply type
krdc vnc:/<remote IP>
 • If the remote (Krfp) VNC server is using a <remote port> other than the default 5900 port, use
krdc vnc:/<remote IP>:<remote port>
 • Krdc can also connect to a Windows server using RDP (Remote Desktop Protocol).
krdc rdp:/<remote IP>:<remote port>
Using Krdc VNC client with SSH

See this howto for an automated setup using a script (it did not work for me, but it might for you).

In brief, you would initiate an SSH tunnel with port forwarding using Putty or the command line:

ssh -C <remote ip> -p <SSH tunnel port> -L <local port>:<remote computer>:<remote port> -l <user>
then you would start Krdc:
krdc vnc:/localhost:<local port>

<local port> will usually be the default 5900, in which case you could simply use

krdc vnc:/localhost
XVNC4Viewer VNC Client

You can also install XVNC4Viewer (if you prefer it over Krdc) using:

sudo apt-get install xvnc4viewer

FreeNX

FreeNX is a remote desktop display server/client solution that natively incorporates SSH tunneling (unlike VNC). It is therefore more secure than VNC (unless VNC is coupled with SSH tunneling).

FreeNX Server

The Free server .deb package can be downloaded from No Machine free server downloads.

deb http://ppa.launchpad.net/freenx-team/ubuntu intrepid main
deb-src http://ppa.launchpad.net/freenx-team/ubuntu intrepid main
 • Install the package:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install freenx
FreeNX Client

Download the self-installing .deb file from No Machine Client downloads.

XDMCP

XDMCP allows a separate remote login by an authorized user. This login is separate from the local user.

 • XDMCP is not secure over the Internet and should only be used within a LAN. It cannot be tunnelled through SSH. It is turned off by default in Ubuntu. To enable it, edit the KDE configuration file:
kate /etc/kde3/kdm/kdmrc
 • Find and change the line from false to true so that it reads:
[Xdmcp]
Enable=true

Telnet

VPN

OpenVPN

OpenVPN is a free, pseudo-open-source VPN solution. Installation instructions for the source package are available at the website.

LTSP (Thin client support)

LTSP adds thin-client support to Linux servers. The package is free, GPL-licensed, and the client can be used to run programs on either Linux or Windows LTSP servers. Installation instructions are here.

iTALC (Thin client for Education)

iTALC is a free, open source (GPL-licensed) thin client solution that supports both (K)Ubuntu Linux and Windows XP. It has been used widely in educational settings to monitor, share, and control multiple workstations. See the website for download and installation instructions.

Web meetings

Web meeting software allows video conferencing among many clients, with one server as host.

DimDim

DimDim OpenSource Edition is a free community version of a commercial product of the same name. Scheduling and recording to notes are not available in the community edition, but the other features are. Servers are bundled into a VMWare appliance for easy installation on any platform.

WebHuddle

WebHuddle is a free, open source Java-based browser client (and server) for web meetings.

Security

Ubuntu by default is a fairly safe system. However, if you intend to use Ubuntu as a server, or for critical applications in which loss of data (by accident or by malicious intrusion) would be disastrous, you should learn how to make Ubuntu more secure. A good introduction to Ubuntu Security Best Practices is available.

Firewall

Network communications go through "channels" called ports. You can restrict which ports are available ("open") for network communications, creating a barricade to unwanted network intrusion. Firewalls do this job for you. But I guarantee that if you install one before you know how to use it that one or more networking programs on your system will stop working. Read every bit of documentation about a firewall before installing it -- you won't regret the time invested. All of these packages modify iptables, which is the set of rules that controls network access in and out of your computer. (You can modify iptables manually from the command line, as well, but if you are that much of an expert, you probably don't need this guide.)

Firestarter

Firestarter is an intuitive firewall manager used to set the iptables values which provide firewall capabilities in Linux (including Ubuntu). It has a very easy-to-use GUI.

sudo apt-get install firestarter

Guarddog

Guarddog is a GUI firewall configuration utility that has been used for KDE. It has a complex array of configuration, and is difficult to use for some beginners.

sudo apt-get install guarddog

Uncomplicated Firewall

Uncomplicated Firewall is installed in Ubuntu Intrepid Ibex by default, but is disabled by default. It is configurable through the command-line interface (i.e. Konsole). See this forum thread , or this usage tutorial for tips on how to set up and use it. If not installed, it can be installed:

apt-get install ufw
Gufw

Gufw is a graphical user interface for Uncomplicated Firewall. A self-installing .deb file is available from the website. For sample screenshots see this UbuntuGeek guide.

Anti-virus

If you are running a file server, interface frequently with Windows drives, or use virtualization, you will want a virus checker for your Windows files.

ClamAV

ClamAV is the open source virus tool for Linux. To install ClamAV with a KDE frontend:

sudo apt-get install klamav

Anti-spam

Spam Assasin

SpamAssasin is written in perl, and is mostly for use with a server (such as a groupware server or Apache).

Rootkit checkers

Rootkits are malicious trojan-like programs to allow an intruder to become a root user and therefore have complete administrative control over the system. There aren't many rootkits in the wild for Linux. Still, this is a growing security problem (especially in other operating systems) and it is a matter of time before more rootkits appear in Linux. Checking for rootkits isn't always successful from a system that is already infected. Your rootkit checker should therefore be run from another system, or a USB pendrive with a Ubuntu LiveCD installation. See the rootkit checker manuals for instructions how to do this. If you are infected with a rootkit, you must backup all your files and re-install your system. (Thank goodness this is easy with Ubuntu, unlike with other operating systems).

Chkrootkit

Chkrootkit checks locally for signs of a rootkit. See the chkrootkit manual for usage instructions.

Install:
sudo apt-get install chkrootkit
Run:
sudo chkrootkit

Rootkit Hunter

Rootkit Hunter is compatible with (K)ubuntu systems. See the usage instructions.

Install:
sudo apt-get install rkhunter
Run:
sudo rkhunter

Security hardening

Nmap

Nmap is a free open source utility for network exploration (including showing open ports and running services) and security auditing. Install:

sudo apt-get install nmap

Scan your own PC:

nmap localhost

(Once you have found out which ports are open, use a firewall to close the ones you don't want open.)

Nmap GUI

Install:

sudo apt-get install nmapfe

Or you can try

Install:

sudo apt-get install zenmap

Nessus

Nessus is a proprietary comprehensive vulnerability scanning suite that is free for personal, non-enterprise usage. See the website for details.

AppArmor

AppArmor is a set of security enhancements developed by Novell for SUSE Linux. It is installed in (K)ubuntu by default.

Disable AppArmor

AppArmor can prevent some services from running as expected. To disable it:

/etc/init.d/apparmor stop
update-rc.d -f apparmor remove
apt-get remove apparmor apparmor-utils

SELinux

SE Linux (Security Enhanced Linux) is an NSA (US National Security Administration) recommended set of tools for enhanced security in Linux systems. It enforces strict access controls (privileges) and is meant for mission-critical installations. It is not suitable for the casual desktop user. It was first available in Hardy Heron and is being updated for Intrepid Ibex. It is not compatible with AppArmor (which must first be removed).

sudo apt-get install selinux

Servers

You can have a GUI desktop with an Ubuntu Server. If you intend such as setup (or want to use packages that require server capabilities, such as Drupal with Apache, etc.), then it is best to install Ubuntu Server edition first and then install the Ubuntu (Gnome) desktop afterwards. For complete information see the Ubuntu Server Guide.

Note that Intrepid Ibex is not a long-term support version, and there are many changes from Hardy Heron to Intrepid Ibex, including some new bugs in the Intrepid Ibex desktop. Unless new features, such as Xen (virtualization) support or the Tomcat (Java) server, are desired, many users recommend Hardy Heron's stability whenever a server/desktop combination is intended.

 • Download the latest Ubuntu Server ISO image from Ubuntu downloads.
 • See this guide for burning the ISO image to a CD.
 • Use the CD for installation of the server.

LAMP server installation

During server installation, you will have the option of installing a LAMP (Linux, Apache, MySQL, pHp) server stack. Many (but not all) open source servers use this integrated server stack. Drupal, for example, needs to have a LAMP server installed. If you intend to install a groupware server, however, make sure it is compatible with a LAMP server stack before choosing this option. Many groupware servers will install LAMP (or their own variation) automatically, so you do not need to install the LAMP stack. Others will install and use postgreSQL instead of MySQL, so you would not need to install a LAMP server.

Other servers

During server installation, you can choose other servers to install, as well. These include a Mail server (Postfix with Dovecot), a DNS server (bind9), the OpenSSH server, a print server, a Tomcat Java web server, a Samba file server (for use with Windows networks), and a virtual machine host (Xen). Again, if you are using a groupware solution, you should be careful about installing these services, as they may conflict with similar (but competing) servers which the groupware solution will install by default.

OpenSSH server

OpenSSH allows encrypted communications through a designated secure port. The OpenSSH server can be installed as an option during the Ubuntu Server LiveCD installation. Also see setting up an SSH server.

Postfix (Mail Server)

Postfix is a free open source mail server. It can be installed as the "Mail server" option when installing the Ubuntu server from the LiveCD. It interfaces directly to Dovecot, the free open source IMAP and POP3 server.

Bind9 (DNS server)

BIND DNS servers are the most commonly used on the Internet. Bind9 is the current edition and is installed by selecting the "DNS server" option when installing Ubuntu server from the LiveCD. See the usage instruction here.

Apache Tomcat (Java server)

Tomcat is a free open source platform from Apache which provides a "pure Java" HTTP web server environment for Java code to run (see here for more info).

It is not part of the Apache2 web server. Installation can be done by checking the "Install Tomcat server" option at the time of the initial Ubuntu server installation from LiveCD.

Xen virtual machine host

Xen is a free open source virtualization platform that allows the host to run "guest" operating systems simultaneously (see here for more info). Xen implementation in the (K)ubuntu server is based on integration with KVM, the kernel-based virtualization platform in Linux. KVM integrates with QEMU components, which have been merged with Xen.

Note: KVM requires a 64-bit processor with a virtualization extension, i.e. an Intel VT or AMD-V CPU, therefore this package currently is successful only with the 64-bit Ubuntu server installation and on those CPUs.

Installation can be done by checking the "Install virtual machine host" option at the time of the initial Ubuntu server installation from LiveCD.

Print server

Ubuntu uses the CUPS print server, which is integrated into the desktop. Installing a print server in Ubuntu Server is necessary only if you do not intend to use a desktop (i.e. you intend a "headless" server). Because this guide is orientated towards users who will install a Ubuntu desktop on top of the server, please see Ubuntu server documentation for this option.

Apache2 Webserver with PHP and Perl support

To install an Apache webserver (but not the entire LAMP stack) with both PHP and Perl CGI support, see this guide.

Network Monitoring and Management

Monitor your network or datacenter with a framework of utilities. Comparable to IBM Tivoli (which can cost thousands of dollars), these solutions are generally available as either community or enterprise editions.

 • Hyperic is an open-source network monitoring framework that can be used in either a datacenter or a cloud environment (it is used for Amazon Cloud). Both a free community version and a subscription enterprise version are available.
 • Groundwork OpenSource offers a community edition that integrates other packages such as Nagios, Nmap, and others. There is a subscription enterprise version as well. It has its roots in a university setting.
 • OpenQRM is the GPL-licensed, free open-source community successor to the very popular network monitoring solution Qlusters. It is available as a Debian/Ubuntu package. See the website for details.
 • Canonical offers the Landscape network management service for $150 per node, with a free trial available.
 • Zenoss is a commercial network monitoring subscription package (about $150/node) with a limited free "core" edition also available.

Nagios

Nagios is a free open source network monitoring solution. It is available as a package installation in Ubuntu. It is administered from a web interface (http://localhost/nagios) and is expandable using a large number of available plugins. Install:

sudo apt-get install nagios3

Add the Ubuntu desktop to a server

Once you have completed installation of your Ubuntu server, you can add an Ubuntu desktop to it. This can only be done as root.

 • Login with the administrator login/password which you created during Ubuntu Server installation.
 • Create a root user password
sudo passwd root
and enter the password you intend to use for root
 • Login with root user privileges
sudo -s

(Note: To use this command, your user must be part of the sudo group. Use your user's password, not the root password.)

 • Update your server
apt-get update
apt-get upgrade
 • Install the Ubuntu desktop
apt-get install ubuntu-desktop

Go get some coffee. And some lunch. Perhaps a movie. Come back later. When you get back to the command line prompt after installation is complete, reboot. Now you will have an "Ubuntu server."

Internet Cafe software

Internet Cafe (or CyberCafe) software is specialized LAN-administration software that includes time usage monitoring, billing, and administration. It can also be used in schools, libraries, and organizations with multiple monitored workstations requiring usage limits.

OutKafe

OutKafe is a free, open-source, GPL-licensed cybercafe solution based on a postgreSQL database server stack. It is run on hundreds of sites. It is GTK-based.

OpenKiosk

OpenKiosk is a free open source multi-platform server/client solution for administering and monitoring groups of workstations, such as in libraries, school labs, and internet cafes. Installation is from source files. See the website for details.

CafePilot

CafePilot is a free multi-platform Java-based server/client solution for real-time monitoring and billing of Cybercafe workstations. A complete custom Ubuntu-based LiveCD server/multiple-client solution (including OS and many applications for unlimited workstations) is available for $100 here.

Enterprise Network Firewall

IPCop

IPCop is a free open source (GPL-licensed) firewall solution for use as an independent appliance (on a dedicated PC) in an enterprise network. It allows remote management and can protect multiple servers, including web and email servers. IPSec-based OpenVPN is supported. The CD image .iso and other files can be downloaded here. Installation instructions are on the website.

SmoothWall

SmoothWall Express is an award-winning, free, open source (with a GPL license) firewall solution for use as an independent appliance (on a dedicated PC) in an enterprise network. Download the installation CD .iso image here (server OS included), burn onto a CD, and install on a new, dedicated PC. Many features, however, such as VPN server, database access authentications, and content filtering are only implemented in a commercial version, however, and are not available in the community version.

Endian

Endian is a very robust, free, open source universal threat management appliance similar to IPCop and Smoothwall. It also incorporates OpenVPN. Like Smoothwall, Dansguardian is used for content filtering (and is included in the community edition). Commercial and hardware versions with some additional features, automatic updates, and professional support are available. See the website for details.

Tips & Tricks

Run Command

You can run any application in your path using the Run Command. Use Alt+F2.

Turn off Hot Keys

This is the most evil option on any operating system, in my opinion. A mis-stroke enables any number of random events. Unfortunately, this problem is pervasive in operating systems and is difficult to turn off.

System -> Administration-> Advanced -> Input Actions -> General Settings -> check "Disable KHotKeys daemon"
System -> Administration-> Advanced -> Input Actions -> Gestures Settings -> check "Disable mouse gestures globally"

If you wish to be selective about it (this doesn't often work, however), start by disabling unnecessary desktop hotkeys.

System -> Administration-> Advanced -> Keyboard & Mouse -> Keyboard Shortcuts

Also, you may want to deactivate linking gestures to sticky and slow keys:

System -> Administration -> Accessibility -> Activation Gestures -> uncheck "Use gestures for activating sticky keys and slow keys"

Note: You probably will have to disable hotkeys in many applications, as well.

Hotkeys from the Synaptics Touchpad can be selectively turned off using this information from the Ubuntu documentation.

Run Ubuntu LiveCD from a USB pendrive

The Ubuntu LiveCD can be installed on and run from a USB pendrive. Settings can be "persistently" saved (but the LiveCD kernel modules can not be upgraded). Programs can be installed and run, however, and files saved to the USB drive. (The installed programs will remain installed). See these Pendrivelinux instructions. An Ubuntu Live CD is needed to do the install.

The USB "LiveCD" can also be used to install Ubuntu on computers (including netbooks) that do not have CD-ROM/DVD drives.

USB pendrives to be used to run Ubuntu should have a minimum of 2 Gb (preferably 4 Gb). If you wish to install a fast, fully functional Linux system on a pendrive that has less memory than that, use PuppyLinux.

Create a boot CD to allow booting from the USB drive

Many computers do not allow booting from a USB drive (but they do allow booting from the CD-ROM). You can create a CD-ROM using these Pendrivelinux instructions and set your BIOS to boot from this CD-ROM. When you boot from this CD-ROM, it will use the bootup files on the Ubuntu USB drive you previously created (in the step above).

USB Creator

You can make a "LiveCD" on a USB pendrive using USB Creator and either a LiveCD or an .iso version of the LiveCD stored on your hard drive. See these instructions or these PendriveLinux instructions. Install:

sudo apt-get install usb-creator

Associate default applications

System -> Administration-> Advanced -> File Associations -> x-content -> video-dvd -> Applications Preference order -> Add...
then choose your favourite media player. There are similar options for Blu-Ray (video-bluray) and HD DVD (video-hddvd). Set each individually.
 • To assign the default player for playing mpegs (or other video formats):
System -> Administration-> Advanced -> File Associations -> video -> mpeg -> Applications Preference order -> Add...
then choose your favourite media player. You can do this for a host of video file formats, including .wmv (x-ms-wmv, or Microsoft WMV format), .flv (x-flv, or Flash video), quicktime, and so on.
 • To assign .pls audio streams to play through Audacious:
System -> Administration-> Advanced -> File Associations -> audio -> x-scpls -> Applications Preference order -> Move Audacious to the top (or Add... it).
Make sure *.pls appears in the Filename Patterns section.

Capture a screenshot

See this tutorial.

Run a KDE desktop from Ubuntu

It is possible to install the KDE-based desktop (the default in Kubuntu) in Ubuntu.

apt-get install kubuntu-desktop

There is a risk of software bloat and some incompatibilities between modules when doing this. At login, you can choose (as an option) whether to start the KDE (Kubuntu) desktop or the Gnome (Ubuntu) desktop. Nevertheless, when there are two modules trying to perform the same function (one from each desktop), it is possible to have conflicts.

Kill (end) a process

There are many tricks to try to fix a frozen PC. Press Alt+F2, and use killall to end the frozen application. Example:

killall amarok
killall firefox

Another trick to try is pressing AltGr+SysRq+K (RightAlt+PrintScreen+K). This will log you out. But, what happens if this does not work? Try pressing Ctrl+Alt+F1,login, enter your password and run:

sudo killall gdm
sudo startx

View hidden files

In the Nautilus file manager, press:

Ctrl+ H

Alien

Alien is a method for converting (Red Hat) .rpm packages into (Debian) .deb packages. It is not reliable and converted packages must be tested extensively for functionality, with line changes often required. It is often more reliable to create (Debian) .deb packages from source, and even the Alien software maintainers do not recommend using Alien for important packages. To keep alien from changing the version number, use the following command

alien -k rpm_file_name.rpm

Convert the package.rpm into a package.deb

alien -d package-name.rpm

Convert the package.rpm into a package.deb, and install the generated package

alien -i package-name.rpm

To convert .rpm to debian

sudo alien -k *.rpm

Software Troubleshooting

Permissions error on program startup

If you get a permissions error, try the following:

sudo chown -R user /home/user 
Note: Replace user with the actual username. This command changes the owner of the folder /home/user to user. -R means "recursively", i.e. including all subfolders.

CD-ROM Troubleshooting

If you receive the "cdrecord has no permission to open the device" error while burning using a CD burner, open a terminal and type:

 sudo chmod 777 /dev/scd0
Note: replace "/dev/scd0" with your own device.
Note: chmod 777 is the universal option for granting full permission to a folder. The 777 mask indicates that read, write, and execute permission is given to all users.


Licenses

Linux is largely a community of volunteers and as such represents one of the largest altruistic efforts on earth. This includes companies who decide to contribute their own software into the public domain for free use. The continued success of sharing depends on licenses that keep software free and usable for anyone who wants to use it. However, there must be a method for Linux users and developers to make money, as well. Licensing helps protect each of these efforts. See the Wikipedia Free Software Licensing article and the GNU operating system licensing page for more complete information.

GPL license

The GPLv3 license intends that the software module or package is free to use in any environment, and furthermore, any software that relies on that GPLv3-licensed module must in turn also be completely free. Commercial and proprietary software packages can't use or incorporate GPLv3-licensed modules.

LGPL license

The Lesser GPL license intends that the software module or package is free to use in any environment, including in commercial and proprietary software packages. This allows companies to develop proprietary packages which includes LGPL-licensed modules, from which they can make a profit. The disadvantage is that their products (which benefit from the LGPL-licensed modules) are not required to be in the public domain in turn. (Many companies often later donate their entire package into the public domain, however, after they no longer make a profit from them.)

Proprietary licenses

There is a vast array of proprietary licenses, all different. You never know what your limitations for software are unless you read every word. Most are attempts by lawyers to have an opportunity to create a lawsuit in the future. Some may be called "free" licenses but have many limitations which you will not be aware of until you are in the middle of a lawsuit. No license outside of the GPLv3 license is recommended. Be careful when committing your organization to a mission-critical software package with a proprietary license. Also see this outstanding article on the Open Source Enterprise Trap.

Requests

Place your requests here.

Remove mplayer mozilla-mplayer for firefox and instead replace with gecko-mediaplayer plugin. gecko-mediaplayer plugin doesn't cause browser to crash and has less problems than mplayer-plugin.

 • How can I contribute?
Personal tools